МАГНІТОЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН: ПОСТУЛАТИ І ОСНОВНІ ВИСНОВКИ. ЧАСТИНА 2.

  • G.V. Nevoit Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: електромагнітні феномени, обмін речовин, енергія, клітина, клітинна мембрана, жива біологічна система.

Анотація

У статті наведено розроблені постулати магнітоелектрохімічної наукової концепції обміну речовин клітинного рівня електромагнітної феноменології. Мета дослідження – з позицій системної медицини узагальнити наявні результати і наукові фізико-біологічні уявлення сучасності у магнітоелектрохімічній концепції обміну речовин задля поглиблення фундаментальних знань системної медицини, підвищення ефективності заходів із попередження та лікування неінфекційних захворювань шляхом удосконалення їх діагностики та профілактики завдяки впровадження у медичну практику сучасних наукоємних технологій. Задля розробки нового рівня концепту знань було виконано теоретичне дослідження, яке узагальнило результати науково-дослідної роботи (у тому числі пошукового дослідження, розробки і опрацювання наукової гіпотези, серії емпіричних досліджень) у вигляді теоретичного обґрунтування та сформульованих постулатів теоретизації магнітоелектрохімічної концепції. У дослідженні було використано загальнонаукові і теоретичні методи з системним підходом (урахуванням інтердисциплінарного, міждисциплінарного, трансдисциплінарного наукового оточення). Синтез наукового знання підпорядкував мікрорівень (атомарний, молекулярний) та макрорівень (тканинний, органний, організмений) висвітлення магнітоелектрохімічної феноменології організації і функціонування живих біологічних систем, включаючи людський організм. У частині 2 наведено 12 постулатів і перспективну модель механізму універсальної магнітоелектохімічної мембранної генерації - контур мембранної магнітоелектрохімічної генерації біострумів А.І. Оше. Основні принципові висновки за результатами теоретичного дослідження, викладені у частині 2: 1) Перспективною універсальною моделлю механізму магнітоелектрохімічної активності біологічних мембран являється контур мембранної магнітоелектрохімічної генерації біострумів А.І. Оше, який здатний адекватно пояснити можливий шлях надходження достатньої кількості енергії до клітини. 2) Обмін речовин, що забезпечує енергоживлення живих біологічних систем різного рівня складності, так і всі інші характеристики функцій живих організмів, обумовлені властивостями й особливостями магнітоелектрохімічних процесів, що відбуваються у них на клітинному рівні і обумовлюють магнітоелектрохімічне збудження мембран клітин та появу в них біострумів. 3) Клітини живих біологічних систем, включаючи людину, являються наступними ієрархічними цілісними квантово-механічними системами із періодичним зв'язком, самоузгодженою морфологічною структурою організації, які в силу своєї осциляторної активності створюють власну польову суперпозицію/поле/матрицю у міліметровому діапазоні довжин хвиль із частотою 1010-1011 Гц як квантово-механічного результату електромагнітної енергетичної взаємодії, підтримуються цією суперпозицією; при цьому інформаційно-енергетичні процеси клітинної феноменології життєдіяльності знаходяться у біологічному діапазоні (від 1014 Гц і нижче), є оптичними, представлені фотонами/солітонами Давидова із довжиною хвилі >1 мкм до 0 і енергією <0,5 еВ і до 0, збігаються із оптичною областю електромагнітного спектра Сонця і значно нижчі, ніж рівні енергій іонізації й збудження атомів і молекул.

Посилання

1. Mintser OP, Potiazhenko MM, Nevoit GV Evaluation of the human bioelectromagnetic field in medicine: the development of methodology and prospects are at the present scientific stage. Wiadomości Lekarskie. 2019; 5, (II): 1117-1121. (English)

2. Potiazhenko MМ, Nevoit GV. Neinfektsionnyye zabolevaniya: poisk al'ternativnykh resheniy problemy s biofizicheskikh pozitsiy [Non-communicable diseases: finding alternative solutions to the problem from a biophysical perspective]. Praktykuyuchiy likar, 2019; 1:57-62. (Russian)

3. Potiazhenko MМ, Nevoit GV. Іnnovacіjnі metodiki ob’єktivnogo obstezhennya z komp’yuternim testuvannyam v evolyucії regіstracїї fіzichnih fenomenіv lіkarem terapevtichnogo profіlyu: іstorіya, real'nіst', perspektivi [Innovative methods objective examination with computer testing are in the evolution of the registration of physical phenomena by a therapeutic profile doctor: history, reality, perspectives]. Medical Informatics and engineering, 2018; 4: 58-65. (Russian)

4. Mintser OP, Semenets VV, Potiazhenko MМ, Рodpruzhnykov PМ, Nevoit GV. The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with Non-communicablediseases: problem statement. Wiadomości Lekarskie. 2020; 6 (73): 1279-1283. (English)

5. S.P. Sitko site. [Internet]. Available from: http://www.sergiysitko.org.ua/indexru.htm (Ukrainian)

6. Shvyrov VS. Empiricheskoye i teoreticheskoye. Gumanitarnaya entsiklopediya: Kontsepty [Empirical and theoretical. Humanities Encyclopedia: Concepts]. Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy, 2002–2021. [Internet]; [cited 2021 Feb 07]. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7244 (Russian)
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Nevoit, G. (2021). МАГНІТОЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН: ПОСТУЛАТИ І ОСНОВНІ ВИСНОВКИ. ЧАСТИНА 2. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 229-233. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.229