КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

  • V. Ivanyuk Київська обласна клінічна лікарня
Ключові слова: регіональний центр кардіології та кардіохірургії, державно-приватне партнерство.

Анотація

Мета роботи: Обґрунтувати концептуальні напрями формування моделі регіонального центру кардіології та кардіохірургії на принципах державно-приватного партнерства. Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети у роботі застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи. Результати. Розроблені концептуальні напрями формування моделі регіонального центру кардіології та кардіохірургії на принципах державно-приватного партнерства згідно з Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у галузі охорони здоров'я та з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Вони спираються на системний підхід і спрямовані на вирішення практичного завдання - організації діяльності регіонального центру кардіології та кардіохірургії на принципах державно-приватного партнерства. Таким чином, концептуальні напрями є одночасно і практичною методологією реалізації комплексного процесу моделювання регіонального центру кардіології та кардіохірургії і стратегією довгострокової взаємодії держави і бізнесу у вирішенні суспільно вагомої задачі розвитку інноваційної високотехнологічної кардіологічної допомоги населенню регіону. Висновки. Концептуальні напрями формують нову модель медичного закладу із залученням приватного капіталу, ринкових механізмів, забезпечують їй стійке економічне становище і можливість розвитку виробничої бази. Вони адресно спрямовані на оптимізацію правової, організаційної та виробничої структури регіонального центру кардіології та кардіохірургії, формування стійкого фінансування, розвиток матеріально-технічної бази; створення сучасних механізмів ефективного управління, вдосконалення кадрової політики, підвищення доступності та якості медичних послуг.

Посилання

1. Dudnyk SV, Koshelya II. Khvoroby systemy krovoobihu yak sotsialʹno-medychna problema [Diseases of the circulatory system as a socio-medical problem]. Ukrayina. Zdorovʺya natsiyi. 2017; 3 (44): 20-1. (Ukrainian).

2. Kovalenko VM, Dorohoy AP. Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsialʹne znachennya ta stratehiya rozvytku kardiolohiyi v Ukrayini [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2016; dodatok 3: 5-14. (Ukrainian).

3. Terenda NO. Khvoroby systemy krovoobihu ta sotsialʹno-ekolohichni faktory ryzyku [Diseases of the circulatory system and socio-environmental risk factors]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. 2017; 3: 58-165. (Ukrainian).

4. Butova TV, Filatova TV, Arishkov AA. Zarubezhnyy opyt hosudarstvenno-chastnoho partnerstva [Foreign experience of public-private partnership]: abstracts of reports of International Scientific and Practical Congress: "Economic Development of the European Union and the UNS in the context of globalization ", Geneva, Switzerland, July 12-13, 2013. P. 241-7. (Russian).

5. Varnavskyy VH. Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v zdravookhranenyy: mezhdunarodnyy opyt [Public-private partnership in health care: international experience]. Upravlenye zdravookhranenyem. 2012; 1: 9 - 16. (Russian).

6. Rodnyanskyy DV, Valeeva GF. Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere zdravookhranenyya: rehyonalʹnyy analyz [Public-private partnership in health care: a regional analysis]. Mezhdunarodnyy zhurnal prykladnykh nauk y tekhnolohyy Integral. 2019; 1: 133-9. (Russian).

7. Nadutyy KO, Lekhan VM, Shevchenko MV. Metodychni rekomendatsiyi shchodo vyznachennya neobkhidnykh resursiv dlya dosyahnennya tsiley modernizatsiyi okhorony zdorovʺya ta napryamkiv yikh vykorystannya [Guidelines for determining the necessary resources to achieve the goals of health care modernization and areas of their use ]. Kyiv; 2013. 23 p. (Ukrainian).

8. Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 № 2404-VI «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo» [Law of Ukraine of 01.07.2010 № 2404-VI "On public-private partnership"] Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text. (Ukrainian).

9. Zakon Ukrayiny vid 24.11.2015 № 817-VIII «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo usunennya rehulyatornykh barʺyeriv dlya rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta stymulyuvannya investytsiy v Ukrayini» [Law of Ukraine of 24.11.2015 № 817-VIII "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Elimination of Regulatory Barriers to the Development of Public-Private Partnerships and Stimulation of Investments in Ukraine"] Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19.#Text. (Ukrainian).

10. Zakon Ukrayiny vid 06.04.2017 № 2002-VIII «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya zakonodavstva z pytanʹ diyalʹnosti zakladiv okhorony zdorov'ya». [Law of Ukraine of 06.04.2017 № 2002-VIII "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Legislation on the Activities of Health Care Institutions".] Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19#Text. (Ukrainian).
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Ivanyuk, V. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 150-154. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.150