АНАЛІЗ НАПРУГ ПРИ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ НА ІМПЛАНТАХ

  • N.A. Panahov Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджан
  • V.S. Makhmudov Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджан
Ключові слова: імплант, стрес, кінцеві елементи, метод аналізу напружень, нижня щелепа.

Анотація

Протезування на імплантах, що є однією зі складових ортопедичної стоматології, являє собою метод відновлення зубів, втрачених по тій або іншій причині, і має довгу історію розвитку. Протези на імплантах відкривають можливості для відновлення дефектів зубних рядів, викликаних різними причинами. Різні дефекти зубного ряду мають свої тонкощі протезування на імплантах. В останні роки протези на імплантах воліють більше в порівнянні з повними протезами. У пацієнтів з низьким рівнем кісткової тканини в дистальній частині та з проблемами з фіксацією і стабілізацією перевага віддається протезам з опорою на 4 імпланти. Балкові імпланти з 4 опорами вважаються більш надійними з точки зору фіксації отриманої протезної конструкції. Метою роботи став аналіз впливу протезування імплантом на імплант і периферичні тканини на різних моделях, в залежності від рівня розміщення імплантів, кута розміщення, а також довжини консолі на конструкції. Результати. У 10 різних математичних моделях кути розміщення імплантів в кістці були взяті рівними 90, 17 і 30 градусів, а рівень розміщення був прийнятий рівним 1 мм і 3 мм (відповідно до конфігурації кістки щелепи). Довжина консолі балкової системи, підготовленої на імплантах, в різних моделях становила 0 мм, 5 мм і 10 мм. Навантаження на моделі фактично дорівнювало силі жувального тиску 100 Н (приблизно 10,2 кг) при пережовуванні твердої харчової маси розміром 1 см. Тиск подавався з 3-х різних точок. З переднього відділу центр харчової грудки припадав на місце контакту центральних різців; в правій задній області центр харчової грудки припадав на контакт 2-го премоляра з 1-м моляром; з лівої задньої області центр припадав на місце в області контакту 2-го премоляра з 1-м моляром. Після 3D аналізу були отримані значення напруги по Von Mises в імплантній ділянці і відповідні їм колірні шкали, а також максимальні і мінімальні значення напруг відповідно до колірної схеми-шкали. Висновки. На основі аналізу і порівняння отриманих значень було визначено, що розподіл напружень оптимально в деяких моделях імплантів, в деяких воно незначне, а в деяких велике через нерівномірні значення напруги. Дослідження моделей на основі методу 3D тривимірного аналізу напружень методом кінцевих елементів і результати цих досліджень відображені в статті.

Посилання

1. Qarayev Zİ. Ortopedik stomatologiya. Oskar nəşriyyatı, Bakı, 2008, 362 s.

2. Awad MA, Rashid F, Feine JS. Overdenture Effectiveness Study Team Consortium. The effect of mandibular 2-implant overdentures on oral healthrelated quality of life: an international multicentre study. Clinic Oral Implants Res. 2014 Jan;25(1):46-51.

3. Brignardello-Petersen R. Mandibular atrophy may not affect the masticatory performance, swallowing, and oral health-related quality of life of patients receiving 2-implant-supported overdentures. J Am Dent Assoc. 2018;149(1):e19.

4. Gupta S, Chopra P, Goyal P, Jain A. Effect of Vertical Bone Loss on Stress Distribution at the Bone-Implant Interface around Implants of Varying Diameters an in Silico 3D Finite Element Analysis Is in Press. Materials Today: Proceedings. 2021;28:15031509.

5. Patel J, Gray D. Implant-supported overdentures: part 2. British Dental Journal. 2021;231:169–175.

6. Amine M, Benazouz I, Andoh A. The biomechanics of implantsupported cantilevered fixed partial dentures: Systematic review of the literature. Oral Health Care. 2021;5:1-5.

7. Niroomand MR, Jafari Maryaki F. Investigation on the effect of the contact model between dental implants and jaw bone on the maximum stress of implant using finite element method. Journal of Mechanics Enginnering. 2017;46:275–280.

8. Misch CE. Dental İmplant Prosthetics 2nd. Mosby; 2014, 1001 p.

9. Ebrahimi F. Finite Element Analysis – New Trend and Developments. Intech; 2012. 20 p.

10. Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population. Journal of Dental Research. 2016;95(1):43– 49.

11. Shivakumar S, Kudagi VS, Talwade P. Applications of finite element analysis in dentistry: A review. J Int Oral Health. 2021;13:415-22.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Panahov, N., & Makhmudov, V. (2021). АНАЛІЗ НАПРУГ ПРИ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ НА ІМПЛАНТАХ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(4), 121-129. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.121