РОЛЬ ЛАПАРОЛІФТИНГУ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

  • S.M. Zaiets Полтавський державний медичний університет
  • M.O. Dudchenko Полтавський державний медичний університет
  • D.M. Ivashchenko Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: безгазова лапароскопія, лапароліфтинг, холецистектомія, COVID-19

Анотація

Починаючи з березня 2020 року, коли лікарі стикнулися з початком пандемії коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2), хірургічна служба постала перед новими проблемами: зростання екстреної патології черевної порожнини та наявності вірусної хвороби COVID-19 як супутнього стану. Респіраторна інфекція вимагає пошуки шляхів покращення проведення оперативних лапароскопічних втручань, оскільки у всіх пацієнтів мають місце респіраторні порушення. Одним із методів який може стати на допомозі є лапароліфтинг або «безгазова лапароскопія». Метою дослідження було дослідження ефективності та безпечності методу безгазової лапароскопії (лапароліфтингу) при проведенні ендоскопічних холецистектомій у пацієнтів з супутньою інфекцією COVID-19. Ми проаналізували клінічні дані пацієнтів, хворих на гострий деструктивний холецистит з супутньою інфекцією COVID-19, яким виконувалося лапароскопічна холецистектомія з використанням пристрою лапароліфтингу та порівняли їх з традиційною операцією з використанням карбоксиперитонеуму. Згідно отриманих даних можна припустити, що використання методу «безгазової лапароскопії» при наявності респіраторного дистрес-синдрому у пацієнтів з COVID-19 дозволяє зменшити необхідність в підвищенні пікового тиску на вдосі при виконанні інтубаційного наркозу, також у післяопераційному періоді даний метод позитивно впливає на потребу пацієнтів у кисні для досягнення необхідної сатурації. Аналізуючи лабораторні показники, отримали висновок, що обидва методи є співставними і не викликають критичних зрушень гомеостазу організму. Також, згідно дослідження лапароліфтинг є безпечною методикою, що не призводить до посилення больового синдрому після операції та до порушення активізації пацієнта. Отже ми можемо рекомендувати використовувати лапароліфтинг при проведенні лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів з COVID-19.

Посилання

1. Dudchenko MO, Kravtsiv MI, Adamsky MO, et al. Analiz perebihu pisliaoperatsiinoho periodu u patsiientiv pry vykonanni subtotalnykh laparoskopichnykh kholetsystektomii [Analysis of the postoperative period in patients when performing subtotal laparoscopic cholecystectomies]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019; 2(2):114-116. (Ukrainian)

2. Campanile FC, Podda M, Arezzo A, Botteri E. Acute cholecystitis during COVID-19 pandemic: a multisocietary position statement. World J Emerg Surg. 2020; Jun 15:38-43.

3. Wang Y, Cui H, Zhao Y, Wang Z. Gasless laparoscopy for benign gynecological diseases using an abdominal wall-lifting system. J Zhejiang Univ Sci B. 2009 Nov; 10(11): 805–812.

4. Shoman H, Sandler S, Peters A. Safety and efficiency of gasless laparoscopy: a systematic review protocol. Syst Rev. 2020; 9: 98. Published online 2020 Apr 30.

5. Vigneswaran Y, Prachand VN, Posner MC. What Is the Appropriate Use of Laparoscopy over Open Procedures in the Current COVID-19 Climate? J Gastrointest Surg. 2020 Apr 13 : 1– 6.

6. Natasha LW, Chidi CE. COVID-19: What are the challenges for NHS surgery? Curr Probl Surg. 2020 Sep; 57(9):100-106.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Zaiets, S., Dudchenko, M., & Ivashchenko, D. (2021). РОЛЬ ЛАПАРОЛІФТИНГУ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(4), 28-32. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.4.28