ТЕРМІНИ ВІДМІНИ АНТИАГРЕГАНТНОЇ ТА АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ НАПЕРЕДОДНІ ВІНЦЕВОГО ШУНТУВАННЯ

  • O.K. Gogayeva ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», м. Київ
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, антиагреганти, подвійна антиагрегантна терапія, вінцеве шунтування, гемотрансфузія.

Анотація

Мета: проаналізувати особливості термінів відміни антиагрегантної та антикоагулянтної терапії напередодні вінцевого шунтування. Матеріал і методи: Проведено ретроспективний аналіз даних 194 пацієнтів, які були виписані після операції вінцевого шунтування з Державної Установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної Академії Медичних Наук України» з 2009 по 2019 рр. Середній вік хворих становив 64,2±8,9 років. Всім пацієнтам виконані стандартні лабораторні дослідження, коронарографія та вінцеве шунтування. Результати: аналіз режиму прийому антиагрегантної терапії показав, що 44 (22,6%) хворих відмінили антиагреганти за 1 добу до операції, 86 (44,3%) пацієнтів у строки 2-5 діб до коронарного шунтування, 40 (20,6%) хворих відмінили антитромботичні засоби за 6-10 діб до хірургічного втручання. Не отримували антикоагулянти та антиагреганти 11 (5,6%) пацієнтів. Більшість пацієнтів (67,01%) відмінили антиагрегантну терапію за 1-5 діб до операції, інтраопераційна кровотеча в середньому становила 334,7±89,7 мл. При проведенні кореляційного аналізу між режимом прийому антиагрегантної/антикоагулянтної терапії та інтраопераційною крововтратою виявили негативний зворотній зв'язок (r= -, 0,85). Пацієнтам, які знаходились напередодні операції на потрійній антиагрегантній терапії, переливання препаратів крові виконали у 75% випадках, серед хворих, які приймали подвійну антиагрегантну терапію, гемотрансфузії виконані у 26,04% випадках, а пацієнтам, які знаходились на монотерапії ацетилсаліцилої кислоти, переливання препаратів крові проведено у 22,8% випадках. Висновки: більш рання відміна антиагрегантів та антикоагулянтів пов’язана з меншою кількістю гемотрансфузій - при відміні препаратів за 1 добу до коронарного шунтування частота гемотрансфузій становила 36,3%, а серед хворих, які не отримували антиагрегатну терапію, переливання препаратів крові виконано у 18,1%.

Посилання

1. Becker RC, Bassand JP, Budaj A, et al. Bleeding complications with the P2Y12 receptor antagonists clopidogrel and ticagrelor in the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. European heart journal. 2011; 32(23): 2933–2944.

2. Aboul-Hassan SS, Stankowski T, Marczak J et al. The use of preoperative aspirin in cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis. Journal of cardiac surgery. 2017; 32(12): 758–774.

3. DeStephan CM, Schneider DJ. Antiplatelet therapy for patients undergoing coronary artery bypass surgery. Kardiol Pol. 2018; 76(6): 945-952.

4. Ferraris VA, Saha SP, Oestreich JH, et al. & Society of Thoracic Surgeons. 2012 update to the Society of Thoracic Surgeons guideline on use of antiplatelet drugs in patients having cardiac and noncardiac operations. The Annals of thoracic surgery. 2012; 94(5): 1761–1781.

5. Vuilliomenet T, Gebhard C, Bizzozero C, et al. Discontinuation of dual antiplatelet therapy and bleeding in intensive care in patients undergoing urgent coronary artery bypass grafting: a retrospective analysis. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2019; 28(5): 665-673.
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Gogayeva, O. (2021). ТЕРМІНИ ВІДМІНИ АНТИАГРЕГАНТНОЇ ТА АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ НАПЕРЕДОДНІ ВІНЦЕВОГО ШУНТУВАННЯ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(2), 39-43. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.2.39