ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ НОСІЙСТВА АЛЕЛІ 299GLY ГЕНА TLR4

  • T. I. Koval Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • A. H. Marchenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • T. M. Kotelevska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • N. P. Lymarenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • O. V. Artemieva Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: ВІЛ-інфекція, носійство алелі, TLR4, туберкульоз.

Анотація

Інфекція вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекція) залишається однією з найгостріших проблем сучасної медицини. Серед опортуністичних інфекцій туберкульоз залишається провідною причиною летальності серед людей, які живуть з вірусом імунодефіциту людини, і є причиною кожної третьої смерті, асоційованої з синдромом набутого імунодефіциту. Особливостями туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією є атиповий перебіг процесу на фоні ВІЛ-інфекції, неспецифічність клінічних симптомів зі зростанням частоти позалегеневих уражень, мінімальні рентгенологічні прояви, низька частота виділення збудника та стрімкий перебіг захворювання. В останні роки значна увага дослідників усього світу приділялася вивченню впливу генетичних варіацій генів на перебіг інфекційних хвороб у людини, в тому числі й ВІЛ-інфекції та туберкульозу, зокрема дослідженню рецепторів вродженої імунної системи – Tool-рецепторів, які взаємодіють зі збудниками і стимулюють ефекторні механізми вродженого імунітету. Мета: визначити поширеність та оцінити особливості перебігу туберкульозу до та на фоні антиретровірусної терапії із урахуванням носійства алелі 299Gly гена TLR4. Для оцінки проявів, з’ясування клінічних характеристик перебігу захворювання в динаміці до призначення і на фоні антиретровірусної терапії проведене ретроспективне когортне обстеження 181 хворого на ВІЛ-інфекцію до призначення та проспективне когортне після початку лікування. Встановлено, що, незважаючи на вірусологічну та імунологічну ефективність лікування, реєстрація туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії залишилась практично на сталому рівні у порівнянні з періодом до призначення антиретровірусної терапії (17,0% проти 14,9%, р >0,05). Аналіз за генотипами гена TLR4 показав, що протягом періоду спостереження до початку антиретровірусної терапії у пацієнтів із носійством алелі 299Gly виявлений у 6,3 разу вищий ризик розвитку дисемінованої форми туберкульозу (OR = 6,29 [95 % 1,20-32,99], р = 0,044), порівняно із носіями генотипу Asp299Asp. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів із носійством алелі 299Gly гена TLR4 на фоні антиретровірусної терапії ризик розвитку туберкульозу - у 3,4 рази вищий (р = 0,008), ніж у носіїв його гомозиготного генотипу.

Посилання

1. HIV/AIDS JUNPo. Global AIDS Monitoring 2019: Indicators for Monitoring the 2016 Political Declaration on Ending AIDS. Geneva: UNAIDS. 2018. 156p.

2. Protsiuk R. Aktualni pytannia ko-infektsii tuberkuloz/VIL/SNID v Ukraini [Actual problems of co- infection tuberculosis/HIV/AIDS in Ukraine]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2016; 1(24):84. (Ukrainian).

3. Melnyk V, Khursa T, Yakymova Ya, Solonynka H. Analiz osoblyvostei vyiavlennia, diahnostyky ta perebihu tuberkulozu u khvorykh na ko-infektsiiu tuberkuloz/VIL [Analysis of peculiarities of identification, diagnostics and course of tuberculosis in patients with tuberculosis/HIV co-infection]. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2017; 19(5):604-8. (Ukrainian).

4. Klymanska L, Holubovska O. Deiaki aktualni pytannia koinfektsii VIL/tuberkuloz [Some current issues of HIV/TB coinfection]. The Practitioner. 2016; 5(3):68-72. (Ukrainian).

5. Iasinskyi RM, Makarovych A, Arendaruk M, Makarova O. Osoblyvosti imunolohichnoho statusu khvorykh na ko-infektsiiu tuberkuloz/VIL [Immunological status features in patients with tuberculosis/HIV coinfection]. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2016; 1(94):59-63. (Ukrainian).

6. Gitahi–Kamau NT, Kiarie JN, Mutai KK, Gatumia BW, Gatongi P, Lakati A. Socio-economic determinants of disease progression among HIV infected adults in Kenya. BMC public health. 2015; 15(1):733.

7. Katoh J, Kawana-Tachikawa A, Shimizu A, Zhu D, Han C, Nakamura H, et al. Rapid HIV-1 disease progression in individuals infected with a virus adapted to its host population. PloS one. 2016;11(3):e0150397.

8. Kawasaki T, Kawai T. Toll-like receptor signaling pathways. Frontiers in immunology. 2014;5:461.

9. Vega MM, de Andres Martin A. The significance of toll-like receptors in human diseases. Allergologia et immunopathologia. 2009;37(5):252-63.

10. Altfeld M, Gale Jr M. Innate immunity against HIV-1 infection. Nature immunology. 2015;16(6):554.

11. Carvalho A, Pasqualotto A, Pitzurra L, et al. Polymorphisms in toll-like receptor genes and susceptibility to pulmonary aspergillosis. The Journal of infectious diseases. 2008;197(4):618-21.

12. Papadopoulos AI, Ferwerda B, Antoniadou A, et al. Association of toll-like receptor 4 Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms with increased infection risk in patients with advanced HIV-1 infection. Clinical infectious diseases. 2010;51(2):242-7.

13. Pryimenko NO, Kotelevska TM, Koval TI, et al. Genetic polymorphism Arg753Gln of TLR-2, Leu412Phe of TLR-3, Asp299Gly of TLR-4 in patients with influenza and influenza-associated pneumonia. Wiadomości Lekarskie. 2019; 72 (12): 2324-2328.

14. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. Pro zatverdzhennia klinichnoho protokolu ART VIL-infektsii u doroslykh ta pidlitkiv. Nakaz MOZ Ukrainy vid 12.07.2010 № 551. (Ukrainian).

15. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. Pro zatverdzhennia novoho Klinichnoho protokolu iz zastosuvannia antyretrovirusnykh preparativ dlia likuvannia ta profilaktyky VIL-infektsii. Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.06.2019 № 1292. (Ukrainian).
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Koval, T. I., Marchenko, A. H., Kotelevska, T. M., Lymarenko, N. P., & Artemieva, O. V. (2021). ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ УРАХУВАННЯМ НОСІЙСТВА АЛЕЛІ 299GLY ГЕНА TLR4. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 62-66. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.62