КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

  • T. A. Glushenko Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Ключові слова: метаболічний синдром, генералізований пародонтит, комплексне лікування.

Анотація

Патологічні ураження пародонтального комплексу є найбільш розповсюдженими стоматологічними захворюваннями. Поширеність захворювань тканин пародонта є дуже високою як в Україні, так і у цілому світі. Генералізовані захворювання пародонта зумовлені як місцевими чинниками, так і загальною патологією органів та систем. Найбільш частою комбінацією нозологій та станів у пацієнтів вже після 30 років є поєднання інсулінорезистентності, ожиріння, артеріальної гіпертензії та гіперхолестеринемії, які поєднуються терміном «метаболічний синдром». Протягом останнього десятиріччя метаболічний синдром став основною неінфекційною небезпекою для здоров’я сучасного світу. Численні дослідження присвячені вивченню патології пародонта та метаболічного синдрому. Проте схеми лікування та профілактики захворювань пародонта на тлі метаболічного синдрому потребують удосконалення. Метою дослідження стала оцінка ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих із метаболічним синдромом. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту було проведено 80 хворим із метаболічним синдромом, яких було розподілено на 2 групи. У основну групу, де лікування проводилося згідно розробленого лікувальнопрофілактичного алгоритму, увійшло 40 хворих із генералізованим пародонтитом на тлі метаболічного синдрому. Контрольну групу, де хворих лікували за загальноприйнятою методикою згідно «Протоколів МОЗ України» надання медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», склала ідентична кількість хворих. У лікувально-профілактичну схему хворих основної групи були включені засоби для місцевої та загальної терапії. Оцінка результатів лікування у групах спостереження проводилась через 1 місяць після закінчення повного курсу лікування та у віддалені терміни – через 6 та 12 місяців. Після комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих основної групи засвідчували стійку ремісію у всі терміни спостереження. У контрольній групі позитивна клінічна динаміка, як результат загальноприйнятого лікування, була менш вираженою. Застосування розробленого алгоритму для профілактики та лікування генералізованого пародонтиту, який базувався на результатах власних клінічних, імунологічних, мікробіологічних досліджень та включав місцеві заходи і загальні призначення, дозволило значно покращити стан тканин пародонта у хворих основної групи із метаболічним синдромом. Ефективність розпрацьованої лікувально-профілактичної схеми підтверджено клінічними спостереженнями як у найближчі, так і віддалені терміни. У контрольній групі, де застосовували традиційні методики, лікування генералізованого пародонтиту виявилось малоефективним.

Посилання

1. Vukolov EA. Osnovy statystycheskoho analyza. Praktykum po statystycheskym metodam y yssledovanyiu operatsyi s yspolzovanyem paketov «Statistica», «Excel». Moskva:Forum, 2008. 464 s. (Russian)

2. Kuzenko YeV, Romaniuk AM. Zapalni zakhvoriuvannia parodonta: patohenez ta morfohenez. Sumy: Sum. derzh. un-t, 2016. 136 s. (Ukrainian)

3. Romanenko YH, Kriuchkov DIu. Heneralyzovannyi parodontyt y metabolycheskyi syndrom. Edynstvo patohenetycheskykh mekhanyzmov razvytyia. Krymskyi terapevtychnyi zhurnal. 2011; 1: 60-67. (Russian)

4. Tkachenko VI, Bahro TO, Vydyborets NV, Bondar OK. Metabolichnyi syndrom: diahnostyka ta profilaktyka v praktytsi simeinoho likaria. Liky Ukrainy. 2016; 1-2: 43-46 (Ukrainian).

5. Bhattacharya PT, Misra SR, Hussain M. Nutritional Aspects of Essential Trace Elements in Oral Health and Disease: An Extensive Review. Scientifica (Cairo). 2016; 2016: 5464373

6. Helen H. Wang, Dong Ki Lee, Min Liu, et al. Novel Insights into the Pathogenesis and Management of the Metabolic Syndrome. Wang Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2020 May; 23(3): 189–230.

7. Hina Makkar, Mark A. Reynolds, Abhishek Wadhawan, et al. Periodontal, metabolic, and cardiovascular disease: Exploring the role of inflammation and mental health. Pteridines. Author manuscript; available in PMC 2019 Jan 29. Published in final edited form as: Pteridines. 2018 Feb; 29(1): 124–163.

8. Lea M. Sedghi, Margot Bacino, Yvonne Lorraine Kapila. Periodontal Disease: The Good, The Bad, and The Unknown. Front Cell Infect Microbiol. 2021; 11: 766944.

9. Lemieux I, Després JP.Metabolic Syndrome: Past, Present and Future. Nutrients. 2020 Nov 14;12(11):3501.

10. McCracken E, Monaghan M, Sreenivasan S. Pathophysiology of the metabolic syndrome. Clin Dermatol. 2018 Jan-Feb;36(1):1420.

11. Sherling DH, Perumareddi P, Hennekens CH. Metabolic Syndrome. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017 Jul;22(4):365-367.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Glushenko, T. A. (2022). КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 72-76. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.72