РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  • O.Z. Ivanchenko Запорізький державний медичний університет
  • O.Z. Melnikova Запорізький державний медичний університет
  • K.I. Lurie Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: першокурсник, комунікація, емпатія, конфліктні ситуації

Анотація

Метою представленої роботи було дослідження у студентів 1 курсу медичного факультету рівня сформованості основних комунікативних навичок, що може служити основою їх подальшого розвитку в ході подальшого навчання. Загальний рівень комунікативності студентів оцінювали, використовуючи тест «Діагностика комунікативних і організаторських схильностей», рівень емпатії і ступінь її прояву в спілкуванні з різними категоріями людей і в поводженні з тваринами вивчали за допомогою тесту Юсупова І.М., типи поведінки в конфліктах, застосувавши тест Томаса. Результати дослідження оброблені згідно ключам, які запропоновані авторами тестів. Показано, що більшість студентів (66%) мали високий і дуже високий рівень загальної комунікативної, тоді як низький і дуже низький - лише 18%. Нормальний загальний рівень емпатії виявлено у 91,7% першокурсників, а у решти 8,3% учнів він виявився високим. Найбільшу емпатію студенти проявляли до батьків (середній рівень 10,1 з 15 можливих балів), незнайомцям (9,2) і дітям (8,9), тоді як до людей похилого віку рівень емпатії склав 6,9 балів. Визначення стратегії вирішення конфліктних ситуацій показало, що найчастіше першокурсники вибирали компроміс (22,5% хлопців і 24% дівчат), на другому місці у дівчат було уникнення (23%), а у хлопців - суперництво (21,8%). Співпрацю було вибрано, в основному, дівчатами (19,8%). Результати дослідження показали, що високі рівні загальної комунікації і емпатії могли сприяти вибору майбутньої професії студентами і потребують в ході їх подальшого навчання тільки правильної підтримки, тоді як емпатію до літніх людей і, особливо, вибір найкращої стратегії вирішення конфліктів у вигляді співробітництва сторін необхідно значною мірою формувати і розвивати протягом освітнього і виховного процесів в університеті.

Посилання

1. Haliyash NB, Bilʹkevych NA, Petrenko NV. Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti yak fundamentalʹnoyi skladovoyi profesiyi likarya [Formation of communicative competence as a fundamental component of the medical profession]. Medychna osvita. 2019; 2: 67-74. (Ukrainian)

2. Dronenko VH. Doslidzhennya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh likariv [Research of communicative competence of future doctors]. Medychna osvita. 2018; 4: 41–46. (Ukrainian)

3. Yusef YUV. Teoretychni zasady formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh likariv [Theoretical bases of formation of communicative competence of future doctors]. Pedagogical process: theory and practice. 2013; 3: 187-194. (Ukrainian)

4. Filonenko MM. Psykholohiya spilkuvannya [Psychology of communication]. Kyiv; Tsentr uchbovoyi literatury. 2008: 224 p. (Ukrainian)

5. Test "Diahnostyka komunikatyvnykh i orhanizatorsʹkykh skhylʹnostey (COT-2) [Test "Diagnosis of communicative and organizational tendencies (COT-2]. Available from: http://ininv.vntu.edu.ua/

6. Test «Vyznachennya stylyu povedinky v konfliktniy sytuatsiyi» (za metodykoyu K. Tomasa) [Test "Determining the style of behavior in a conflict situation" (according to the method of K. Thomas]. Available from: https://osnova.com.ua/news/739

7. Test na vyznachennya empatiynoho potentsialu osobystosti I.M.Yusupova [Test to determine the empathic potential of IM Yusupov's personality]. [Internet] Available from: https://psytests.org/emotional/yusupov-run.html

8. Kotsan IYA, Lozhkin HV, Mushkevych MI. Psykholohiya zdorovʺya lyudyny [Psychology of human health]. Lutsʹk: RVV – Vezha. - Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrayinky, 2011: 430 p. (Ukrainian)

9. Mortsiefer A, Immecke J, Rotthoff T, et al. Summative assessment of undergraduates' communication competence in challenging doctor-patient encounters. Evaluation of the Düsseldorf CoMeD-OSCE. Рatient Educ Couns. 2014; 95(3): 348-55.

10. Simmenroth-Nayda A, Nolte C, Fischer T, Himmel W. Psychometric properties of the Calgary Cambridge guides to assess communication skills of undergraduate medical students. Int J Med Educ. 2014; 5: 212–218.

11. Brown R, Bylund C. Communication skills training: describing a new conceptual model. Acad Med. 2008; 83(1): 37-44.

12. Fischbeck S, Mauch M, Leschnik E, Beutel ME, Laubach W. Assessment of communication skills with an OSCE among first year medical students. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie. 2011; 61 (11): 465-471.
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Ivanchenko, O., Melnikova, O., & Lurie, K. (2021). РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 190-194. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.190
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ