МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИННИХ ПЕРЕБУДОВ ПРИ АЛОПЛАСТИЦІ ТА КОМБІНОВАНІЙ ГЕРНІОПЛАСТИЦІ У ЕКСПЕРИМЕНТІ

  • S.D. Khimich Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • V.I. Korniychuk Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Ключові слова: експеримент, вентральна грижа, алопластика, комбінована герніопластика.

Анотація

Вступ : Існує чітка тенденція до збільшення кількості хворих з грижами та їх оперативного лікування, тому виникає підвищення кількості післяопераційних ускладнень у вигляді сером, нагноєння післяопераційних ран, міграції сітки, больового синдрому та ін. Мета дослідження: створити новий комбінований метод герніопластики ускладнених вентральних гриж в експерименті та дослідити морфологічні особливості виявленні у зміні тканини передньої черевної стінки. Матеріали та методи : Лабораторних щурів, а саме 30 статевозрілих самиць щурів породи Wistar, одного віку та маси 200 – 250 гр утримували з дотриманням біоетичних норм, при світловому дні 12 годин, з дотриманням температурного режиму 210 С, однаковій мірі годування комбікормом «Кокцидіостатик премікс», було розділено на 3 групи по 10 особин. На тваринах групи №1 (контрольна) була виконана герніопластика власними тканинами, лабораторні щурі групи №2 використовувались для алогерніопластики поліпропіленовою сіткою. На тваринах групи №3 було відтворено комбінований метод ушивання грижевого дефекту шляхом фіксації поліпропіленової сітки 3х3 см одновузловими швами та наступним використанням клаптя шкіри, попередньо витриманого 3-5с у 960 С ізотонічному розчині натрія хлорида, деепітелізації та видалення рештків підшкірної жирової клітковини та встановлення його епітеліальною стороною до сітчастого імплантанта та поверх нього. Результати: В результаті морфологічного аналізу виникала розбіжність у відставанні формування рубця у 2-ї та 3-ї груп у порівнянні з 1-ю. Водночас значимих морфологічних відмінностей між 2-ю та 3-ю групами не виявлено. Висновки: запропонований нами метод комбінації аутодермопластики та алогерніопластики являється безпечним та ефективним методом герніопластики.

Посилання

1. Bittner R, Bain K, Bansal V K, et al. Update of Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (International Endohernia Society (IEHS))-Part A. Surg Endosc. 2019;33(10):3069–139.

2. LeBlanc A K, Kingsnorth, N A, Sanders, L D. Management of Abdominal Hernias. 5th ed. LeBlanc K A, Kingsnorth A, Sanders D L, editors. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2018; 14(1):97-100.

3. Lukoyanychev E E, Izmajlov S G, Emelyanov V A, et al. General views on treatment technologies for patients with incisional ventral hernia. Res n Pract Med J. 2021;8(3):84–96.

4. Arkad'evich S V, Aleksandrovich G V, Andreevich P A, Valentinovna K M Zadnyaya separacionnaya gernioplastika tar pri posleoperacionnyh ventral'nyh gryzhah w3 [Posterior separation hernioplasty tar in treatment of postoperative ventral hernias w3]. Permsk med ž. 2017;34(1):35–42.

5. Zatevahin I I, Kirienko A I, Kubyshkin V A. Abdominal'naya hirurgiya, Nacional'noe rukovodstvo, Kratkoe izdanie. [Abdominal surgery, National guidelines, Short edition]. 1st ed. Moskva: GEOTAR-Media; 2016. 766-788 р. (Russian)

6. Joffe О Y, Tarasyuk Т V, Stetsenko О P, et al. Mіnііnvazivnі tekhnologії v lіkuvannі pіslyaoperacіjnih grizh cherevnoї stіnki. Klіnіchna hіrurgіya [Miniinvasive technologies in treatment of postoperative abdominal hernias]. 2015;(5):15-16. (Ukrainian).

7. Bilianskyi L S, Shamsiia R N, Dubenko Y M. Udoskonalennia tekhnichnykh pryiomiv laparoskopichnoi hernioplastyky. [Improvement of technical methods of laparoscopic hernioplasty]. Halytskyi likarskyi visnyk. 2015;23(1):10-12. (Ukrainian)

8. Lutkovskyi R, Rezanova N, Plavan V, Viltsaniuk O. Obhruntuvannia optymalnoho skladu nanomodyfikovanykh polipropilenovykh mononytok z antymikrobnymy vlastyvostiamy dlia vyhotovlennia sitchastykh implantativ ta khirurhichnoho shovnoho materialu. [Substantiation for the optimal composition of nanomodified polypropylene monofilaments with antimicrobial properties for the manufacture of mesh implants and surgical suture material]. Biomedical and biosocial anthropology. 2017;(28):31-35. (Ukrainian)

9. Protasov A V, Protasov D Iu, Bohdanov R Kh, Mahomadov D Iu. Praktycheskye aspekti sovremennikh hernyoplastyk. [Practical aspects of modern hernioplasty]. 1st ed. Moskva: RUSAKY; 2011:83-100.; 2011. (Russian)

10. Yanov V N. Termycheskaia obrabotka autodermalnikh implantatov. [Thermal processing for autodermal implants]. Vestnik hirurgii. 1975;.(9):90-91. (Russian)
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Khimich, S., & Korniychuk, V. (2021). МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИННИХ ПЕРЕБУДОВ ПРИ АЛОПЛАСТИЦІ ТА КОМБІНОВАНІЙ ГЕРНІОПЛАСТИЦІ У ЕКСПЕРИМЕНТІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(4), 169-172. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.169