ISSN 2077-1096; eISSN 2077-1126

Видавець: Українська медична стоматологічна академія

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін

Опубліковано: 2019-07-19

Весь випуск

КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА БІОЛОГІЯ

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ