LIKHACHOV, V. K.; SHYMANSKA, Y. V.; DOBROVOLSKA, L. M.; AKIMOV, O. Y.; MAKAROV, O. H. ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ ТА АРГІНАЗИ, ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ РІВНЕМ ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ЦЕРВІКАЛЬНОМУ СЛИЗУ У ВАГІТНИХ З ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИМ ЗАПЛІДНЕННЯМ ТА ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, v. 21, n. 3, p. 21-25, 16 nov. 2021.