Принципи та політики журналу

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Журнал "Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії" друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Журнал охоплює актуальні питання теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Журнал публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті.

Робота журналу побудована на принципі забезпечення відкритого доступу до його змісту, що робить представлені дослідження вільно доступними для громадськості, і підтримує ідею глобального обміну знаннями.

Категорія читачів – науковці НДІ, вчені та викладачі вищих медичних навчальних закладів, студенти вищих і середніх медичних навчальних закладів.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, ЗАЯВА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Редакція журналу надає авторам найвищу якість послуг з розгляду рукопису групою рецензентів, які здатні оцінити її якості, будучи повністю незалежними від дискваліфікуючого конфлікту інтересів. Всіх авторів просять повідомляти про будь-які конфлікти інтересів, включаючи будь-які фінансові, особисті чи інші відносини з іншими людьми або організаціями, які могли неадекватно впливати на їх роботу.

Редакція журналу поважає та підтримує прохання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукописи, якщо ці запити є обґрунтованими і розумними. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензентів, ми дотримуємося COPE керівних принципів і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну і несвоєчасну рецензію.

Всі конфлікти інтересів повинні бути вказані авторами в розділі “Коментарі для редактора” при поданні рукопису. Якщо немає конфлікту інтересів, то прохання вказати це: “Конфлікти інтересів: немає” в “Коментарі для редактора” при поданні рукопису.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Пацієнти і учасники дослідження: пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яке не повинне бути порушене без інформованої згоди. Визначення інформації, в тому числі імена, ініціали, або номера лікарень, не повинні бути опубліковані в письмових описах, фотографіях, або родоводах, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт (або батько або опікун) дає письмову згоду на публікацію. Інформована згода для цього потрібна, щоб ідентифікувати пацієнта при  опублікуванні рукопису. Автори повинні розкривати цим пацієнтам, чи може будь-який потенційний ідентифікований матеріал бути доступним через Інтернет, а також в друкованому вигляді після публікації. Згода пацієнта має бути записана і архівувати з журналом. Журнал вимагає, щоб всі автори отримували письмову згоду пацієнта, дана інформація має бути архівована автором і доступна для перевірки протягом не менше трьох років. Письмова заява повинна бути включена в рукопис, що свідчить про те, що автори отримали і архівували письмову згоду пацієнта.

Рукописи, які містять матеріали дослідження за участю людини, повинні включати заяву про отримання письмової інформованої згоди. Від кожної людини отримати письмову згоду на проведення дослідження, згідно з рекомендаціями етичних комітетів з питань біомедичних досліджень, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

При поданні рукопису, в якому містяться дослідження на експериментальних тваринах, автори повинні вказати про дотримання вимог положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених П`ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013). Використання лабораторних тварин повинні відповідати стандартам, встановленим NIH Управління догляду та використання тварин (керівні принципи OACU ARAC) та Інституту лабораторних досліджень тварин, опублікованих в Керівництві по догляду та використанню лабораторних тварин (1996). Рукописи будуть розглядатися з належною повагою до авторів і конфіденційністю рецензентів. Редактори не розголошують інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус в процесі розгляду, критика з боку рецензентів, або остаточне рішення) іншим особам крім авторів і рецензентів. Тому, рецензенти і члени редакції повинні поважати права, не обговорювати публічно авторів роботи, не привласнювати їх ідеї до того, як рукопис буде опублікована. Рецензенти не можуть робити копії рукописи для своїх файлів і не будуть ділитися нею з іншими, крім як з дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після відправки відкликання.

ЗАЯВА ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Рукописи, які містять матеріали про проведення досліджень за участю людини, повинні містити інформацію, чи відповідають відповідні процедури етичними стандартам етичних комітетів з питань біомедичних досліджень, Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 про участь людей в медико-біологічних дослідженнях, а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.Якщо є сумніви щодо відповідності проведення дослідження з Гельсінською декларацією, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що інституційний наглядовий орган дозволяв сумнівні аспекти дослідження. При поданні експериментів на тваринах, автори повинні вказати, чи були дотримані інституційні та національні керівництва по догляду та використанню лабораторних тварин. [«Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах», прийняті П’ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013)].

ПУБЛИКАЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія науково-практичного журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція керується рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics). Етичні норми для журнальної публікації (відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier).

Українська медична стоматологічна академія, як видавець журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» бере на себе обов’язки з гарантування серйозного підходу до всіх етапів публікації і визнає відповідальність. Реклама, передрук і / або будь-який комерційний доход не мають жодного впливу на редакційні рішення. Дотримання етичних норм поведінки очікується від усіх сторін, що беруть участь в процесі публікації: авторів, редакторів, рецензентів, видавця.

Обов’язки редакції 

Рішення про публікацію статті

Подання статті на розгляд має на увазі, що вона містить отримані авторами нові нетривіальні наукові результати, які раніше ніде не публікувалися. Кожна стаття рецензується. Рецензування проходить за «сліпою» схемою, коли рецензенти знають автора, але автор не знає рецензента. Експерти мають всі можливості вільно висловлювати мотивовані критичні зауваження щодо рівня та якості викладення представленого матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни та достовірності результатів. Рекомендації рецензентів є підставою для прийняття остаточного рішення про публікацію статті. Відповідальність за рішення про публікацію повністю лежить на редакції журналу. Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою журналу, з урахуванням чинного законодавства в галузі авторського права. Редакція оцінює рукописи виключно за їх науковим змістом, безвідносно раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної приналежності, громадянства і політичних поглядів авторів. Стаття, в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

Конфіденційність

Редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію про надану роботах нікому, крім авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів і, при необхідності, видавця. Редактор і співробітники редакції не мають права використовувати неопубліковані матеріали, використані в даному рукописі, в межах своїх досліджень без письмової згоди автора.

Конфлікт інтересів та вирішення етичних конфліктів

У разі конфлікту інтересів в результаті конкурентних відносин, співпраці або інших відносин і зв’язків з одним з авторів, компаній, або установ, пов’язаних з представленими рукописами, редактор передає рукопис для розгляду іншому члену редколегії. Редактори повинні запитувати від всіх учасників процесу розкриття існуючих конкуруючих інтересів. Якщо конкуренція інтересів була виявлена ​​після публікації статті, редакція зобов’язана забезпечити публікацію поправок. При подачі етичної скарги щодо наданої рукопису або опублікованої статті редактор повинен робити розумні заходи, у взаємодії з видавцем (або суспільством). Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки буде розглянуто, навіть якщо воно надійшло через роки після публікації статті. Якщо скарга підтримується, слідує публікація відповідних виправлень, спростувань або вибачень.  

Забезпечення цілісності участі та співпраці: журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» відповість на всі претензії або сумніви, дослідження або публікації неправомірних дій, піднятих читачами, рецензентів або інші. Якщо побоювання з приводу поведінки або дії академічної роботи піднімаються, редколегія із залученням відповідних експертів, у разі потреби, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублювання / надлишкової публікації. Редактор також буде просити автора(ів) про реагування на зауваження. Журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» прийме це на інституціональному рівні: журнал може зажадати проведення розслідування установою або іншим відповідним органам, якщо ця відповідь є незадовільною.

Обов’язки рецензентів

Внесок в редакційні рішення

Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і за допомогою співпраці редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи.

Оперативність

Обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора і відмовитися від процесу розгляду.

Конфіденційність

Будь-який рукопис, поданий на експертизу, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Неприпустимо показувати його іншим рецензентам або обговорювати з іншими експертами без попереднього дозволу головного редактора.

Стандарти об’єктивності

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов’язані виражати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, що не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову подібність з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо знайомий.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, використані в даній рукописи, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь в розгляді та оцінці рукописів, в яких вони особисто зацікавлені.

Рецензент неправомірних дій

Редактори приймають проступок рецензента серйозно і розслідують будь-які свідчення про порушення конфіденційності, недекларування конфлікту інтересів (як фінансових, так і нефінансових), неналежне використання конфіденційних матеріалів, або затримку експертної оцінки конкурентної переваги. Звинувачення щодо неправомірних дій (наприклад, плагіат) будуть прийняті на інституціональному рівні.

Обов’язки авторів

Стандарти звітності

Ми чекаємо від авторів подання достовірних результатів виконаної роботи, а також об’єктивного обговорення значимості дослідження. Покладені в основу досліджень дані повинні бути чітко викладені в письмовому вигляді. Стаття повинна містити достатню кількість інформації для перевірки і повторення експериментів іншими дослідниками. Шахрайські або завідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Доступ до даних і їх зберігання

Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакційного огляду. Вони повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим, і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати вихідні матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що представлений рукопис:

  • описує повністю оригінальну роботу;
  • не є плагіатом;
  • не був опублікований в іншому місці на будь-якій мові;
  • вказує на відповідну цитату або цитати, якщо автори використовували роботу і / або слова інших.

Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані. Авторське право матеріалу (наприклад, таблиці, малюнки або великі цитати) може бути відтворено тільки з відповідного дозволу і підтвердження.

Множинні, повторні і конкуруючі публікації

Автори повинні вказати, що їх робота публікується вперше. Якщо елементи рукописи раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на більш ранню роботу і вказати, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт і їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків. Подача статті в більш ніж один журнал одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Підтвердження джерел

Автори зобов’язані визнавати внесок інших осіб, які вплинули на характер представленого дослідження. Обов’язкова наявність бібліографічних посилань на використані роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від їх джерела.

Авторство роботи

Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів та учасників проекту поміщені в списки співавторів і учасників, і що все співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Небезпеки

Якщо робота пов’язана з хімічними речовинами, процедурами та обладнанням, які мають будь-які незвичайні ризики, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх в рукописі.

Подання досліджень за участю людей чи тварин

Принципи біоетики повинні дотримуватися при проведенні дослідження. Відповідне твердження, ліцензування або реєстрація повинна бути отримана до початку дослідження, і повинні бути надані відомості (наприклад, етичними комітетами, схвалення комітету з етики досліджень, або національні органи ліцензування для використання тварин).На прохання редакторів, автори повинні надати докази того, що дослідження отримали відповідний дозвіл і були проведені з етичної точки зору (наприклад, копії дозвільних документів, ліцензій, форм учасник згоди).Дослідники не повинні взагалі публікувати або розкривати ідентифікайійні персональні дані, зібрані в ході дослідження, без спеціальної згоди від фізичної особи (або їх офіційного представника).Автори повинні представити протоколи дослідження в редакцію, якщо потрібно (наприклад, для проведення клінічних випробувань), щоб рецензенти і редактори мали змогу порівняти звіт дослідження з протоколом, щоб перевірити, що вона була проведена належним чином, і що ніякі відповідні деталі не були пропущені.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати в своїх роботах інформацію про будь-які фінансові і інші значні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Істотні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу і надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж представити редакції докази правильності вихідної статті.

Відмова

Ні редактори, ні редакція не несуть відповідальності за висловлені думки авторів, уявлення і зміст опублікованих рукописів в журналі. Оригінальність, коректура рукописів і помилок є виключною відповідальністю окремих авторів. Всі рукописи, подані для розгляду і публікації в журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» проходять подвійне сліпе рецензування на достовірність, етичні проблеми, і корисний внесок. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі і являється остаточним.

Рекомендації

Комітет по етиці публікації (COPE). (2011, 7 березня). Кодекс поведінки і керівництв по найкращій практиці для редакторів журналів. Отримано з  http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.