ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ АЛЕКСИТИМІЇ ВІД КОМПОНЕНТІВ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЮТЬ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

  • D.I. Boiko Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: алекситимія, зловживання психоактивними речовинами, психосоціальна адаптація, складність ідентифікації відчуттів, складність опису відчуттів, зовнішньо орієнтоване мислення.

Анотація

Вступ. Рівні алекситимії та психосоціальної адаптації можуть впливати на лікування та реабілітацію пацієнтів, які зловживають психоактивними речовинами. Дослідження стану системи адаптації часто використовується для обстеження цих пацієнтів, не зважаючи на його складність та комплексність. Проте незрозуміло, які особливості психосоціальної адаптації можуть свідчити про зростання рівня алекситимії. Тому мета цього дослідження дослідити їх взаємозв’язок для прогнозування рівня алекситимії у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами. Матеріали та методи. У дослідження було включено 28 чоловіків, які проходили лікування на етапі дезінтоксикаційної терапії. Нами було вивчено тяжкість алекситимії за російською версією Торонтської шкали алекситимії та особливості психосоціальної адаптації за К.Р. Роджерсом та Р.Ф. Даймондом. Для аналізу залежності між дисперсіями використовується множинну лінійну регресію з інформаційним критерієм Акаїке та методом поетапного виключення. Результати. Середній рівень алекситимії у пацієнтів становив 57,6±14,1 балів, що відповідає підвищеному рівню. Досліджені пацієнти мали «складність ідентифікації відчуттів» на рівні 18,9±6,6 балів, «складність опису відчуттів»  13,7±4,9 балів та «зовнішньо орієнтоване мислення» 25,04±5,4 балів. Середні рівні субшкал анкети психосоціальної адаптації не мають відмінностей від нормальних значень, однак інтегральні показники були підвищені. Після методу поетапного виключення змінних нами було сформовано мінімальний набір факторів, пов'язаних з вихідною змінною. Було виявлено два чинники, пов'язані з рівнем алекситимії: інтернальність та емоційний комфорт. Аналіз показує адекватність лінійної двофакторної моделі для прогнозування рівня алекситимії у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами, що базується на значеннях інтернальності та емоційного комфорту. Висновки. Нами встановлено, що підвищені рівні внутрішнього та емоційного комфорту у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами, можуть бути прогностичними факторами зростання рівня алекситимії.

Посилання

1. Babaei S, Gharechahi M, Hatami Z, Ranjbar Varandi S. Metacognition and Body Image in Predicting Alexithymia in Substance Abusers. Int J High Risk Behav Addict. 2015;4: e25775.

2. Bashapoor S, Hosseini-Kiasari ST, Daneshvar S, Kazemi-Taskooh Z. Comparing Sensory Information Processing and Alexithymia between People with Substance Dependency and Normal. Addict Heal. 2020;7:174–83.

3. de Haan H, Joosten E, Wijdeveld T, Boswinkel P, et al. Alexithymia is not a stable personality trait in patients with substance use disorders. Psychiatry Res. 2012;198:123–9.

4. Morie KP, Yip SW, Nich C, et al. Alexithymia and Addiction: A Review and Preliminary Data Suggesting Neurobiological Links to Reward/Loss Processing. Curr Addict Reports. 2016;3:239–48.

5. Herasymenko LO. Psykhosotsialna dezadaptatsiia (suchasni kontseptualni modeli) [Psychosocial maladjustment (modern conceptual models)]. Ukrains'kyi Visnyk Psykhonevrolohii. 2018;1(94):62–5. (Ukrainian)

6. Parolin M, Miscioscia M, De Carli P, et al. Alexithymia in Young Adults With Substance Use Disorders: Critical Issues About Specificity and Treatment Predictivity. Front Psychol. 2018;9: 64-5.

7. Skrypnikov AM, Zhyvotovska LV, Herasymenko LO, Boiko DI. Alexithymia in Healthy People and Its Role in Development of Different Disorders. Med Ecol Probl. 2019;23:30–3.

8. Psederska E, Savov S, Atanassov N, Vassileva J. Relationships Between Alexithymia and Psychopathy in Heroin Dependent Individuals. Front Psychol. 2019;10:2269.

9. Zhyvotovska LV, Boiko DI, Kadzhaia N V, et al. Association between emotional-volitional dysfunction and features of aggression or hostility in mens with different forms of substance addictions: a cross-sectional study. Wiadomości Lek. 2020;73:1129–33.

10. Johannessen DA, Nordfjærn T, Geirdal AØ. Change in psychosocial factors connected to coping after inpatient treatment for substance use disorder: a systematic review. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2019;14:16.

11. Poudel A, Sharma C, Gautam S, Poudel A. Psychosocial problems among individuals with substance use disorders in drug rehabilitation centers, Nepal. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2016;11:28.

12. Wise TN, Simpson N, Sheridan MJ. Comparison of 26-Item and 20-Item Versions of the Toronto Alexithymia Scale for Psychiatric Outpatients. Psychol Rep. 2000;87:127–32.

13. Wyatt F, Williams J V. Psychotherapy and Personality Change Edited by Carl R. Rogers and Rosalind F. Dymond. Int J Group Psychother. 1961;11:347–9.

14. Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007;39:175–91.
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Boiko, D. (2021). ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ АЛЕКСИТИМІЇ ВІД КОМПОНЕНТІВ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЮТЬ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 47-52. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.47