ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

  • M.R. Gnid Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України, Львів, Україна
Ключові слова: поширеність, захворювання пародонта, подагра

Анотація

Подагра - системне захворювання, що характеризується появою запальної реакції в місцях відкладання кристалів моноурату натрію в осіб з гіперурикемією, яка зумовлена зовнішніми чинниками і (або) генетичними факторами. У пацієнтів із подагрою часто відзначають розвиток супутньої патології, такої як кардіоваскулярні захворювання (зокрема, артеріальна гіпертензія), цукровий діабет та хронічна хвороба нирок, а також стоматологічні захворювання. У фаховій літературі майже відсутні дослідження стану тканин пародонта у хворих на подагру. Метою нашого дослідження стало вивчення поширеності захворювань тканин пародонта у хворих на подагру. Для досягнення поставленої мети було сформовано 2 групи обстеження: основну, до якої увійшли 150 хворих на подагру, та порівняльну, яку склали 80 осіб, не обтяжених ревматологічною патологією. Вік обстежених коливався від 30 до 50 і більше років. Клінічне обстеження проводили згідно стандартної схеми, яка включала збір анамнезу та аналіз скарг хворих. Згідно результатів проведених досліджень, у хворих на подагру виявлено достовірно вищий рівень поширеності захворювань пародонта у всіх вікових групах, порівняно до осіб, не обтяжених ревматологічною патологією. У осіб основної групи вже у молодому віці спостерігали високий відсоток патології пародонта. У структурі захворювань пародонта хворих на подагру превалювали розвинені ступені ураження зубоутримуючого апарату - генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку, виявляли пародонтоз, тоді як у осіб, не обтяжених ревматологічною патологією, спостерігали більший відсоток початкових форм захворювань пародонта. Зі збільшенням віку у обох групах досліджували зростання поширеності захворювань тканин пародонта, проте у хворих на подагру цей процес був інтенсивнішим. Можна зробити висновок, що системні порушення при подагрі, провідними серед яких є хронічне аутоімунне запалення, оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція і високий ризик атеросклерозу, є предикторами як розвитку та швидкого прогресування, так і обтяження деструктивно-запальних уражень пародонта.

Посилання

1. Kondratyuk VYE, Tarasenko OM. Hiperurykemiya ta podahra: suchasnyy stan problemy [Hyperuricemia and gout: the current state of the problem]. Ukrayinsʹkyy revmatolohichnyy zhurnal. 2016; 3: 30-37. (Ukrainian)

2. Maksudova A, Salikhov I, Khabirov R et al. Podagra [Gout]. Moskva: Medpress, 2017. 112 p. (Russian)

3. Yaremenko OB. Prakticheskaya revmatologiya: sovremennyye aspekty [Practical rheumatology: modern aspects]. Kiyev: Zdorov'ye Ukrainy, 2015. 337 p. (Russian)

4. Gonzalez Emilio B. An update on the pathology and clinical management of gouty arthritis. Clin. Rheumatol. 2012; 3: 13–21.

5. Shuba NM, Voronova TD, Lytvynenko V. Rolʹ hiperurykemiyi v rozvytku kardiovaskulyarnoyi patolohiyi [The role of hyperuricemia in the development of cardiovascular pathology]. Ukr. revmat. zhurnal. 2017; 68(2): 65-9. (Ukrainian)

6. Muñoz Aguilera E, Suvan J, Buti J. Periodontitis is associated with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Res. 2019; 24: 149-152.

7. Danyuk IO. Metabolichni porushennya v cholovikiv iz pervynnoyu podahroyu ta syndromom arterialʹnoyi hipertenziyi [Metabolic disorders in men with primary gout and hypertension]. Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. 2015; 3: 48-50. (Ukrainian)

8. Zhurbenko VA. Rol' somaticheskoy patologii v razvitii zabolevaniy tkaney parodonta [The role of somatic pathology in the development of periodontal tissue diseases]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i instrumental'nykh issledovaniy. 2016; 1(1): 92-92. (Russian)

9. Chernyayeva AO, Mykytyuk MR, Karachentsev YUI et al. Do pytannya otsinky sertsevo-sudynnoho ryzyku u khvorykh na pervynnu khronichnu podahru v poyednanni z metabolichnym syndromom [On the assessment of cardiovascular risk in patients with primary chronic gout in combination with the metabolic syndrome]. Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal. 2019; 4(15): 298-303. (Ukrainian)

10. Vukolov EA. Osnovy statystycheskoho analyza. Praktykum po statystycheskym metodam y yssledovanyiu operatsyi s yspolzovanyem paketov «Statistica», «Excel» [Basics of statistical analysis. Workshop on statistical methods and research of operations using the packages "Statistics", "Excel".]. Moskva:Forum; 2008. 464 p. (Russian)
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Gnid, M. (2021). ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 151-154. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.151