СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЯЗИКА ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ

  • V.M. Koka Полтавський державний медичний університет
  • І.І. Starchenko Полтавський державний медичний університет
  • N.V. Roiko Полтавський державний медичний університет
  • B.M. Fylenko Полтавський державний медичний університет
  • G.M. Mustafina Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: харчові добавки, язик, слинні залози язика.

Анотація

При певних умовах деякі харчові добавки чинять негативний вплив на стан органів травної системи. Морфо-функціональні зміни в малих слинних залозах різних типів при введенні в раціон харчових добавок вивчено недостатньо. Мета роботи: вивчення в експерименті особливостей будови слизових і білкових малих слинних залоз язика після комбінованого впливу глютамат натрію, нітриту натрію, понсо 4R. в динаміці впродовж 4 тижнів. Матеріали і методи: Дослідження виконано на 30 безпородних білих щурах. Тварини експериментальних груп додатково до стандартного раціону отримували комбінацію харчових добавок глутамат натрію, понсо 4R, нітрат натрію впродовж 1 і 4 тижнів. Тварин виводили з експерименту шляхом передозування тіопенталового наркозу. З препаратів язика виготовляли гістологічні мікропрепарати і напівтонкі зрізи за загальноприйнятими методиками. Результати. Середній діаметр кінцевих відділів слизових слинних залоз язика інтактних тварин склав 55,7±2,89 мкм. У залозах даного типу на частку паренхіми припадало 70%, а 30% становила строма. Середній діаметр секреторних відділів білкових слинних залоз язика інтактних тварин становив 32,25±3,59 мкм. На частку паренхіми в білкових слинних залоз язика припало 75,9%, відповідно строма становила 24,1%. Через 4 тижні після введення в раціон лабораторних тварин комплексу харчових добавок в слизових слинних залозах значно збільшилася відносна кількість паренхіматозного компонента 91,0±0,30% (p = 0,01), а стромального зменшилась 9,09±0,26% (p = 0,01). Мало місце збільшення середнього діаметра ацинусів 62,44±0,96 мкм (p = 0,01). У білкових залозах спостерігалася схожа тенденція. На частку паренхіматозного компонента припадало 86,3 ± 1,13%, на частку строми 13,67±1,13%. Середній діаметр ацинусів склав 29,63±0,96 (p = 0,03) мкм. Висновки. Введення в раціон лабораторних тварин комплексу харчових добавок (глутамату натрію, понсо 4R, нітрату натрію) впродовж 4 тижнів призводить до збільшення в слинних залозах язика відносної кількості паренхіматозного компонента, що відбувається за рахунок гіпертрофії кінцевих відділів. Описані процеси більш виражені в слизових слинних залозах язика, ніж в білкових.

Посилання

1. Mustafina HM, Starchenko II, Koka VM, et al. Suchasni uiavlennia pro vplyv okremykh kharchovykh dobavok na orhanizm liudyny [Modern ideas about the effect of certain food additives on the human body].Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2021; 21 (73): 194 -198. (Ukrainian).

2. Kris Gunnars. Are Nitrates and Nitrites in Foods Harmful? Healthline [updated Febr 10, 2020; cited 2020 Nov 24]. Available from: nitrates and nitrites harmfu https://www.healthline.com/nutrition/are

3. Koka VM, Starchenko II, Mustafina HM, Roiko NV. Suchasni pohliady na funktsionalnu morfolohiiu slyzovoi obolonky yazyka ta yii zminy za umov somatychnykh zakhvoriuvan ta vplyvu okremykh ekzohennykh poliutantiv [Modern views on the functional morphology of the mucous membrane of the tongue and its changes under somatic diseases and the influence of individual exogenous pollutants]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019; 3(152): 27–30. (Ukrainian).

4. Mustafina HM, Starchenko II, Koka VM et al. Suchasni pohliady na funktsionalnu morfolohiiu ta reparatyvni vlastyvosti pechinky [Modern views on the functional morphology of the mucous membrane of the tongue and its changes under somatic diseases and the influence of individual exogenous pollutants]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2020; 2 (156): 43–48. (Ukrainian).

5. Koka VN, Starchenko II, Fylenko BN et al. Strukturnaia orhanyzatsyia krovenosnoho rusla yazyka krys v norme [Structural organization of the bloodstream of the tongue of rats is normal] Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2020;20(72):129–132. (Russian).

6. Korzhevskyi DE, Hyliarov AV. Osnovy hystolohycheskoi tekhnyky [Fundamentals of histological technique]. SPb.; SpetsLyt; 2010. 95p. (Russian).

7. Bahrii MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen [Methods of morphological research]. Vinnytsia; Nova knyha; 2016. 328 p. (Ukrainian).

8. Avtandylov HH. Osnovy kolychestvennoi patolohycheskoi anatomyy [Fundamentals of quantitative pathological anatomy].M.; Medytsyna; 2002. 239 p. (Russian).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Koka, V., StarchenkoІ., Roiko, N., Fylenko, B., & Mustafina, G. (2022). СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЯЗИКА ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 101-105. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.101