ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ

  • G.A. Yeroshenko Полтавський державний медичний університет
  • O.D. Lysachenko Полтавський державний медичний університет
  • L.B. Pelipenko Полтавський державний медичний університет
  • K.V. Shevchenko Полтавський державний медичний університет
  • O.V. Voloshina Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: здобувачі вищої медичної освіти, нормативний термін навчання.

Анотація

Здобувачі вищої освіти, які приходять на навчання в медичні вузи, зазвичай, володіють високорозвиненим логічним і абстрактним мисленням та здатністю керувати власними розумовими процесами. Однак, деякі з них, через не повністю сформовані певні риси особистості (готовність до навчання, здатність самостійно вчитися, уміння контролювати себе й свої емоції та правильно розподіляти навчальний і вільний час) не завжди успішно опановують нові знання та вміння. Здобувачі освіти, які мають диплом молодшого спеціаліста та вступають в медичні університети на спеціальність «стоматологія», навчаються на рік менше за рахунок перезарахування частини вивчених в медичних коледжах предметів. Адаптаційні процеси у здобувачів зі скороченим нормативним терміном навчання в порівнянні з першокурсниками, що вступають у вузи відразу після отримання середньої освіти, проходять швидше та більш злагоджено. Здобувачі вузів, які закінчили медичні коледжі, мають базовий запас початкових професійних знань, що полегшує процес їх адаптації до навчання. На кожній кафедрі університету навчально-методичні матеріали знаходяться на сайтах кафедр і використовуються в навчальному процесі для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів. В залежності від напрямку спеціалізації кафедр, здобувачам надаються відповідні знання, вміння та навички. На кафедрах морфологічного профілю здобувачі вищої освіти навчаються досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси, вивчають будову та функції окремих органів, систем і організму людини в нормі та при розвитку патологічних процесів, навчаються використовувати набуті знання в подальшому навчанні та у майбутній практичній діяльності. В процесі навчання багато уваги приділяється вивченню здобувачами-стоматологами органів ротової порожнини, великих слинних залоз, джерел розвитку тканин зуба та виникненню можливих порушень при цьому, особливостям макрота мікроскопічної будови структур зуба, функціям, термінам прорізування, профілактиці захворювань та лікуванню зубів. Метою навчання на клінічних кафедрах є поглиблення рівня теоретичної підготовки, опанування практичними навичками діагностики, лікування і профілактика зубощелепних захворювань та підготовка здобувачів освіти до самостійної професійної діяльності. Організація навчального процесу у здобувачів стоматологічного факультету з нормативним терміном навчання в медичних університетах направлена на реалізацію принципів компетентнісного підходу та орієнтується на кінцеві цілі освітнього процесу – підготовку до професійної діяльності майбутнього лікаря-стоматолога.

Посилання

1. Lysachenko OD, Yeroshenko GA, Pelypenko LB, et al. Adaptatsiia pershokursnykiv do navchannia v Ukrainskii medychnii stomatolohichnii akademii ta rol motyvatsiinoi skladovoi v tsomu protsesi [Adaptation of first-year students to study at the Ukrainian Medical Dental Academy and the role of the motivational component in this process]: materialy IІІ mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii «Adaptatsiini mozhlyvosti ditei i molodi». Odesa, 10-11 veresnya 2020 g; 103-106. (Ukrainian).

2. Yeroshenko GA, Lysachenko OD, Вilash VP, et al. Оsоblywosti vstupu ta pidhotovky mahistriv za spetsialnistu «mеditsyna» nа оsnovi dyploma molodshogo spetsialista. [Features of admission and training of masters in the specialty "Medicine" on the basis of a diploma of a junior specialist]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2021; 3(161): 195–199. (Ukrainian).

3. Yeroshenko GA, Lysachenko OD, Reshta VM, et al. Vidnoshennia zdobuvachiv serednoi ta vyshchoi osvity do navchannia v umovakh karantynu. [The attitude of students for secondary and higher education to study in quarantine]: materialy I mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives». Vilnius, 12 bereznya 2021 g; 105-107. (Ukrainian).

4. Yeroshenko GA, Lysachenko OD, Klymach TM, Shevchenko KV. Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu ochyma studentiv – medykiv. [Distance learning in quarantine through the eyes of medical students].Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2021; 1(159): 163–168. (Ukrainian).

5. Yeroshenko GA, Lysachenko OD, Вilash VP. Porivnyalna kharakterystyka adaptatsiyi zdobuvachiv osvity stomatolohichnoho fakultetu, yaki vstupyly do universtytetu na bazi serednoyi osvity ta na osnovi dyploma molodshoho spetsialista. [Comparative characteristics of the adaptation of students of the Faculty of Dentistry who entered the university on the basis of secondary education and an associate's degree]: materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Modern directions of scientific research development». Chикаhо, 24-26 lystopada 2021 g; 449-453. (Ukrainian).

6. Kapustianska AA, Moisieieva NV, Lutsenko RV. Optymizatsiia vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u navchannia studentiv iz normatyvnym terminom navchannia z klinichnoi farmakolohii z pozytsii suchasnoi medychnoi osvity. [Optimization of the introduction of innovative technologies in the education of students with a standard term of study in clinical pharmacology from the standpoint of modern medical education]: materialy Vseukrainskoi navchalno-naukovoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchasti u «Suchasna medychna osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka». Poltava, 19 bereznya 2020 g; 102–103. (Ukrainian).

7. Lysachenko OD, Shepitko VI, Mishchenko AV. Poshuk metodiv pokrashchennya pidhotovky studentky stomatolohycheskoho fakulteta do napysanyya litsenziynoho ispitu «Krok 1» [Search for methods to improve the preparation of a student of the Faculty of Dentistry to write a lisensed exam "Step 1"]. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2012; 12 (3): 183-184. (Ukrainian).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Yeroshenko, G., Lysachenko, O., Pelipenko, L., Shevchenko, K., & Voloshina, O. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 158-161. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.158
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ