ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ТА КОЛАТЕРАЛЬНОГО НАБРЯКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ АУГМЕНТАЦІЇ ЛУНКИ ВИДАЛЕНОГО ЗУБА РІЗНИМИ ОСТЕОПЛАСТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

  • A. V. Bambuliak Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
  • N. B. Kuzniak Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
  • R. R. Dmytrenko Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
  • S. V. Tkachyk Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
  • V. A. Honcharenko Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
Ключові слова: аугментація лунки видаленого зуба, остеопластичний матеріал, больовий синдром, колатеральний набряк.

Анотація

У статті наведено порівняльний аналіз клінічної ефективності застосування остеопластичних матеріалів, зокрема композиції на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини та збагаченої тромбоцитами плазми, при заповненні кісткових дефектів під час проведення операції аугментації лунки видаленого зуба. Критеріями ефективності проведеного лікування на етапі раннього післяопераційного періоду у досліджуваних була оцінка ступеня вираженості больового синдрому, колатерального набряку після проведеного хірургічного втручання. Мета. З’ясувати клінічну ефективність остеопластичних матеріалів для збільшення об’єму альвеолярної кістки щелеп при проведенні операції аугментації лунки видаленого зуба. Об’єкт і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна. Операція аугментації лунки видаленого зуба була проведена 85 хворим. При цьому, аугментація лунки була проведена із застосуванням: «Колапан – Л» - 28,57% осіб (підгрупа А); комбінації ММСК ЖТ+ «Колапан – Л» + ЗТП– 46,43% хворим (підгрупа Б); загоєння рани під кров’яним згустком – 25,0% досліджуваних (підгрупа В). Оцінку післяопераційного больового синдрому проводили по цифровій рейтинговій шкалі (Numerical Rating Scale, NRS) з урахуванням суб’єктивних больових проявів у прооперованих. У хворих проводили візуальну оцінку ступеня виразності колатерального набряку після операції. Для визначення динаміки ступеня виразності набряку використовували бальну систему. Результати дослідження. Встановлено, що у хворих підгруп Б, де застосовувався «Колапан – Л»+ММСК-ЖТ+ЗТП, відсутність больового синдрому на заключному етапі післяопераційного спостереження, відзначали 89,31% осіб, що було у 1,2 рази р1<0,05 більше ніж у прооперованих підгрупи А, р>0,05. На заключних післяопераційних етапах колатеральний набряк був відсутній у 98,47% прооперованих підгруп Б, що перевищувало кількість осіб у підгрупі А, де кістковий дефект аугументувався «Колапан – Л» у 1,2 рази, р1<0,05. Висновки. Порівняльний аналіз клінічної ефективності застосування остеопластичних матеріалів для збільшення об’єму альвеолярної кістки щелеп при проведенні операції аугментації лунки видаленого зуба переконливо довів перевагу використання комбінації «Колапан – Л» + ММСК – ЖТ + ЗТП, що підтверджувалось даними суб’єктивної і об’єктивної симптоматики у післяопераційний період.

Посилання

1. Kostenko Y, Mochalov I, Kaminsky R, Nakashidze G, Bun Y, Goncharuk-Khomyn M. Аpplication of synthetic osteoplastic material Еasygraft in maxilla subantral augmentation (sinus-lift). Georgian Med News. 2018; 285: 32-36.

2. Vasilyev AV, Kuznetsova VS, Bukharova TB, Grigoriev TE, Zagoskin Y, Korolenkova MV, et al. Development prospects of curable osteoplastic materials in dentistry and maxillofacial surgery. Heliyon. 2020; 6 (8): e04686.

3. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science. 2015; 284: 143–147.

4. Kang DW, Yun PY, Choi YH, Kim Y K. Sinus bone graft and simultaneous vertical ridge augmentation: case series study. Maxillofacial plastic and reconstructive surgery. 2019; 41 (1): 36.

5. Morsczeck C, Reichert TE. Dental stem cells in tooth regeneration and repair in the future. Expert opinion on biological therapy. 2018; 18(2): 187–196.

6. Elnayef B, Porta C, Suárez-López Del Amo F, et al. The Fate of Lateral Ridge Augmentation: A Systematic Review and Meta-Analysis. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2018; 33(3): 622–635.

7. Pang KM, Um IW, Kim YK, et al. Autogenous demineralized dentin matrix from extracted tooth for the augmentation of alveolar bone defect: a prospective randomized clinical trial in comparison with anorganic bovine bone. Clinical oral implants research. 2017; 28(7): 809–815.

8. Juodzbalys G, Stumbras A, Goyushov S, et al. Morphological Classification of Extraction Sockets and Clinical Decision Tree for Socket Preservation/Augmentation after Tooth Extraction: a Systematic Review. Journal of oral & maxillofacial research. 2019; 10(3): e3.
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Bambuliak, A. V., Kuzniak, N. B., Dmytrenko, R. R., Tkachyk, S. V., & Honcharenko, V. A. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ТА КОЛАТЕРАЛЬНОГО НАБРЯКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЇ АУГМЕНТАЦІЇ ЛУНКИ ВИДАЛЕНОГО ЗУБА РІЗНИМИ ОСТЕОПЛАСТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 97-102. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.97