ISSN 2077-1096; eISSN 2077-1126

Видавець: Полтавський державний медичний університет

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Опубліковано: 2022-04-20

Весь випуск

КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА БІОЛОГІЯ

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ