ISSN 2077-1096; eISSN 2077-1126

Видавець: Українська медична стоматологічна академія

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Опубліковано: 2020-04-09

Весь випуск

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ

КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ