КОМУНІКАТИВНА ТА КОНФЛІКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ "НЕРВОВІ ХВОРОБИ"

  • L.A. Dzyak Державна установа "Дніпропетровський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України"
  • V.V. Ekhalov Державна установа "Дніпропетровський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України"
  • A.G. Sirko Державна установа "Дніпропетровський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України"
  • К.V. Mizyakina Державна установа "Дніпропетровський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України"
Ключові слова: комунікативна та конфліктна компетентність, комунікативна корекція.

Анотація

Відомо, що гарні відносини між лікарем і пацієнтом – найважливіша умова швидкого одужання. Адже позитивний настрій впливає на результат не менше ніж досвід фахівця. Підвищення знань лікаря про комунікацію та її завдання, знайомство з методами та тактиками комунікативної корекції для виправлення складної суперечливої ситуації є нагальною потребою сьогодення. Метою дослідження було: визначення рівня комунікативної та конфліктної компетентності лікарів-інтернів за напрямком "Лікувальна справа", за взірець яких ми обрали молодих колег за фахом "Нервові хвороби". Анонімно було проанкетовано 50 лікарів-інтернів 1-го року навчання за спеціальністю "Нервові хвороби" та проведено аналіз емпіричних даних, отриманих за допомогою методики К. Томаса, яка адаптована Н.В. Гришиною, діагностування схильності особистості до конфліктної поведінки. Проведене дослідження показників конфліктності у сучасних лікарів-інтернів показало досить низький рівень цього показника за рахунок дефіциту схильності до співпраці, яка і є продуктивною поведінкою в конфліктній ситуації. Сучасний стан обговорюваного питання вимагає пошуку нових шляхів корекції основ соціальної поведінки майбутніх практичних лікарів.

Посилання

1. Gurenko MN, Sugrobova YuYu, Yurista AV. Problematika konfliktov v sotsio-kul'tutrnom prostranstve sovremennogo otechestvennogo zdravookhraneniya. [Problems of conflicts in the socio-cultural space of modern national healthcare]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2017; 20 (2): 202-207. (Russian).

2. Kobernyk LO. Psykholohiya proyavu konfliktnykh form povedinky v student·sʹkomu vitsi. Praktychna psykholohiya v systemi vyshchoyi osvity: teoriya, rezulʹtaty doslidzhenʹ, tekhnolohiyi. [Psychology of manifestation of conflicting forms of behavior in student age. Practical psychology in the system of higher education: theory, reseach results, technologies]: monohrafiya /za red. prof. N.I.Povʺyakel. K.: NPU im. M.P. Drahomanova, 2009. p. 232–240. (Ukrainian).

3. Ledvanova TYU, Kolomeychuk AV. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti vracha [Formation of the communicative competence of a doctor]. Byulleten' meditsinskikh Internet-konferentsiy, 2015;5 (2): 115-121. (Russian).

4. Khavalkina LM, Udalʹtsova-Hrodzynsʹka KO., Tymoshenko YU V. Osoblyvosti psykhoemotsiynoyi pidhotovky likariv-interniv do samostiynoyi pratsi yak fakhivtsiv na rivni mizhnarodnykh vymoh. Suchasna medychna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka [Features of psycho-emotional training of interns for independent work as specialist at the level of international requirements. Modern medical education: methodology, theory, practice]: materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Poltava, 19 bereznya 2020 roku.: Poltava: UMSA; 2020. p. 235–237. (Ukrainian).

5. Grishina NV. Psikhologiya konflikta [Psychology of conflict]. 2nd edition, SPb: Piter; 2008. 544 p. (Russian).

6. Yekhalov VV, Klyhunenko OM, Muryzina O YU. Medychna deontolohiya ochyma likarya za fakhom "Zahalʹna praktyka–simeyna medytsyna" [Medical deontology through the eyes of a doctor in the specialty "General practice - family medicine"]. Simeyna medytsyna, 2015, 6: 33-35. (Ukrainian).

7. Novikova SG. Konfliktnyy bol'noy na vrachebnom priyeme. Kak reshit' voznikshiye problemy? [Conflict patient at a doctor's appointment. How to solve the problems that have arisen?]. Khirurgicheskaya praktika, 2019;1(37): 48-57. doi: 10.17238/issn2223-2427.2019.1.48-57 (Russian)

8. Mankheym K. Izbrannoye: Diagnoz nashego vremeni [Selected: Diagnosis of Our Time] perevod s nemetskogo i angliyskogo yazykov. M.: Izdaniye «RAO Govoryashchaya kniga»; 2010, 744 p. (Russian)

9. Belousova MV, Karpov AM. Kliyentooriyentirovannyye tekhniki effektivnogo vzaimodeystviya v psikhologicheskoy deyatel'nosti (psikhologicheskiy praktikum) [Client-oriented techniques of effective interaction in psychological activity (psychological workshop)]. Kazan'; 2019. p. 12-18. (Russian)

10. Rikel' AM., Kogel' DD. Predstavleniya o vzaimosvyazi uspeshnosti kar'yery i romanticheskikh otnosheniy [Ideas about the relationship between career success and romantic relationships]. Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal; 2015, 1(17): 111–118. (Russian).

11. Yekhalov VV, Kravets OV, Krishtafor DA. Psychological Features of the Modern Intern. The world of science and innovation. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 2021. p. 304-311.

12. Mazyar OV, Buchenko LI. Osoblyvosti konfliktnoyi povedinky pidlitkiv zalezhnosti vid rivnya navchalʹnoyi uspishnosti [Features of conflict behavior of adolescents depending on the level of academic achievement]. Zhytomyr; 2009. p. 33-35. (Ukrainian).

13. Kotlova LO. Psykholohichni osoblyvosti konfliktnykh form povedinky studentiv ta yikh osobystisnoho statusu [Psychological features of conflicting forms of student behavior and their personal status]. Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Pedahohika i psykholohiya: zbirnyk naukovykh pratsʹ, №32. Vinnytsya: TOV firma «Planer»; 2010. p. 444 – 450. (Ukrainian).

14. Korniyaka OM. Vyvchennya rozvytku komunikatyvnoyi kompetentnosti studentiv [Study of students' communicative competence development]. Psykholinhvistyka: zbirnyk naukovykh pratsʹ DVNZ «Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni H.Skovorody». – Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy: PP «SKD». 2009; 3: p. 60 – 69. (Ukrainian).

15. Dzhuparova IA, Karabintseva NO. Metodicheskiy podkhod k otsenke gotovnosti molodykh spetsialistov k farmatsevticheskoy deyatel'nosti [Methodological approach to assessing the readiness of young specialists for pharmaceutical activities]. Setevoye izdaniye «Meditsina i obrazovaniye v Sibiri» [Internet]. 2015; 5. (Russian). Available from: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1887

16. Demydovych OM. Henderni osoblyvosti hotovnosti likariv–stomatolohiv do produktyvnoyi vzayemodiyi v konfliktnykh sytuatsiyakh [Gender features of readiness of dentists for productive interaction in conflict situations]. Problemy suchasnoyi psykholohiyi. 2018; 40: p.115-127. (Ukrainian).

Yekhalov VV, Kravetsʹ OV, Bohatyrʹova OV. Pryntsyp mizhdystsyplinarnoyi intehratsiyi ta apriornoyi motyvatsiyi v medytsyni nevidkladnykh staniv [The principle of interdisciplinary integration and a priori motivation in emergency medicine]. Medychni perspektyvy. 2014; 19(2): 103-105. (Ukrainian).
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Dzyak, L., Ekhalov, V., Sirko, A., & MizyakinaК. (2021). КОМУНІКАТИВНА ТА КОНФЛІКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ "НЕРВОВІ ХВОРОБИ". Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 182-185. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.182
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ