СУЧАСНІ ПІДХОДИ КОМІТЕТУ EUCAST ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ЗБУДНИКІВ ОДОНТОГЕННИХ ІНФЕКЦІЙ ДО АНТИБІОТИКІВ

  • M.M. Ananieva Полтавський державний медичний університет
  • M.O. Faustova Полтавський державний медичний університет
  • G.A. Loban Полтавський державний медичний університет
  • Yu.V. Chumak Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: комітет EUCAST, визначення чутливості, антибіотики, одонтогенні інфекції.

Анотація

Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів» від 05.04.2007 року № 167 був визнаний таким, що втратив чинність тому, що результати, внесені до вищезазначеного документу, суттєво відрізнялися як від американських стандартів чутливості CLSI 2021 року, так і європейських цьогорічних стандартів EUCASТ. Це створило передумови до перегляду нормативної бази у цій галузі та дій щодо її оновлення та приведення у відповідність до світових стандартів. Метою роботи було визначити та систематизувати сучасні підходи до визначення чутливості основних збудників одонтогенних інфекцій до антибіотиків відповідно до діючих таблиць контролю якості EUCAST. Результати. Мікробіота пацієнтів у відділеннях щелепно-лицевої хірургії представлена, як правило, обмеженим переліком умовно-патогенних мікро-організмів. Домінуючими серед них визначають Staphylococcuss spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp. та Candida spp. Однак, не дивлячись на сталий якісний склад мікробіоти одонтогенних вогнищ інфекції, їх чутливість до антибактеріальних препаратів зазнає суттєвих змін і потребує ретельного перегляду та постійного моніторингу. В першу чергу, комітет EUCAST з 2019 року змінив визначення категорій чутливості мікроорганізмів до антибіотиків, згідно яких поняття «помірно-чутливий» був замінений терміном «чутливий при підвищеній експозиції», також введено поняття скринінгових тестів на чутливість. Висновки. Отже, сучасні підходи до визначення чутливості основних збудників одонтогенних інфекцій до антибіотиків базуються на глибоких наукових дослідженнях та ретельному аналізі клінічних випадків. Саме враховуючи постійну зміну спектру домінуючих збудників інфекцій та їх біологічних властивостей стандарти визначення чутливості до протимікробних препаратів зазнали суттєвих змін в Україні та всьому світі в цілому.

Посилання

1. World Health Organization. Antibiotic resistance: multi-country public awareness survey, 2015. [Internet]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/194460

2. ACDC. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2019. [Internet]. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC; 2019. Available from: https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/2019-ar- threats-report-508.pdf

3. ECDC. Antimicrobial Resistance: Tackling the Burden in the European Union. Briefing note for EU/EEA countries, 2019. [Internet]. Available from: https://www.oecd.org/health/health- systems/AMR-Tackling-the-Burden-in-the-EU-OECD-ECDCBriefing-Note-2019.pdf

4. WHO Regional Office for Europe and European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe, 2020 data. Executive Summary. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021: 1-5

5. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy “Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok “Vyznachennia chutlyvosti microorganizmiv do antybacterial’nykh preparativ” vid 05.04.2007 r. №167 [Order №167 of the Ministry of Public Health of Ukraine on “On Approval of Training Guidance “Assessment of sensitivity of microorganisms to antibiotics”, April, 5, 2007]. Retrieved from: http//www.moz.gov.ua (Ukrainian).

6. CLSI. ISO/TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems. 2021. Available from: https://clsi.org/standards/products/isodocuments/documents/iso16256-ed2e/

7. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. European antimicrobial breakpoints. Basel: EUCAST, 2021. Available from: https://eucast.org/clinical_breakpoints/

8. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy “Pro vnesennia zmin do dodatka 4 do metodyky rozrobky ta vprovadzhennia medychnykh standartiv medychnoi dopomohy na zasadakh dokazovoi medytsyny” vid 26.09.2018. № 1752 [Order №1752 of the Ministry of Public Health of Ukraine on “On modification of appendix 4 to the Methodology of development and implementation of medical standards of medical care on the basis of evidence-based medicine”, September, 26, 2018. Retrieved from: http//www.moz.gov.ua (Ukrainian).

9. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia natsionalnogo planu dii shchodo borot’by zi stiikistiu do protymicrobnykh preparativ” vid 06.03.2019 r. № 116-p. [Order №116-p of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the National Action Plan to Combat Antimicrobial Resistance”, March, 6, 2019. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162019-%D1%80#Text (Ukrainian).

10. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy “Pro vnesennia zminy do Metodychnykh vkazivok z mikrobiologichnoi diagnostyky meningokokovoi infektsii ta kh bakterial’nykh meningitiv I vyznznnia takymy, shcho vtratyly chynnist’, deiakykh nakaziv Ministerstva okhorony zdorovia" vid 03.11.21 r. № 2415 [Order №2415 “On Amendments to the Guidelines for Microbiological Diagnosis of Meningococcal Infection and Purulent Bacterial Meningitis and Recognition of Certain Orders of the Ministry of Health of Ukraine as Repealed”, November, 3, 2021. Available from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-mozukraini-vid-03112021--2415-pro-vnesennja-zmini-do-metodichnihvkazivok-z-mikrobiologichnoi-diagnostiki-meningokokovoi-infekciita-gnijnih-bakterialnih-meningitiv-i-viznannja-takimi-scho-vtratilichinnist-dejakih (Ukrainian)

11. Koung VV, Avetikov DS, Kravchenko SB. Sovremennyy vzglyad na etiologiyu i patogenez odontogennykh abstsessov i flegmon chelyustno-litsevoy oblasti. [Modern view on the etiology and pathogenesis of odontogenic abscesses and phlegmon of the maxillofacial region]. Visnyk problem biologii i medytsyny. 2014; 2:79-83.

12. Lokes KP. Analiz prychyn nezadovilnykh rezultativ likuvannia khvorykh iz hniino-zapalnymy protsesamy shchelepno-lytsevoi dilianky [Analysis of the causes of unsatisfactory results of treatment of patients with purulent-inflammatory processes of the maxillofacial area]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi.2014; 4 (48): 20-23. (Ukrainian)

13. Dobrovolska O, Dobrovolskyi O, Dvornik V. Kharakteristika mikrobiotsenoza polosti rta u patsientov s polnym otsutstviem zubov do lecheniia I poslie vnutrikostnoi implantatsii [Characteristic of Microbiocenosis of the Oral Cavity in Patients with a Total Absence of Dentals Before Treatment and After Dental Implantation]. Science Review; 2019; 10(27): 26. (Russian)

14. Faustova MO, Nazarchuk OA, Ananieva MM, Protystreptokokova aktyvnit antybitykiv i antyseptykiv [Antistreptococcal activate antibiotics and antiseptics]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2017; 2 (58):58. (Ukrainian)

15. Faustova MO, Ananieva MM, Basarab Ya O. Baktericidna ta fungicidna aktivnist yekstraktu proteflazidu shodo muzejnih shtamiv mikroorganizmiv Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Escherchia coli ATCC25922, Streptococcus faecalis ATCC 29212, Micrococcus luteus ATCC 4698, Candida albicans ATCC 10231 [Bactericidal and fungicidal activity of proteflazide extract against museum strains of microorganisms Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Escherchia coli ATCC25922, Streptococcus faecalis ATCC 29212, Micrococcus luteus ATCC 4698, Candida albicans ATCC 10231]. Aktualni problemi suchasnoyi medicini: Visnik Ukrayinskoyi medichnoyi stomatologichnoyi akademiyi – Topical issues of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy. 2016; 4 (56, 3): 72–74. (Ukrainian)
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Ananieva, M., Faustova, M., Loban, G., & Chumak, Y. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ КОМІТЕТУ EUCAST ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ЗБУДНИКІВ ОДОНТОГЕННИХ ІНФЕКЦІЙ ДО АНТИБІОТИКІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 168-174. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.168

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##