ТРАДИЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ПДМУ

  • T.D. Bubliy Полтавський державний медичний університет
  • T.A. Petrushanko Полтавський державний медичний університет
  • O.P. Kostyrenko Полтавський державний медичний університет
  • L.I. Dubovaya Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: компетентність, компетенція, студенти, терапевтична стоматологія.

Анотація

Організації та реалізації навчального процесу для здобувачів вищої освіти, формування в них необхідних компетентностей передбачає застосування нового підходу до процесу проектування навчальних занять, обґрунтування та добір освітніх інструментів формування компетентностей та критеріїв їх оцінювання. Мета статті – обговорити значущість та співвідношення професійних знань, навичок та професійних компетенцій, що формуються в процесі навчання лікарівстоматологів у вузі. На кафедрі терапевтичної стоматології є певний багаторічний досвід формування компетентності у студентів. Він дозволяє здійснювати освоєння чотирьох типів досвіду пізнавальної діяльності (отримання знань), здійснення відомих способів діяльності (умінь), творчої діяльності (уміння приймати ефективні рішення у проблемних ситуаціях), здійснення емоційноціннісних відносин суспільства. У студентів у процесі навчання та освоєння освітньої компоненти «Терапевтична стоматологія» формуються загальнокультурні, загальнопрофесійні та професійні компетенції. Проведений аналіз наявних методів послідовної реалізації компетентнісного підходу на кафедрі терапевтичної стоматології підкреслює накопичений цілісний багаторічний досвід щодо виконання, освоєння та вдосконалення професійних та соціальних функцій та компетенцій, вирішення професійних та життєвих проблем, розкриває необхідність та доцільність безперервного вдосконалення формування професійних та педагогічної професійної компетентності.

Посилання

1. Moshel TM, Popovych IIu, Bublii TD. Rol motyvatsiinoi skladovoi u protsesi stanovlennia osobystosti studentiv-stomatolohiv [The role of motivational storage in the process of becoming special students of dentistry] Materialy naukovo-praktychnoi konferentsyy z mizhnarodnoiu uchastiu.Poltava 22 bereznia 2018 169-170 (Ukrainian).

2. Petrushanko TO, Bublii TD, Dubovaia LI. Poiednannia tradytsiinykh ta innovatsiinykh metodiv navchannia na kafedri terapevtychnoi stomatolohii [Combination of traditional and innovative teaching methods at the Department of Therapeutic Dentistry] IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni pytannia linhvistyky, profesiinoi linhvo-dydaktyky, psykholohii i pedahohiky vyshchoi shkoly» 7-8 lystopada 2019 Poltava: 2019:317-320 (Ukrainian).

3. Petrushanko TO, Bublii TD, Dubovaia LI. Uprovadzhennia innovatsiinykh osvitnikh tekhnolohii navchannia ta vykladannia na kafedri terapevtychnoi stomatolohii UMSA [Introduction of innovative educational technologies of teaching and learning at the Department of Therapeutic Dentistry UMSA Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiy 2019;4(68):110-113. (Ukrainian).

4. Petrushanko TO, Bublii TD, Dubovaia LI. Osoblyvosti ta perspektyvy dystantsiinoho navchannia na kafedri terapevtychnoi stomatolohii [Features and prospects of distance learning at the Department of Therapeutic Dentistry]. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity ta nauky 2021; 1(41):14-16.(Ukrainian).

5. Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 221 «Stomatolohiia» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity Nakaz MON № 879 vid 24.06.2019 roku Available from: http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/65042/

6. Khutorskyi AV. Tekhnolohiia proektuvannia kliuchovykh ta predmetnykh kompetentsii [Technology of designing key and subject competencies] Eidos: internet-zhurnal. 2005; 12 hrudnia Available from: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm

7. Zymova IA Kompetentsiia i kompetentnist u konteksti kompetentsiinoho pidkhodu v osviti [Competence and competence in the context of the competence approach in education] Vcheni zapysky natsionalnoho suspilstva prykladnoi linhvistyky. 2014; 4:16-31. (Ukrainian).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Bubliy, T., Petrushanko, T., Kostyrenko, O., & Dubovaya, L. (2022). ТРАДИЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ПДМУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 150-153. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.150
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ