(1)
Rossokha, Z.; Fishchuk, L.; Pokhylko, V.; Cherniavska, Y.; Gorovenko, N. ЗВ’ЯЗОК ВАРІАНТІВ ГЕНА RFC (RS1051266) З ОСОБЛИВОСТЯМИ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТЯЖКИХ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ. APMM 2021, 21, 30-34.