Akimov, O. (2022). ДОЦІЛЬНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ІІ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 138-142. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.138