ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 У ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • A.I. Vatsenko Полтавський державний медичний університет
  • O.H. Marchenko Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: коронавірусна хвороба 2019, коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2, вікові особливості, пандемія.

Анотація

Вивчення факторів, які можуть вплинути на тяжкість перебігу коронавірусної інфекції та смертність стало одним із основних напрямків у багатьох дослідженнях. На сучасному етапі серед можливих факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 розглядаються вплив віку, як предиктора прогресування захворювання у госпіталізованого пацієнта. Мета: визначити клініко-лабораторні характеристики перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 в залежності від віку госпіталізованих пацієнтів Полтавської області. Матеріали та методи: проведено ретроспективне когортне дослідження за участі 150 пацієнтів із лабораторно підтвердженим діагнозом «Гостра респіраторна хвороба COVID-19», які перебували на стаціонарному лікуванні у Комунальному підприємстві «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня» Полтавської обласної Ради. Учасників було поділено на 2 вікові групи: від 60 до 95 років та від 18 до 59 років. Статистична обробка проводилась зо допомогою програми SPSS Statistics 25.0. Результати та висновки: у результаті проведеного дослідження встановлено, що клініко-лабораторні характеристики перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 виявилися типовими за винятком окремих особливостей: госпіталізовані пацієнти старше 60 років достовірно частіше мали тяжкий (p=0,037) та критичний (p=0,063) перебіг захворювання, потребували кисневої підтримки (p=0,000), зокрема з використанням низьких потоків кисню (p=0,027). У пацієнтів вікової групи старше 60 років у 3,4 рази частіше діагностувався лейкоцитоз (p=0,032), у той час як у осіб, молодших 60 років у 2,2 рази частіше мали місце лейкопенія (p=0,022) та тромбоцитопенія (p=0,0041). Тяжкий перебіг захворювання достовірно частіше мав місце у госпіталізованих жінок віком до 60 років, у порівнянні з чоловіками відповідної вікової групи (p=0,046).

Посилання

1. World Health Organization (WHO): Coronavirus disease (Covid19) pandemic [Internet]. Available from: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019

2. Shulhai AH et al. Epidemiolohichni osoblyvosti COVID-19: ohliad perebihu ta prohnozuvannia [Epidemiological features of COVID19]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2019; 1: 5-10 (Ukrainian)

3. Tsentr hromadskoho zdorovia Ukrainy [Internet]. Available from: https://phc.org.ua (Ukrainian)

4. Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study [published correction appears in Lancet Respir Med. 2020 Apr;8(4):e26]. Lancet Respir Med. 2020;8(5):475-481.

5. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395(10223):507–13.

6. Biswas M, Rahaman S, Biswas TK, et al. Association of Sex, Age, and Comorbidities with Mortality in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Intervirology. 2020 Dec 9:1-12.

7. Centre for disease prevention and control (CDC) [Internet]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/science/communitylevels.html#anchor_47145

8. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020 May 22;369:m1985

9. 9.Norris T, Razieh C, Zaccardi F, et al. Impact of cardiometabolic multimorbidity and ethnicity on cardiovascular/renal complications in patients with COVID-19. Heart. 2021 Dec 15.

10. Thakur B, Dubey P, Benitez J et al. A systematic review and metaanalysis of geographic differences in comorbidities and associated severity and mortality among individuals with COVID-19. Sci Rep. 2021; 11: 8562.

11. World Health Organization (WHO): «Living guidance for clinical management of COVID-19», 23 November, 2021. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical- 2021-2

12. Nakaz MOZ Ukrainy vid 28 bereznia 2020 roku №722 «Orhanizatsiia nadannia medychnoï dopomohy khvorym na koronavirusnu khvorobu (COVID-19)» (Ukrainian).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Vatsenko, A., & Marchenko, O. (2022). ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 У ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 22(1), 13-17. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.13