ISSN 2077-1096; eISSN 2077-1126

Видавець: Українська медична стоматологічна академія

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Опубліковано: 2019-11-13

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПЕДІАТРИЧНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

СТОМАТОЛОГІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА БІОЛОГІЯ