Akimov, O. (2022) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ІІ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), pp 138-142. doi: 10.31718/2077-1096.22.1.138.