ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ЯК ПРЕЦИПІТУЮЧИЙ ФАКТОР ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

  • I.T. Rusnak Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
  • N.O. Slyvka Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
  • S.O. Akentiev Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
  • M.S. Berezova Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
  • V.T. Kulachek
  • M.V.O. Al Salama Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
  • O.O. Rovinskyi Bukovynian State Medical University, Chernivtsi
Ключові слова: хронічний пієлонефрит, гепаторенальний синдром, алкогольний цироз печінки.

Анотація

Вступ. Більшість спроб оцінити ниркову недостатність при алкогольному цирозі печінки досі були зосереджені на гострому ураженні нирок, та гепаторенальному синдромі зокрема. Однак, досі є обмеженими дані про поширеність та клінічний вплив хронічної хвороби нирок при цирозі. Завдання. Це дослідження мало на меті оцінити вплив хронічного пієлонефриту на частоту виникнення гепаторенального синдрому у пацієнтів з алкогольним цирозом печінки. Матеріал і методи. У дослідження було включено 165 пацієнтів з некомпенсованим алкогольним цирозом печінки та супутнім хронічним пієлонефритом. Вони були розділені на дві групи за наявністю або відсутністю хронічного пієлонефриту: група 1 - лише алкогольний цироз печінки (n = 82), група 2 – алкогольний цироз печінки + хронічний пієлонефрит (n = 83). Результати. Загальні бактеріальні інфекції були більш поширеними у пацієнтів групи 1. Спектр найчастіших бактеріальних ускладнень у обстежених хворих був традиційним для алкогольного цирозу печінки - інфекція сечовивідних шляхів 16,0% (95% довірчий інтервал 14,4-27,9), пневмонія 16,7% (95% довірчий інтервал 10,5-22,7), бактеріємія 4,0% (95 % довірчий інтервал 7,7-38,6), шкірні інфекції (бешиха) 2,7% (95% довірчий інтервал 0,7-6,6). Інші інфекції зустрічалися рідше (6,7%): туберкульоз легень, абсцес легені, абсцес правої нижньої кінцівки, остеомієліт, пролежні. Спонтанний бактеріальний перитоніт, враховуючи всі варіанти, був виявлений у 6 випадках (10,5%, 95% довірчий інтервал 4,0-21,5). Як і очікувалось, частота гепаторенального синдрому протягом 14 днів від початку стаціонарного лікування була майже вдвічі вищою у групі 2 - 22 випадки (27%), ніж у групі 2 - 13 випадків (16%). У 2 групі спостерігався більш важкий перебіг АЦП за шкалою Чайлд-Пью порівняно з групою I (клас B - 29,9%; клас C - 70,1% проти класу B - 46,4%; клас C - 53, 6%), різниці були статистично значущими (χ2 = 4,30, p = 0,038). У пацієнтів 2 групи летальний результат у лікарні стався у 6 (8,9%) випадках. Висновки: Результати цього дослідження підтверджують роль хронічного пієлонефриту як одного з основних факторів, що спричиняють поширеність гепаторенального синдрому у пацієнтів з алкогольним цирозом печінки. Цей факт слід враховувати під час вибору плану лікування для цих пацієнтів.

Посилання

1. Bunchorntavakul C. Bacterial infections in cirrhosis: A critical review and practical guidance. World J Hepatol. 2016;8(6):307–321.

2. Angeli P, Ginès P, Wong F, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62(4):968‐974.

3. Angeli P, Bernardi M, Villanueva C, et al. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69(2): 406‐460.

4. Ginès P, Solà E, Angeli P, Wong F, et al. Hepatorenal syndrome. Nat Rev Dis Prim. 2018;4(1):23.

5. Thabut D, Massard J, Gangloff A, et al. Model for end‐stage liver disease score and systemic inflammatory response are major prognostic factors in patients with cirrhosis and acute functional renal failure. Hepatol. 2007;46(6):1872‐1882.

6. Clària J, Stauber R, Coenraad M, et al. Systemic inflammation in decompensated cirrhosis: characterization and role in acute‐on‐chronic liver failure. Hepatol. 2016;64(4):1249‐1264.

7. Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute‐on‐chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterol. 2013;144(7):1426‐1437.

8. Karakike E. Infections in severe alcoholic hepatitis. Ann Gastroenterol. 2017;30(2):152-160.
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Rusnak, I., Slyvka, N., Akentiev, S., Berezova, M., Kulachek, V., Al Salama, M., & Rovinskyi, O. (2021). ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ЯК ПРЕЦИПІТУЮЧИЙ ФАКТОР ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 100-103. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.100