РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТА-МЕДИКА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • O.M. Ilnytska Івано-Франківський національний медичний університет
  • B.L. Pelekhan Івано-Франківський національний медичний університет
  • I.R. Yarmoshuk Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: студент-медик, майбутній лікар, заклад вищої медичної освіти, розвиток, професійні якості.

Анотація

Нагальні проблеми сучасності зумовлюють необхідність гуманізації та демократизації всіх сфер суспільного життя. У цих умовах зростає соціальне значення професії лікаря. Особливу увагу привертає професійно-етична культура медичного працівника, оскільки ігнорування ним загальнолюдських цінностей та професійних норм призводить до погіршення здоров'я пацієнта. Потреба у дослідженні проблеми розвитку професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки викликана вимогами до медичних працівників, оскільки на них лежить велика відповідальність за здоров’я та життя людей. Професія лікаря висуває до його особистості високі вимоги, що стосуються не лише якості професійної підготовки, а й низки особистісних характеристик. Саме тому пріоритетним напрямком удосконалення професійної підготовки студентів-медиків є формування у них професійно значущих якостей. На основі аналізу наукових джерел проаналізовано різні підходи до визначення сутності професійно значущих якостей студентів-медиків, деталізовано їх зміст, визначено перспективи подальших досліджень. Досліджено, що для ефективної професійної діяльності набір професійно важливих якостей студента-медика в найбільш загальному вигляді може бути представлений таким чином: морально-етичні (чесність, порядність, відповідальність, інтелігентність, людяність, доброта, надійність, принциповість, безкорисливість, уміння тримати слово); комунікативні (особиста привабливість, ввічливість, повага до оточення, готовність допомогти, авторитет, тактовність, уважність, спостережливість, комунікабельність, довіра до оточення); вольові (упевненість в собі, витримка, стриманість, урівноваженість, рішучість, ініціативність, самостійність, цілеспрямованість; організаційні (вимогливість до себе і оточуючих, схильність брати на себе відповідальність, уміння приймати рішення, правильно оцінити себе і пацієнта, уміння планувати свою професійну діяльність).

Посилання

1. Andriichuk O.Ia. Vykhovannia humannosti u studentiv medychnoho koledzhu v protsesi fakhovoi pidhotovky [Teaching humanity in medical college students in the process of professional training] [dissertation]. Kyiv, 2003. 19 s. (Ukrainian)

2. Aslamova M. Vykhovannia osobystisnykh yakostei maibutnoho likaria yak pedahohichna problema [Formation of personal qualities of the future doctor as a pedagogical problem]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. 2013;12:15-18. (Ukrainian)

3. Veselova EK. Psykholohycheskaia deontolohyia [Psychological deontology] [dissertation] Sankt-Peterburh, 2003. 402 s. (Russian)

4. Vyshcha osvita ta nauka – priorytetni sfery rozvytku suspilstva u XXI stolitti [Higher education and science are priority areas for the development of society in the XXI century]. Rishennia kolehii Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 28.02.03. Inf. zb. Minosvity ta nauky Ukrainy. 2003;8:3-14. (Ukrainian)

5. Korolova TV. Model formuvannia profesiino-etychnoi kultury maibutnoho likaria u protsesi humanitarnoi pidhotovky [Model of formation of professional and ethical culture of future medicine in the process of humanitarian training]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pedahohika, sotsialna robota». 2014; 30: 66-69. (Ukrainian)

6. Levyna VN. Lychnostnie kachestva vracha v sotrudnychestve s patsyentom: uchebnoe posobye [The personal qualities of a doctor in collaboration with a patient: a textbook]. Yzhevsk, 2016. 60 s. (Russian)

7. Lyhynchuk HH. Psykholohyia professyonalnoi deiatelnosty [Psychology of professional activity]: Uchebnii kurs [Internet]. Available from: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook059/book/index/index.html?go=part-006*page.htm. (Russian)

8. Mitina SV. Empatiia yak profesiino vazhlyva yakist medychnoho pratsivnyka [Empathy as a professionally important quality of a medical worker]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2017;1(1):83-88. (Ukrainian)

9. Moskalenko VF. Realizatsiia pryntsypiv Bolonskoi deklaratsii v Natsionalnomu medychnomu universyteti im. O.O.Bohomoltsia [Implementation of the principles of the Bologna Declaration at the OO Bogomolets National Medical University.]. Medychna osvita. 2005;2:24-26. (Ukrainian)

10. Tymchenko II. Formuvannia komunikatyvnoi kultury studentiv u protsesi vyvchennia predmetiv humanitarnoho tsyklu [Formation of communicative culture of students in the process of learning the subjects of the humanities] [dissertation]. Kharkiv, 2001. 17 s. (Ukrainian)
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Ilnytska, O., Pelekhan, B., & Yarmoshuk, I. (2021). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТА-МЕДИКА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 186-189. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.186
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ