ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ТЯЖКОГО ПАНКРЕАТИТУ

  • O.Yu. Cherkun Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: гнійно-септичні ускладнення, гострий панкреатит, некрсеквестректомія, полідренування.

Анотація

Протягом останніх десятиліть летальність при гострому панкреатиті коливається в межах від 3 до 15 % та залежить головним чином від питомої ваги тяжких форм у структурі захворюваності, які характеризуються розвитком некротичних процесів у підшлунковій залозі та системними ускладненнями. Незважаючи на наявність великої кількості досліджень, присвячених вивченню тяжкої форми гострого панкреатиту, суттєвого поліпшення результатів лікування цієї категорії хворих не спостерігається. Питання комплексної діагностики та лікування даної патології, прогнозування та профілактики гнійно-септичних ускладнень є актуальними до сьогодні. Метою дослідження було оцінити ефективність хірургічної тактики в залежності від характеру та поширеності локальних гнійно-септичних ускладнень гострого панкреатиту. Для вирішення поставленої задачі було проаналізовано результати лікування 422 хворих із гострим панкреатитом, які знаходилися на лікуванні у хірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні у період з 2010 по 2015 роки. Усі пацієнти поступали до стаціонару на 1-7 добу від початку захворювання. У 315 (74,6%) з них діагностовано гострий легкий панкреатит, пацієнти отримували консервативну терапію і на 7-10 добу були виписані зі стаціонару. Середньотяжкий і тяжкий панкреатит із розвитком локальних парапанкреатичних ускладнень було діагностовано у 107 хворих (25,4%). Чоловіків було 67 (62,6%), жінок – 40 (37,4%). Вік хворих від 22 до 81 року (47,9±1,5 року). Тяжкість стану пацієнтів визначали за шкалою BISAP, наявність поліорганної недостатності констатували за шкалою Marshal (модифікація 2012 р). Пацієнти були обстежені згідно наказу МОЗ України № 297 від 2 квітня 2010 року. Встановлено, що для гострого панкреатиту середньої тяжкості є характерним локалізація гнійно-септичних ускладнень в 1-2 анатомічних ділянках з переважно рідинним компонентом. Для гострого тяжкого панкреатиту є характерним локалізація гнійно-септичних ускладнень більше ніж в 2 анатомічних ділянках з переважно тканинним компонентом. Ефективність пункційно-дренуючих втручань залежала від поширеності рідинних скупчень на 1-2 анатомічні ділянки та наявністю переважно рідинного компоненту. Серед пацієнтів з переважним тканинним компонентом у рідинних скупченнях та поширеністю локальних парапанкреатичних ускладнень більше ніж на дві анатомічні ділянки, найбільш доцільним первинно є виконання відкритих некрсеквестректомій.

Посилання

1. Khomiak IV, Rotar VI, Rotar OV, et al. Rol biolohichnykh markeriv u diahnostytsi hniino-septychnykh uskladnen hostroho nekrotychnoho pankreatytu [The role of biological markers in the diagnosis of purulent septic complications of acute necrotic pancreatitis]. Klinichna khirurhiia. 2016;10: 31-33. (Ukrainian).

2. Khomiak IV, Rotar VI, Rotar OV, Rotar AI Prohnozuvannya ta rannya diahnostyka uskladnenʹ hostroho nekrotychnoho pankreatytu [Prediction and early diagnosis of complications of acute necrotic pancreatitis]. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2018;2: 68-73.

3. Tenner S, Baillie J, Swaroop Vege S American College of Gastroenterology Guideline. Management of acute pancreatitis. Am. J. Gastroenterol. 2013; 108: 1400–15.

4. Khomiak IV, Rotar OV, Tereshkevych IS, et al. Compasion of open pancreatic necrosektomy with step-up minimally invasive approach as surgical treatment of patients with acute necrotizing pancreatitits. Ing Surg J. 2017 Aug;4(8):2502-6.

5. APA Acute Pancreatitis Guidelines. IPA. APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013; 13: 1 – 15.

6. Tenner S, Baillie J, Swaroop S American College of Gastroenterology Guideline. Management of acute pancreatitis. American Journal of Gastroenterology. 2013;108: 1400–15.

7. Sheiko VD, Ohanezian AH Vplyv zrilosti pankreatohennykh obmezhenykh skupchen ridyny na efektyvnist punktsiinodrenuvalnykh vtruchan pid kontrolem UZD [nfluence of maturity of pancreatogenic limited fluid accumulations on the effectiveness of puncture and drainage interventions under ultrasound control]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2015;15: 145–4. (Ukrainian)

8. Bezruchko MV, Malyk SV, Kravchenko SP Mozhlyvosti zastosuvannia punktsiinoho drenuvannia pid kontrolem ultrazvukovoho doslidzhennia v khirurhichnomu likuvanni psevdokist pidshlunkovoi zalozy [Possibilities of application of puncture drainage under the control of ultrasonic research in surgical treatment of a pseudocyst of a pancreas]. Klinichna khirurhiia. 2012;10: 29-3. (Ukrainian)

9. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C. Classifications of acute pancreatitis – 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by International Consensus. 2013;62: 102–11.

10. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C Classifications of acute pancreatitis – 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by International Consensus. Gut. 2013; 62: 102–11.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Cherkun, O. (2021). ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ТЯЖКОГО ПАНКРЕАТИТУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(4), 86-89. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.86