ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО МОНОЦИТАКТИВУЮЧОГО ПЕПТИДУ – ІІ ЩОДО РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ЛІВОШЛУНОЧКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ГОСПІТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

  • D.A. Feldman Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ, гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет 2 типу, коморбідна патологія, кардіогенний шок.

Анотація

Вступ. У хворих на гострий інфаркт міокарду в 20% випадків зустрічається цукровий діабет 2 типу, що значно вище даного показника во всій популяції. При наявності даної коморбідної патології частота виникнення гострої лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком значно вища ніж можна б було спрогнозувати на підставі розміру інфарктної зони, що є актуальним питанням сучасної кардіології. В основі етіопатогенезу розвитку гострому інфаркті міокарда при наявності цукрового діабету 2 типу лежить ендотеліальна дисфункція. Ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ – це мультифункціональний пептид, що володіє вираженою ангіогенезною та прозапальною активністю, активуючи прозапальні цитокіни та індукуючи запальні зміни в судинах. Він відіграє важливу роль у процесі реваскуляризації тканин міокарда при гострому інфаркті міокарда. Мета дослідження – дослідити зв'язок активності ендотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ та гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда у госпітальному періоді та цукровий діабет 2 типу, а також оцінити прогностичні властивості ендотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ щодо тяжкої лівошлуночкової недостатності з розвитком кардіогенного шоку у даної когорти хворих з побудовою моделі прогнозу. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 120 хворих на ГІМ, які були розподілені на 2 групи: 1 група хворі з супутнім ЦД 2 типу (n=70), 2 група – хворі на ізольований ГІМ (n=50). Серед обстежуваних було 60 чоловіків та 60 жінок, середній вік яких дорівнював 66,35±0,91 років, р<0,05). До складу контрольної групи увійшли 20 практично здорових осіб. Пацієнтам 1-ої, 2-ої та контрольної груп були виконані загальні рутинні клінічні та інструментальні обстеження. Згідно з завданнями даного дослідження на 1-шу добу ГІМ всім особам, які брали участь в ньому, було визначено рівень ЕМАР-ІІ за допомогою комерційної тест-системи «Human Еndothelial monocyte activating polypeptide – ІІ ELISA KIT». Всі отримані в ході дослідження дані були оброблені за допомогою програмного пакету «Statistica 6,0» (StatSoft Inc, США). Результати дослідження та їх обговорення. У хворих 1-ої групи рівень ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був вищим ніж у хворих 2-ої групи у 1,65 рази 4,54±0,331 нг/мл, 2,74±0,21 нг/мл, відповідно (р<0,05). У контрольній групі середнє значення даного показника дорівнювало 1,1±0,037 нг/мл. У 44% хворих, які входили до групи 3-ого тертілю за рівнем ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був виявлений ІV клас за шкалою Кillip. Значення показника ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ >6,45 нг/мл у хворих 1-ої групи та >3,31 нг/мл у хворих 2-ої групи було предиктором виникнення лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком. За результатами дослідження розроблено багатофакторну логістичну регресійну модель прогнозу розвитку ІV класу за шкалою Кillip – гострої лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком у госпітальному перебігу ГІМ у хворих на ЦД 2 типу. Висновки. Таким чином, ендотеліальний моноцитактивуючий пептид-ІІ виступає у ролі предиктора гострої лівошлуночкової недостатності з розвитком кардіогенного шоку у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Посилання

1. Gorbas IM, Smirnova IP. Jepidemiologicheskie aspekty serdechno-sosudistyh zabolevanij [Epidemiological aspects of cardiovascular diseases]. Compendium. 2019; 5: 2480. (Russian).

2. Turenko К. Rak, infekcii, bolezni serdca pochemu umirajut ukraincy (2020) [Cancer, infections, heart disease why Ukrainians are dying]. [Internet]. Available from: https://vesti.ua/strana/rak-infektsii-ibs-gosstat-nazval-samyechastye-prichiny-smerti-ukraintsev. (Russian).

3. Hess PL, Wojdyla DM, Al-Khatib SM, et al. Sudden Cardiac Death After Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome. JAMA Cardiol.2016; 1(1):73-9.

4. Hsieh P-S, Ho H-H, Tsao ShP, et al. Multi-strain probiotic supplement attenuates streptozotocin-induced type-2 diabetes by reducing inflammation and β-cell death in rats. PLoS One. 2021;16(6):e0251646.

5. Fel'dman DA, Rindіna NG, Kravchun PG, et al. Prognostichne znachennja asimetrichnogo dimetilargіnіnu shhodo rozvitku uskladnen'' v gospіtal''nomu perіodі gostrogo іnfarktu mіokarda z elevacієju segmenta ST u hvorih na cukrovij dіabet 2 tipu. [Prognostic value of asymmetric dimethylarginine in the development of complications in the hospital period of acute myocardial infarction with ST-segment elevation in patients with type 2 diabetes mellitus.] Ukraїns'kij zhurnal medicini, bіologії ta sportu. 2021; 1 (29):145-152.

6. Liang J, Pylypchuk R, Tang X, et al. Rationale, design and population description of the CREDENCE study: cardiovascular risk equations for diabetes patients from New Zealand and Chinese electronic health records. Eur J Epidemiol. 2021; 36(10):1085-1095.

7. Sasso FC, Rinaldi L, Lascar N, et al. Role of Tight Glycemic Control during Acute Coronary Syndrome on CV Outcome in Type 2 Diabetes. J Diabetes Res. 2018; 4:3106056.

8. Kornienko EA, Oynotnikova OSh, Baranov AP, et al. Sovremennye vzgljady na jetiopatogenez infarkta miokarda pri saharnom diabete 2 tipa i metody lechenija. [Modern views on the etiopathogenesis of myocardial infarction in type 2 diabetes mellitus and treatment methods]. Bulletin of new medical technologies.2015;2: 3-8. (Russian).

9. USRDS annual data report: Epidemiology of kidney disease in the United States. [Internet]. United States Renal Data System. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, MD, 2014:188–210. Available from: https://www.who.int/ru/news-room/fact- sheets/detail/diabetes

10. Malmborg M, Schmiegelow MDS, Gerds T, et al. Compliance in Primary Prevention With Statins and Associations With фCardiovascular Risk and Death in a Low-Risk Population With Type 2 Diabetes Mellitus. J Am Heart Assoc. 2021;10(13):e020395.

11.Mogylnytska LA. Endothelial monocyte-activating polypeptideII: properties, functions, and pathogenetic significance. Fiziol Zh. 2015; 61(1):102-11.

12.Dorofeyeva NA, Kotsuruba AV, Mogilnitskaya LA, et al. Endothelial monocyteactivating factor II cancels oxidative stress, constitutive nos uncoupling and induced violations of cardiac hemodynamics in hypertension (part II). Fiziol Zh. 2015; 61(3):11-8.

13. Teregulov JuZ, Latipova ZK, Maksimova MS, Maksumova NV. Vlijanie gemodinamicheskih faktorov i strukturnogeometricheskogo remodelirovanija levogo zheludochka na sutochnyj profil' arterial'nogo davlenija u pacientov s arterial'noj gipertenziej.[Influence of hemodynamic factors and structural and geometric remodeling of the left ventricle on the daily blood pressure profile in patients with arterial hypertension.]. Prakticheskaja medicina.2018; 1(112):7-14. (Russian).
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Feldman, D. (2021). ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО МОНОЦИТАКТИВУЮЧОГО ПЕПТИДУ – ІІ ЩОДО РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ЛІВОШЛУНОЧКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ГОСПІТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(4), 80-85. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.80