КОМУНІКАЦІЯ В ОНКОЛОГІЇ: ПРО ЩО З ВАМИ НЕ ГОВОРЯТЬ БАТЬКИ ПЕДІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ?

  • N.S. Artomova Полтавський державний медичний університет
  • N.I. Hasiuk Полтавський державний медичний університет
  • O.O. Kaliuzhka Полтавський державний медичний університет
  • M.M. Fastovets Полтавський державний медичний університет
  • G.O. Soloviova Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: педіатричний рак, комунікація в онкології, педіатричний онкопацієнт, комунікаційні помилки, психологічний супровід в онкології.

Анотація

Комунікація під час лікування має життєво важливе значення, оскільки пов’язана з результатами лікування нпряму. Отримання та володіння достовірною інформацією для пацієнтів та членів родини є надважливою складовою побудови успішних та міцних комунікаційних зв’язків між лікарем, пацієнтом, а у випадку педіатричного раку – офіційними опікунами дитини та членами родини. Мета дослідження. Виявлення та аналіз комунікативних бар’єрів в спілкуванні за напрямком: лікарбатьки (опікуни) та медичний персонал- батьки (опікуни) педіатричного онкопацієнта. Матеріали і методи. Проведене ретроспективне когортне дослідження серед батьків педіатричних онкопацієнтів, які здійснювали догляд за дитиною під час отримання програмної хіміотерапії. Збір інформації проводився опосередковано, інформація респондентами надавалась дистанційно та анонімно, за допомогою Google-форм. Результати. В анкетуванні прийняло участь 106 членів родин педіатричних онко-пацієнтів, які отримували лікування в умовах лікувальних закладів України, які спеціалізуються на лікуванні педіатричного раку. 66% (n=70) опитуваних відмічали про те, що йому важко було знайти контакт з лікарями, 85% (n=90) - з медичними сестрами та молодшим медичним персоналом. 39,2% зазначали на брак часу для спілкування зі своїм лікуючим лікарем. Враховуючи, що переважна більшість респондентів (79,3%) відмічали саме лікарів та медичний персонал як найбільш зручне джерело отримання достовірної інформації щодо педіатричного раку, дослідниками запропоновано створення інформаційної платформи для батьків педіатричних онко-пацієнтів з метою надання доступу до інформації щодо основних моментів педіатричного раку. Висновки. Проведене дослідження виявило наступні проблеми: відсутність адекватних комунікаційних зв’язків батьків пацієнтів з лікарями та медичним персоналом; недостатню підготовленість батьків до ситуації й емоціональну травму; брак часу лікарів та медичного персоналу для налагодження комунікації. В ході проведеного дослідження знайдено інструмент усунення зазначених комунікаційних помилок - створення відеоканалу з візуальним тема-тичним та чітко структурованим контентом для батьків педіатричних онкопацієнтів.

Посилання

1. Artʹomova NS, Tsvirenko SM, Pokhylʹko VI, et al. Klinichnyy vypadok neonatalʹnoho hostroho limfoblastnoho leykozu [Clinical case of neonatal acute lymphoblastic leukemia]. Zdorov`ya dytyny. 2019; 14(5):1–6. (Ukrainian)

2. Sisk BA, Kang TI, Mack JW. Prognostic disclosures over time: parental preferences and physician practices. Cancer. 2017;123:4031-4038.

3. Mack JW, Cronin AM, Uno H, et al. Unrealistic parental expectations for cure in poor-prognosis childhood cancer. Cancer. 2019;126:416-424.

4. Rosenberg AR, Orellana L, Kang TI, et al. Differences in parentprovider concordance regarding prognosis and goals of care among children with advanced cancer. J Clin Oncol. 2014;32:3005-3011.

5. Sisk BA, Kang TI, Mack JW. The evolution of regret: decision-making for parents of children with cancer. Support Care Cancer. 2020;28:1215-1222.

6. Mack JW, Kang TI. Care experiences that foster trust between parents and physicians of children with cancer. Pediatr Blood Cancer. 2020;67:e28399.

7. Baenziger J, Hetherington K, Wakefield CE, et al. Understanding parents’ communication experiences in childhood cancer: a qualitative exploration and model for future research. Support Care Cancer. 2020;28:4467-4476.

8. Sisk BA, Friedrich A, Blazin LJ, Baker JN, Mack JW, DuBois J. Communication in pediatric oncology: a qualitative study. Pediatrics. 2020;146:e20201193.

9. Boland L, Graham ID, Légaré F, et al. Barriers and facilitators of pediatric shared decision-making: a systematic review. Implement Sci. 2019;14:7.

10. Udo C, Kreicbergs U, Axelsson B, et al. Physicians working in oncology identified challenges and factors that facilitated communication with families when children could not be cured. Acta Paediatr. 2019;108:2285-2291.

11. Frederick NN, Campbell K, Kenney LB, Moss K, Speckhart A, BoberSL. Barriers and facilitators to sexual and reproductive health communication between pediatric oncology clinicians and adolescent and young adult patients: the clinician perspective. Pediatr Blood Cancer. 2018;65:e27087.

12. Sisk BA, Schulz GL, Mack JW, Yaeger L, DuBois J. Communication interventions in adult and pediatric oncology: a scoping review and analysis of behavioral targets. PLoS One. 2019;14:e0221536.

13. Kaye EC, Cannone D, Snaman JM, et al. The state of the science for communication training in pediatric oncology: a systematic review. Pediatr Blood Cancer. 2020;67:e28607.
Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Artomova, N., Hasiuk, N., Kaliuzhka, O., Fastovets, M., & Soloviova, G. (2021). КОМУНІКАЦІЯ В ОНКОЛОГІЇ: ПРО ЩО З ВАМИ НЕ ГОВОРЯТЬ БАТЬКИ ПЕДІАТРИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ?. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(3), 4-10. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.3.4
Розділ
НОВІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ, РОДІЛЛЯМ, ПОРОДІЛЛЯМ ТА НОВОНАРОДЖЕНИМ В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СЛУЖБИ