Положення про авторські права

Автори зберігають авторське право надати журналу право першої публікації з роботою одночасно ліцензованого під ліцензією Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розділити роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Передаючи матеріали до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту і метаданих статті (включаючи прізвища та ініціали авторів, місця їх роботи та email автора для кореспонденції) в журналі, що має на увазі їх поширення в друкованому варіанті, розміщення електронних копій в мережі Інтернет на сайтах журналу і спеціалізованих наукових баз даних (в тому числі наукометричних), переклад на іноземні мови (див Ефект відкритого доступу). При цьому за автором зберігається право використання опублікованого в журналі матеріалу в особистих (наукових, викладацьких) цілях. Друк опублікованої інформації третіми особами в будь-якому вигляді, включаючи переклад на інші мови, можливий тільки з письмового дозволу агентства з обов’язковим зазначенням повного бібліографічного посилання. При поданні рукопису до редакції автори гарантують відсутність раніше опублікованих ними або представлених на розгляд в інші наукові видання матеріалів з аналогічним змістом. В іншому випадку автори повинні надати редактору інформацію про попередні публікації даних, що містяться в статті. 

Додаток

Авторська угода

(документ повинен бути підписаний відповідальним автором публікації).

Автори, направляючи рукопис до редакції «Українського журналу медицини, біології та спорту», ​​погоджуються з тим, що редакції передаються права на захист і використання рукописи (переданого до редакції журналу матеріалу, в т. ч. такі об’єкти, що захищені, авторського права як фотографії автора, малюнки, схеми, таблиці і т. д.), в тому числі на відтворення у пресі та в мережі Інтернет; на поширення; на переклад рукопису на будь-які мови; експорту та імпорту примірників журналу статті авторів з метою поширення, на доведення до загального відома. Зазначені вище права автори передають редакції без обмеження терміну їх дії і на території всіх країн світу без обмеження, в т. ч. на території України. Автори гарантують наявність у них виняткових прав на використання переданого редакції матеріалу. Редакція не несе відповідальності перед третіми особами за порушення даних авторами гарантій. За авторами зберігається право використання опублікованого матеріалу, його фрагментів і частин в особистих, в тому числі наукових і освітніх цілях. Права на рукопис вважаються переданими авторами редакції з моменту підписання до друку випуску журналу, в якому він публікується. Передрук матеріалів, опублікованих в журналі, іншими фізичними та юридичними особами можливий лише за згодою редакції, з обов’язковим зазначенням випуску журналу, в якому був опублікований матеріал.

Зразок авторського угоди:

Я __________________ (відповідальний автор) гарантую, що цей рукопис є оригінальною роботою, представлений ​​на розгляд тільки в даний «Журнал», і який раніше не публікувався. Я підтверджую, що я в достатній мірі брав участь в розробці концепції / дизайну цієї роботи, аналізі даних, а також написанні рукопису. Я ознайомлений з остаточним варіантом рукопису і затвердив його для публікації. Жодний рукопис з аналогічним змістом не був опублікований під моїм авторством і не розглядається для публікації в інших виданнях. Гарантую, що рукопис не містить матеріали або інструкцій, які можуть завдати шкоди третім особам і їх публікація не приведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей (включаючи державну таємницю). Я також ознайомлений з вищевказаними умовами опублікування рукописи і приймаю їх.

Дата, підпис