Likhachov, V. K., Shymanska, Y. V., Dobrovolska, L. M., Akimov, O. Y., & Makarov, O. H. (2021). ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ ТА АРГІНАЗИ, ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ РІВНЕМ ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ЦЕРВІКАЛЬНОМУ СЛИЗУ У ВАГІТНИХ З ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИМ ЗАПЛІДНЕННЯМ ТА ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 21-25. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.21