КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

  • V.I. Pokhylko Полтавський державний медичний університет
  • Yu.I. Cherniavska Полтавський державний медичний університет
  • S.M. Tsvirenko Полтавський державний медичний університет
  • Z.I. Rossokha Полтавський державний медичний університет
  • O.V. Yakovenko Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: поліморфізм генів, новонароджені, перинатальна патологія, асфіксія, артеріальна гіпотензія

Анотація

Актуальною проблемою медицини в даний час є використання методів молекулярної генетики, спрямованих на виявлення і оцінку генетичних факторів ризику і вчасної діагностики перинатальної патології. В результаті проведених численних досліджень визначені фактори ризик, які впливають на стан здоров'я новонароджених. Метою дослідження було вивчення асоціацій між розвитком перинатальної патології у передчасно народжених і доношених новонароджених з поліморфізмом генів сімейства глютатіон-трасфераз (GSTT1, GSTМ1, GSTР1), ренін-ангіотензинової ситеми (АСЕ, AGT2R1). Матеріали і методи. У дослідження було включено 110 доношених дітей з асфіксією, 30 – здорових доношених дітей для групи контролю, а також 125 передчасно народжених дітей з інфекціями перинатального періоду, 21 передчасно народжена дитина з бронхолегеневою дисплазією, і 70 умовно здорових передчасно народжених дітей. Було проведено комплекс рутинних клініко-лабораторних методів дослідження та визначення поліморфізму генів. Результати. З наявністю нефункціонального алелю гену GSTT1 та DD варіанту АСЕ гену у новонароджених пов'язаний розвиток тяжкої перинатальної асфіксії (р=0,006 та р=0,003 відповідно). Діти з GSTT1 "-" і АС АG2ТR1 генотипами мають достовірно вищий рівень діастолічного тиску в першу добу після народження, ніж діти з функціональними генотипами цих генів (р<0,05). Медіанний показник середньої тривалості штучної вентиляції легень та СРАР-терапії у дітей з генотипом GSTT1 «-» був достовірно вищим за аналогічний показник у дітей з генотипом GSTT1 «+» (p=0,01 та р=0,001 відповідно). Висновок. Дослідження поліморфізму генів глютатіон-трансфераз та ренін-ангіотензинової системи може бути використане для предикції тяжкості стану дитини після народження.

Посилання

1. Carroll J, Wigby K, Murray S. Genetic testing strategies in the newborn. J Perinatol. 2020;40:1007-16.

2. Znamensʹka TK, Pokhylʹko VI, Podolʹsʹkyy VV, ta in. Hipoksiya ploda ta asfiksiya novonarodzhenoho [Fetal hypoxia and neonatal asphyxia]. Kyyiv, 2010. P.59-63.

3. Harding D, Dhamrait S, Marlow N et al. The angiotensin converting enzyme (ACE) DD genotype is associated with worse perinatal cardiorespiratory adaptation after preterm birth. J Pediatr. 2003; 143:746-49.

4. Lawlor DA, Lichtenstein P, Fraser A et al. Does maternal weight gain in pregnancy have long-term effects on offspring adiposity? A sibling study in a prospective cohort of 146,894 men from 136,050 families. Am J Clin Nutr. 2011 Jul; 94(1):142-8.

5. Abdulmalik MA, Ayoub JJ, Mahmoud A et al. Pre-pregnancy BMI, gestational weight gain and birth outcomes in Lebanon and Qatar: Results of the MINA cohort. PLoS ONE. 2019; 14(7):e0219248.

6. Sahoo K, Sahoo B, Choudhury AK et al. Childhood obesity: causes and consequences. J Family Med Prim Care. 2015; 4(2):187-92.

7. Pokhylʹko VI, Tsvirenko SM, Solovyova HO ta in. Vplyv zabezpechennya nutriyentamy v prenatalʹnomu i hrudnomu vitsi na rozvytok ozhyrinnya u ditey [The effect of nutrient supply in prenatal and infant age on the development of obesity in children]. Sovremennaya pedyatryya. 2016; 7(79):106-11.

8. Anderson PM, Butcher KE. Childhood obesity: Trends and potential causes. Future Child. 2006; 16:19-45.

9. Kumar C, Gaur P, Pandey S et al. Role of Glutathione-S-Transferase gene susceptibility in patient with Bronchial asthma [Internet]. American Journal of Pharmacy & Health Research. 2014; 2(5). Available from: https://www.researchgate.net/ publication/323812027_Role_of_Glutathione-S-Transferase_gene_ susceptibility_in_patient_with_Bronchial_asthma

10. Grubisa I ,Otasevic P, Vucinic N et al. Combined GSTM1 and GSTT1 null genotypes are strong risk factors for atherogenesis in a Serbian population Genetics and Molecular Biology. 2018; 41(1):35-40.
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Pokhylko, V., Cherniavska, Y., Tsvirenko, S., Rossokha, Z., & Yakovenko, O. (2021). КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 25-29. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.25
Розділ
НОВІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ, РОДІЛЛЯМ, ПОРОДІЛЛЯМ ТА НОВОНАРОДЖЕНИМ В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СЛУЖБИ