Akimov, O. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ІІ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Vol 22, no 1, Apr. 2022, pp 138-42, doi:10.31718/2077-1096.22.1.138.