Akimov, O.Ye. 2022. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ІІ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії 22 (1), 138-42. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.138.