СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТОЦИТІВ БІЛИХ ЩУРІВ

  • Н.M. Mustafina Полтавський державний медичний університет
Ключові слова: печінка, гепатоцити, білі щури, глікоген, ядра.

Анотація

В даний час відомо, що печінка є поліфункціональним органом з надскладною структурною організацією, в якому, більше 80% клітинної популяції складають гепатоцити - органоспецифічні клітини, які беруть участь в поглинанні, синтезі, накопиченні різних речовин, що виділяються згодом в кров або в жовч. Метою дослідження було отримання на світлооптичному рівні сукупності морфологічних даних, що характеризують особливості будови гепатоцитів білих щурів. Дослідження виконано на 10 безпородних білих щурах обох статей, масою 204 ± 0,67 г. Всі дослідження були проведені відповідно до норм біоетики та етичних принципів роботи з експериментальними тваринами. З препаратів печінки виготовлялися традиційні парафінові блоки і напівтонкі зрізи, які вивчалися за допомогою світлового мікроскопа. Проведеними дослідженнями встановлено, що в тканині печінки інтактних білих щурів в кількісному відношенні переважають гепатоцити. Розмірні характеристики останніх досить варіабельні і коливаються в межах: поперечний розмір 15,38 - 19,41 мкм., поздовжній 21,98 - 26,46 мкм., а середній показник площі гепатоцитів відповідно 432,50 ± 40,93 мкм2. Середній діаметр ядер склав 7,61 ± 0,25 мкм, площа ядер 45,46 ± 3,06 мкм2. Враховуюче виявлене, середнє-арифметично площа цитоплазми складає 387,03 ± 41,03 мкм2, а ядерно-цитоплазматичне співвідношення гепатоцитів відповідно в середньому становить 0,119 ± 0,01. Переважна кількість гепатоцитів мали одне ядро, відносна кількість таких клітин склала 79,41%. Відповідно 20,59% гепатоцитів містили два ядра, трьохядерних клітин виявлено не було. Виявлено, що тканина печінки білих щурів контрольної групи представлена переважно гепатоцитами з помірною кількістю рівномірно розподілених гранул глікогену, що займають переважно проміжні відділи печінкових часточок. Дослідженням напівтонких зрізів встановлена поліморфність популяції гепатоцитів, серед яких на підставі тінкторіальних властивостей ядра та цитоплазми можливо виділити чотири типи гепатоцитів, при цьому кількісно переважають гепатоцити з помірною базофілією цитоплазми та темним ядром. Висловлюється припущення, що на класичних гістологічних препаратах морфологічна картина гепатоцитів обумовлена, в першу чергу, кількістю глікогену в цитоплазмі, а на напівтонких зрізах, вочевидь знаходять відображення й інші функціональні особливості окремих печінкових клітин, такі як ступінь продукції жовчі, секреції білків, жирів та інших речовин. Таким чином особливості структурної організації різних типів гепатоцитів необхідно враховувати при диференціальній діагностиці нормального функціонального стану клітин і розвитку в останніх дистрофічних процесів.

Посилання

1. Mustafina HM, Starchenko II, Koka VM [ta in.] Suchasni pohliady na funktsionalnu morfolohiiu ta reparatyvni vlastyvosti pechinky [Modern views on the functional morphology and reparative properties of the liver]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2020; 2 (156): 43–48. (Ukrainian)

2. Maleev VV, Sitnikov IG, Bohonov MS. Voprosyi gepatologii [Hepatology issues]. Sankt-Peterburg: Spets.Lit, 2016. 367 s. (Russian)

3. Miliukov VE, Murshudova KhM. Suchasni kliniko-anatomichni uiavlennia pro budovu i funktsii pechinky [Modern clinical and anatomical ideas about the structure and functions of the liver]. Zhurn. anatomii i histopatol. 2014; 1 (19): 64-70. (Ukrainian)

4. Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia: Zakon Ukrainy [On the protection of animals from cruelty: Law of Ukraine] (redaktsiia vid 13.02.2020). [Internet] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [cit. 01 Ber. 2021]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15 (Ukrainian)

5. Helsinska deklaratsiia Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii "Etychni pryntsypy medychnykh doslidzhen za uchastiu liudyny u yakosti obiekta doslidzhennia" [Declaration of Helsinki by the World medical association "Ethical principles for medical research with human participation as an object of research"]

6. (reda-ktsiia vid 01.10.2008). [Internet] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [cit. 01 Ber. 2021]. Dostupno: https: //zakon. rada.gov.ua /laws/show/ 990_005 (Ukrainian)

7. VII Natsionalnyi konhres z bioetyky [VII National Congress on Bioethics] [Internet] Natsionalna akademiia medychnykh nauk Ukrainy [onovleno 09 Zhov. 2019; cit. 01 Ber. 2021]. Dostupno: http://amnu.gov.ua/vii-naczionalnyj-kongres-z-bioetyky/ (Ukrainian)

8. Korzhevskiy DE, Gilyarov AV. Osnovyi gistologicheskoy tehniki [Basics of histological technique]. SPb.: SpetsLit. 2010. 95s. (Russian)

9. Bahrii MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen [Methods of morphological research]. Vinnytsia: Nova knyha. 2016. 328 s. (Ukrainian)

10. Avtandilov GG. Osnovyi kolichestvennoy patologicheskoy anatomii [Fundamentals of quantitative pathological anatomy]. M.: Meditsina. 2002. 239 s. (Russian)

11. Afanasev YuI, Yurina NA, Kotovskiy EF, i dr.; pod red. Afanaseva YuI, Yurinoy NA. Gistologiya, embriologiya, tsitologiya: uchebnik [Histology, embryology, cytology: textbook]. 6-e izd., pererab. i dop. M.: GEOTAR-Media, 2016. 800s. (Russian)

12. Voloshyna OV. Morfolohichna struktura hepatotsytiv pry aseptychnomu zapalenni ocherevyny shchuriv [Morphological structure of hepatocytes at aseptic inflammation of peritoneum in rats]. Svit medytsyny ta biolohii. 2018; 4 (66): 149–151. (Ukrainian)
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
MustafinaН. (2021). СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТОЦИТІВ БІЛИХ ЩУРІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 146-150. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.146