ВПЛИВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ПДМУ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • S. M. Nazarenko Полтавський державний медичний університет
  • V. A. Kostenko Полтавський державний медичний університет
  • O. Ye. Akimov Полтавський державний медичний університет
  • S. V. Denysenko Полтавський державний медичний університет
  • N. V. Solovjova Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: науково-дослідницька робота студентів, професійна компетентність, клінічне мислення, вищий медичний навчальний заклад, патофізіологія.

Анотація

Науково-дослідницька робота студентів є однією з найважливіших форм навчального процесу, що формує якісно новий рівень освіти. Україна має нормативно-правову базу, що забезпечує якісне проведення науково-дослідної роботи, яка повинна задовольнити потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному та професійному розвитку та підвищити їх професійну компетентність. Розвиток науково-дослідницької роботи забезпечується систематизацією теоретичних і практичних знань з медицини як системи сукупних знань, допомогою студентам в оволодінні методикою наукового пошуку і розвитку навичок дослідницької роботи, підвищення наукової активності та здібностей. Досвід Полтавського державного медичного університету переконливо доводить, що найбільш ефективним засобом підвищення якості підготовки являється активне залучення широкого кола студентів до науково-дослідницької роботи. Роль наукового пізнання у вищій освіті є визначальною, оскільки активна участь професорсько-викладацького складу у виконанні науково-дослідної роботи дає можливості включення останніх досягнень наукової думки в навчальний процес. Наукова робота дає можливості розкриття інтелектуального потенціалу як студента, так і викладача, внести свою частку в дослідження проблем медицини, оволодіти методами наукового пізнання і усвідомити важливість такої діяльності в підвищенні своєї конкурентоздатності на ринку праці. Результатом усього є формування систематизації професійної інформації, поглиблення і розширення отриманих на кафедрі знань і умінь. Особливістю патофізіології являється її тісний зв'язок з теоретичними і клінічними дисциплінами, що відображається на реалізації науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі. Освоюючи ази наукового пізнання у студентів з’являється необхідність поглибленого вивчення окремих аспектів через експеримент. Проведення досліджень направлено на формування у студента не тільки системності знань, а й етико-деонтологічних основ діяльності майбутніх лікарів та науковців. В основі успішності науково-дослідницької роботи лежить тісна співпраця студента і викладача. Ця взаємодія дозволяє правильно оцінити актуальність, раціонально сформулювати мету та адекватно спланувати і провести сам експеримент для отримання первинних даних та їх узагальнення. Це дозволяє кафедрі вже не перший рік мати високий рейтинг з студентської науково-дослідницької роботи серед неклінічних кафедр університету.

Посилання

1. Zmist ta structura naukovo-doslidnys’koi dial’nosti studentiv (Ukrainian) [Internet]. Available from: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030363.html.

2. Naukovo-doslidna robota studentiv (Ukrainian) [Internet]. Available from: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00036363.html.

3. Naukovo-doslidna robota studentiv ta shla’hy i’i’ udoskonalenna’ (Ukrainian) [Internet]. Available from: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030394.html.

4. Lihterman LB. Chto takoe klinicheskoe myshlenie. Razmyshlenija opytnogo vracha [What is clinical thinking. Reflections of an experienced doctor]. Medicinskaja gazeta. 2000; 41:2-6. (Russian).

5. Terent’ev IG, Abelevich AI, Svetozarskiji SN. Nauchnyji potencial studenta medicinskogo vuza [Scientific potential of a student of a medical university]. Vyssheje obrazovanije v Rossiji. 2011; 12:120-124. (Russian).

6. Zelensova LV, Shilko VI, Nikolina EV, Myshinskaja OI. Nauchno-issledovatel’skaja rabota studentov medisinskogo universiteta v sisteme formirovanija profesional’nych kompetensij [Research work of students of a medical university in the system of forming professional competencies]. Vesnic Ural’skogo gosudarstvennogo medisinskogo universiteta. 2018; 2(1):71-73. (Russian).

7. Sabadyshyn R, Ryhkovskyj V. Naukovo-doslidna robota studentiv vych’uh medychnyh navchal’nyh zakladyiv I-II rivniv acredytasiji jak skladova jihn’oji profesijnoji kompetentnosti ta konkurentnospromohnosti na rynku prasi [Research work of students of higher medical educational institutions of I-II levels of accreditation as a component of their professional competence and competitiveness in the labor market]. Visnuk naukovo-doslidnyh robit ta uzagal’nennja peredovogo dosvidu vykladachiv vyschyh medychnyh navchal’nyh zakladiv І-ІІ rivniv akredytasiji Kirovograds’kogo region 2009; 1:112-116. (Ukrainian).

8. Akimov OYe, Kostenko VO. Optymizatsiya vykladannya dystsypliny «Patofiziolohiya» iz urakhuvannyam vyklykiv suchasnosti [Optimization of teaching the discipline "Pathophysiology" taking into account the challenges of today]. Suchasna medychna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka [Modern medical education: methodology, theory, practice]: materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 19 March 2020 g.; Poltava: UMSA; 2020. P. 7–8. (Ukrainian).
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Nazarenko, S. M., Kostenko, V. A., Akimov, O. Y., Denysenko, S. V., & Solovjova, N. V. (2021). ВПЛИВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ПДМУ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 255-258. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.255
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ