ISSN 2077-1096; eISSN 2077-1126

Видавець: Українська медична стоматологічна академія

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Опубліковано: 2020-11-12

Весь випуск

ПЕРИНАТОЛОГІЯ

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ

КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА БІОЛОГІЯ