ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • O.M. Il’nytska Івано-Франківський національний медичний університет
  • Z.B. Popovych Івано-Франківський національний медичний університет
  • I.R. Yarmoshuk Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: лікар, студент, заклад вищої медичної освіти, професійне здоров’я.

Анотація

Реформи в галузі вищої медичної освіти та їх інтеграція в європейський освітній простір потребують лікарів, здатних продуктивно реалізовувати свій потенціал та протидіяти негативному впливу професійних чинників з найменшими втратами для здоров’я. Тому особливе місце у процесі формування студентів-медиків займає збереження і зміцнення їх здоров'я, створення умов для здорового способу життя. У статті здійснений аналіз основних проблем студентської молоді у сфері збереження здоров’я на етапі професійного становлення у закладі вищої медичної освіти, виявлені перешкоди до реалізації здорового способу життя та можливості їх подолання. В сучасних умовах навчання у закладі вищої медичної освіти нерідко створює несприятливий вплив на здоров'я студентської молоді. Це стосується навчального навантаження, відсутності у закладі вищої медичної освіти систематичної роботи по мотивації, пропаганді та формуванню ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя, а також загострена за останні роки проблема з екологією. З чималого переліку чинників ризику захворювань студентів вчені виділяють найбільш поширені: шкідливі звички (паління і вживання спиртних напоїв) та недостатню інформованість про здоровий спосіб життя. Все це негативно впливає на здоров’я та фізичний стан студентської молоді. Більше того, відбувається зниження адаптаційних можливостей організму, що часто приводить до розвитку хронічних захворювань. Науковці зазначають, що у значної частини молоді відбувається «експлуатація» найбільш доступного ресурсу – здоров’я. Стимули отримати хорошу освіту, професію, хороше матеріальне становище є набагато вищими, ніж збереження та зміцнення власного здоров’я, яке в основному розглядається як інструментальна цінність, що сприяє досягненню життєвої мети. У той же час цінність, яка сприятиме довголітньому та повноцінному життю, є недостатньо усвідомленою. Отже, ціннісне ставлення студентів-медиків до формування культури професійного здоров’я передбачає не лише створення відповідних умов для ефективного навчання у закладах вищої медичної освіти, але й мотивацію формування здорового способу життя. Це питання повинне вписуватися в програму закладу вищої медичної освіти як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього лікаря.

Посилання

1. Sokolenko LS. Formuvannya kultury zdorovoho sposobu zhyttya studentskoi molodi yak aktualna problema sohodennya [Formation of a culture of a healthy lifestyle of student youth as a topical problem of the present]. Problemy osvity, 2006; 48: 208-213. (Ukrainian)

2. Horashchuk VP. Kultura zdorov’ya – novyi suchasnyi napryam formuvannya zdorovoho pokolinnya [Health culture is a new modern direction for the formation of a healthy generation]. Problemy osvity. 2006; 48: 184-189. (Ukrainian)

3. Amosov NM. Pryroda cheloveka [The nature of man]. K: Sobor; 1983. 178 s. (Russian)

4. Slobodyanyk V. Vyvchennya kryteriyiv i skladovykh zdorovoho sposobu zhyttya [Study of criteria and components of a healthy lifestyle]. Naukovi zapysky TNPU im V Hnatyuka. Seriya Pedahohika. 2006; 9: 140-143. (Ukrainian)

5. Orzhekhovska VM. Pedahohika zdorovoho sposobu zhyttya [Pedagogy of a healthy lifestyle]. Problemy osvity. 2006; 48: 3-4. (Ukrainian)

6. Haletska I, Sosnovskyi T. Psykholohiya zdorov’ya: teoriya i praktyka [Psychology of Health: Theory and Practice]. Lviv: Vyd-vo tsentr LNU im I Franka; 2006. 338 s. (Ukrainian)

7. Meshko HM. Profesiyne zdorov’ya pedahoha yak stratehichna problema suchasnoi shkoly [Professional health teacher as a strategic problem of modern school]. Praktychna psykholohiya ta sotsialna robota. 2009; 6: 4–8. (Ukrainian)

8. Moyseyuk VP. Formuvannya kultury profesiynoho zdorov’ya maybutnikh sotsialnykh pedahohiv [Formation of a culture of professional health of future social educators]. Abstr. PhDr. (Ped.). Ternopil; 2018. 261 s. (Ukrainian)

9. Kryvosheyeva HL. Formuvannya kultury zdorov’ya studentiv universytetu [Formation of cultural health of university students]. Abstr. PhDr. (Ped.). Luhansk; 2001. 228 s. (Ukrainian)

10. Avdiyenko IM. Rozvytok kultury zdorov’ya studentiv v osvitnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu [Development of students' health culture in the educational environment of a higher educational institution]. Abstr. PhDr. (Ped.). Kh; 2016. 238 s. (Ukrainian)

11. Zavydivska NN. Profesiyno-prykladni osnovy formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv ekonomichnoho profilyu [Professional and Applied Fundamentals for the formation of a healthy lifestyle of students of higher educational institutions of economic profile]. Abstr. PhDr. (Ped.). K; 2002. 230 s. (Ukrainian)
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Il’nytska, O., Popovych, Z., & Yarmoshuk, I. (2021). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 128-132. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.128
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ