СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ПАСАЖУ ЖОВЧІ ПРИ ЖОВЧНОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ УСКЛАДНЕНІЙ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

  • M.P. Shevchuk Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • M.A. Dudchenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • D.M. Ivashchenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • M.I. Kravtsiv Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • R.A. Prihidko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба, механічна жовтяниця, ендоскопія, декомпресія жовчовивідних шляхів.

Анотація

Хворі з хірургічними захворюваннями печінки та позапечінкових жовчних протоків, непрохідність яких супроводжується механічною жовтяницею, складають найбільш тяжку групу пацієнтів хірургічних стаціонарів. Основною причиною обструкції жовчовивідних шляхів залишається холедохолітіаз, на долю якого припадає 30-70%. В епоху домінування ендоскопічної хірургії в лікуванні пацієнтів із механічною жовтяницею, переваги транспапілярних втручань незаперечні. Разом з тим, існують думки про те, що традиційні хірургічні втручання при даному виді патології є операціями відчаю. В зв’язку з цим потребує уточнення роль та місце малоінвазивних втручань у лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу, ускладнену механічною жовтяницею на сучасному етапі. Метою дослідження стало покращення результатів лікування пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою, ускладненою механічною жовтяницею за рахунок оптимізації стратегічних підходів до виконання біліодренуючих втручань. Для цього було проведено дослідження, в якому прийняли участь 54 пацієнти, які були розділені на дві групи. В результаті нашого дослідження встановлено, що жовчнокам’яною хворобою, яка ускладнилась механічною жовтяницею частіше страждають жінки 94,4% у порівняні із чоловіками 5,6%. Відновлення рівня загального білірубіну сироватки крові настає швидше у хворих які були прооперовані малоінвазивним методом, а саме лапароскопічно. Тривалість післяопераційного больового синдрому була вдвічі меншою у пацієнтів другої групи, за рахунок меншої операційної травми. Отримані нами дані підтверджують концепцію, відповідно якій превагу потрібно надавати малоінвазивним методам оперативних втручань у хворих жовчнокам’яною хворобою, що ускладнилась механічною жовтяницею.

Посилання

1. Dasari BVM, Tan CJ, Gurusamy KS, et al. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. The Cochrane Collaboration. Cochrane Hepato-Biliary Group; 2013. Sep; 3(9): 238-39.

2. Hatzidakis A, Venetucci P, Krokidis M, Iaccarino V. Percutaneous biliary interventions through the gallbladder and the cystic duct: What radiologists need to know. 2014. Dec; 69(12):1304-11.

3. Nechitajlo ME, Zakharash YuM, Ogorodnik PV, Zakharash MP. Mekhanicheskaya zheltukha i kholangit pri kholedokholitiaze (diagnostika i khirurgicheskaya taktika) [Obstructive jaundice and cholangitis with choledocholithiasis (diagnosis and surgical tactics)]. Kiev; 2015. 6-7 p. (Ukrainian)

4. Dudchenko MO, Ivashchenko DM. Otsinka rezultativ ta perspektyv vykonannia videoendoskopichnykh symultannykh operatsii u khirurhichnykh khvorykh [Evaluation of the results and prospects for performing video-endoscopic simultaneous operations in surgical patients]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019; 2(2):110-113 (Ukrainian)

5. Dudchenko MO, Kravtsiv MI, Adamsky MO, et al. Analiz perebihu pisliaoperatsiinoho periodu u patsiientiv pry vykonanni subtotalnykh laparoskopichnykh kholetsystektomii [Analysis of the postoperative period in patients when performing subtotal laparoscopic cholecystectomies]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2019; 2(2):114-116 (Ukrainian)
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Shevchuk, M., Dudchenko, M., Ivashchenko, D., Kravtsiv, M., & Prihidko, R. (2021). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ПАСАЖУ ЖОВЧІ ПРИ ЖОВЧНОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ УСКЛАДНЕНІЙ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 93-96. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.93

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##