РЕЗУЛЬТАТИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ТА ДЕНСИТОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ХВОРИХ З ДЕСТРУКТИВНИМИ ФОРМАМИ АПІКАЛЬНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ У НАЙБЛИЖЧІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ

  • Yu. Yu. Lysokon Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M.O. Iskiv Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M.A. Luchinskyi Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Ключові слова: деструктивні форми апікальних періодонтитів, рентгенографія, денситометрія, кісткова тканина.

Анотація

Мета роботи – дослідити динаміку змін рентгенологічних та денситометричних показників в залежності від методів лікування у хворих з деструктивними формами апікальних періодонтитів у найближчі лікувальні терміни. Об’єкт і методи. В дослідженні прийняли участь 185 хворих з деструктивними формами апікального періодонтиту. Вимірювання розмірів вогнища ураження у кістковій тканині (для уражень округлої форми) проводили за формулою: S = πr2; для уражень еліпсоподібної форми: S = π ab, де π = 3,14; r – радіус круга; a – значення більшої півосі еліпсу; b – довжина малої півосі еліпсу. Локальну денситометрію проводили з метою вимірювання оптичної щільності кісткової тканини. Результати. Через 3 місяці досліджень, у хворих IV групи, де для курації деструктивної форми апікального періодонтиту застосовували запропоновану композицію «ЗТП + mp3 OsteoBiol», спостерігали збільшення кількості пролікованих з ураженням періапікальної зони 1,6–10 мм2 у 1,7 рази при зменшенні осіб з вогнищами деструкції кісткової тканини 11–20 мм2 і 21–30 мм2 у 2,8 рази та у 2,0 рази, відповідно. Позитивні зміни редукції періапікального процесу не визначали у вогнищах деструкції кісткової тканини площею від 31 і більше мм2. Через 3 місяці спостережень у осіб IV групи Rtg бальна оцінка деструкції кісткової тканини апікальної ділянки при площі уражень 1,6–20 мм, у середньому, дорівнювала 2,13±0,10 бали та вказувала на редукцію періапікального процесу на 1/3. Середня Rtg бальна оцінка у хворих IV групи (0,92±0,10 бали) була вірогідно вище, ніж у осіб І та ІІ груп дослідження, р, р1<0,01, та дорівнювала даним у осіб ІІІ дослідної групи, р2>0,05. Відносний показник репарації кісткової тканини у даний термін спостереження характеризувався мінімальними значеннями у осіб І та ІІ груп дослідження: 0,49±0,05 та 0,57±0,06, р>0,05, відповідно. У досліджуваних ІІІ та IV груп значення відносні показники репарації були значно вище та становили 4,82±0,54, р, р1<0,01, та 6,94±0,77, р, р1<0,01, р2<0,05, відповідно. Висновки. Виявлена залежність успішності лікування дистрофічних форм апікального періодонтиту від методу лікування у найближчі терміни спостереження при застосуванні запропонованої композиції на основі збагаченої тромбоцитами плазми і остеопластичного матеріалу «mp3 OsteoBiol».

Посилання

1. Fonseca Tavares WL, Diniz Viana AC, de Carvalho Machado V, et al. Guided Endodontic Access of Calcified Anterior Teeth. Journal of endodontics. 2018; 44(7): 1195–1199.

2. Meirinhos J, Martins J, Pereira B, et al. Prevalence of apical periodontitis and its association with previous root canal treatment, root canal filling length and type of coronal restoration - a cross-sectional study. International endodontic journal. 2020; 53(4): 573–584.

3. Tibúrcio-Machado CS, Michelon C, Zanatta FB, et al. The global prevalence of apical periodontitis: a systematic review and meta-analysis. International endodontic journal. 2021; 54(5): 712–735.

4. Jang YE, Kim BS, Kim Y. Clinical Factors Associated with Apical Periodontitis Visible on Cone-beam Computed Tomography but Missed with Periapical Radiographs: A Retrospective Clinical Study. Journal of endodontics. 2020; 46(6): 832–838.

5. Friedman S, Abitbol S, Lawrence HP. Treatment outcome in endodontics: the Toronto Study. Phase 1: initial treatment. Journal of endodontics. 2003; 29(12): 787–793.

6. Zehnder MS, Connert T, Weiger R, et al. Guided endodontics: accuracy of a novel method for guided access cavity preparation and root canal location. International endodontic journal. 2016; 49(10): 966–972.

7. Hussein FE, Liew AK, Ramlee RA, et al. Factors Associated with Apical Periodontitis: A Multilevel Analysis. Journal of endodontics. 2016; 42(10): 1441–1445.

8. Oginni AO, Adeleke AA, Chandler NP. Root canal treatment and prevalence of apical periodontitis in a nigerian adult subpopulation: a radiographic study. Oral health & preventive dentistry. 2015; 13(1): 85–90.

9. Weissman J, Johnson JD, Anderson M, et al. Association between the Presence of Apical Periodontitis and Clinical Symptoms in Endodontic Patients Using Cone-beam Computed Tomography and Periapical Radiographs. Journal of endodontics. 2015; 41(11): 1824–1829.

Ricucci D, Siqueira JF Jr, Loghin S, Lin LM. Repair of extensive apical root resorption associated with apical periodontitis: radiographic and histologic observations after 25 years. Journal of endodontics. 2014; 40(8): 1268–1274.
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Lysokon, Y. Y., Iskiv, M., & Luchinskyi, M. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ТА ДЕНСИТОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ХВОРИХ З ДЕСТРУКТИВНИМИ ФОРМАМИ АПІКАЛЬНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ У НАЙБЛИЖЧІ ЛІКУВАЛЬНІ ТЕРМІНИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 117-122. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.117