АДАПТАЦІЯ СЕРЕД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ

  • I.V. Klypachenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • A.A. Levkov Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: глобалізація, іноземні студенти, адаптація, навчальна успішність, володіння іноземною мовою.

Анотація

Процеси глобалізації та інтернаціоналізації є одними із найголовніших факторів, що вплинули на еволюцію та розвиток сучасної вищої освіти у 21 столітті. Кількість іноземних студентів, що приїжджають до України з різних куточків світу з метою здобування медичної освіти у вищих навчальних закладах, значно зросла протягом останніх років. На сьогоднішній день країна пропонує якісну вищу освіту і є одним із головних європейських центрів, що залучає студентів з усього світу. У статті під терміном "іноземний студент" розуміється будь-який студент, який приїжджає до іншої країни з метою навчання. “Адаптація” є процесом пристосування людини до умов навколишнього середовища. З моменту появи тенденції до навчання за кордоном, тема успішної адаптації іноземних студентів стала популярною серед сучасних європейських науковців, які вивчають особливості, функції та проблеми адаптації до життя та навчання в новому соціальному, культурному та навчальному середовищі. Без сумніву, навчання за кордоном дає нові знання, досвід та можливості. Однак найчастіше шлях адаптації іноземних студентів до нової країни є складним та довготривалим процесом, що потребує неабияких зусиль студентів та ресурсів університетів. Як правило, при цьому перед студентами виникають численні труднощі та перешкоди. Найбільшою проблемою являється туга за родиною та друзями, відсутність мотивації, депресія, стрес, переживання та тривога, культурний шок, самотність та небажання комунікації з оточуючими, недостатнє розуміння викладачів та системи освіти, конфлікти, спілкування з однолітками, незнання мови країни проживання, нерозуміння лекцій та завдань, вивчення нових соціальних норм та взаємодія з людьми іншої культури. Як результат, ці та інші стресові фактори і проблеми мають великий вплив на фізичне та психологічне здоров’я іноземних студентів. Вони перешкоджають їх бажанням, мотиваціям, можливостям та здатностям повноцінно адаптуватись до соціального та навчального середовищ. Дуже часто різкі відмінності в соціально-комунікативному середовищі країн, а також культурні та мовні відмінності негативно впливають на успішність іноземних студентів та рівень освіти і майбутньої професійної медичної практики. У статті автори обґрунтовують думку, що успішна географічна, психологічна, соціокультурна та мовна адаптація іноземних студентів є комплексним процесом, який впиває на їх навчальну успішність, суспільну діяльність та професійний розвиток. Основним завданням праці є аналіз різних наукових джерел та соціально-педагогічної літератури з метою визначення специфіки і особливостей різних методів адаптації до навчання іноземних студентів вищих медичних закладів України. У статті автори розглядають явище і процес адаптації у взаємодії соціальних обов'язків викладачів університетів та іноземних студентів. З одного боку, вищі навчальні заклади України повинні надавати необхідну допомогу іноземним студентам для боротьби зі стресовими факторами, з якими вони стикаються в процесі адаптації до українського соціокультурного та освітнього середовища. Викладачі вищих навчальних закладів також мають забезпечити рівні права, обов’язки та можливості для студентів у навчальному процесі, та застосовувати ефективні методи викладання іноземних мов. З іншого боку, іноземні студенти мають бути достатньо мотивованими, щоб використати можливості та ресурси, якими забезпечують медичні університети і бути відповідальними за успіх своєї адаптації до соціального та навчального академічного життя в іноземній країні. Автори наголошують, що однією з головних проблем адаптації іноземних студентів до життя і навчання в Україні є незнання української мови. Оскільки українська мова є однією з офіційних мов навчання у вищих учбових закладах та основною мовою професійної медичної практики на території України, рівень володіння нею впливає на навчальні, професійні та особисті аспекти життя іноземних студентів. Саме тому, однією із ключових тем статті є тема успішної мовної адаптації студентів до навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах. Автори презентують функції і специфіку мовної адаптації та наголошують про необхідність впровадження сучасних методів викладання іноземної мови, що сприятимуть вивченню української мови і підвищенню мотивації до адаптації до професійного і соціального життя.

Посилання

1. Ferencz V, Hrehova D, Senova A. Higher education require adaptation of students study abroad programs. SHS Web Conferences [Internet]. 2020 Jan; 74: 1-6. Available from: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/02/shsconf_glob2020_02003.pdf.

2. Biserova, GK, Shagivaleeva, GR. Socio-Psychological Adaptation of International Students to Learning and Professional Activities. Space and Culture in India [Internet]. 2019 Mar; 6(5): 99-114. Available from: https:// www.researchgate.net/ publication/332844123_Socio-Psychological_ Adaptation_of_ International_Students_to_Learning_and_Professional_Activities.

3. MacGregor, A, Folinazzo, G. Best Practices in Teaching International Students in Higher Education: Issues and Strategies [Internet]. TESOL Journal. 2018 June; 9(2): 299-329. Available from: https:// www.researchgate.net/ publication/318173978_Best_Practices_in_Teaching_International_Students_in_Higher_Education_Issues_and_Strategies

4. Bondarchuk, L, Podgurska, T, Kovtunets, O. Intercultural Compo¬nent in Teaching Foreign Students in Ukraine. Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence; 2020; Advances in Economics, Business and Management Research [Internet]. 2020; 129: 316-322. Available from: https://www.atlantis-press.com/proceedings/isc-sai-20/125937243.

5. Edele, A, Schotte, K, Kempert, S. Does competent bilingualism entail advantages for the third language learning of immigrant students? Learning and Instruction [Internet]. 2016 July; 58: 332-344. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326658134_Does_competent_bilingualism_entail_advantages_for_the_third_language_learning_of_immigrant_students

6. “Pro zasady derzhavnoyi movnoyi polityky” 2012 [Internet].[ On the principles of state language policy] Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/5029-17. (Ukrainian).

7. Rudenko, N. Socio-cultural and psychological problems of foreign students adaptation in a higher school. Vestnyk KHADI [Internet]. 2016; 73: 21-23. Available from: https:// dspace.khadi.kharkov.ua/ dspace/bitstream /123456789/1746/1/V_73_05.pdf.

8. Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. European Commission. Council Recommendation [Internet]; 2018. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= uriserv:OJ.C_.2018. 189.01.0001. 01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC.

9. Nazarevych, LT, Denysiuk, NR, Havdyda, NI. Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU. Medychna Osvita [Internet]. 2020; 1: 56-61. Available from: https:// ojs.tdmu.edu.ua/ index.php/ med_osvita/article/ download /10994/10495/40570.

10. Munoz, C. On how age affects foreign language learning. Advances in GALA. Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers [Internet]. 2010; 39-49. Available from: https://www.enl.auth.gr/gala/14th/Papers/Invited%20Speakers/Munoz.pdf
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Klypachenko, I., & Levkov, A. (2021). АДАПТАЦІЯ СЕРЕД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 195-198. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.195
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ