Актуальні проблеми сучасної медицини:
Вісник Української медичної стоматологічної академії

ISSN 2077-1096 (print)
ISSN 2077-1126 (online)

DOI prefix: 10.31718

Видається з 2001 року 

Проблематика: проблеми теоретичної та клінічної медицини та суміжних дисциплін.

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).

Засновник та Видавець: Полтавський державний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: 
КВ №15143-3715 ПР від 6.05.2009 р.

Реєстрація фахового видання у МОН України:

  • 222 – Медицина (Наказ МОН України №1301 від 15.10.2019р. Журнал категорії "Б").
  • 091 – Біологія (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019р. Журнал категорії "Б").
  • 221 – Стоматологія (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020р. Журнал категорії "Б").
  • 228 – Педіатрія (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020р. Журнал категорії "Б").

Головний редактор: Ждан Вячеслав Миколайович, д-р мед. наук, проф.

Заступник головного редактора: Костенко Віталій Олександрович, д-р мед. наук, професор, Білаш Сергій Михайлович, д-р біологічних наук, профессор.

Категорії читачів: науковці, лікарі, викладачі, які публікують оригінальні наукові та професійні статті, огляд статей та досліджень.

Адреса редакції: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
Телефон: +38 (0532) 60-96-10; +380 (05322) 2-69-66
Завідувач редакцією:  Міщенко Артур Володимирович, канд. мед. наук, доцент
Телефон: +38 (0532) 60-96-10; +380 (0532) 56-08-81
E-mail: aproblems@pdmu.edu.ua