ПАРОНІМІЯ В НАУКОВОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: АНОРМАТИВИ Й УНОРМОВАНІ ВАРІАНТИ ВЖИВАННЯ

  • M. Zhovnir Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: науковий стоматологічний дискурс, мовна норма, пароніми.

Анотація

У цій статті зосереджено увагу на системі охорони здоров’я, без повноцінного й злагодженого функціонування якої неможливі існування й подальший розвиток інституту держави загалом. У полі зору авторки – мова стоматології. Підкреслено, що стоматологія має оперувати внормованою термінологічною системою, особливим, вивіреним часом, фаховим узуальним тезаурусом. Акцентовано на необхідності дотримання норм сучасної української літературної мови в науковому стоматологічному дискурсі. Указано на брак компетенції володіння науковою мовою, передовсім лексико-граматичним і стилістичним рівнями, і пізнання особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології. Аргументовано нагальність і своєчасність аналізу відповідності мови стоматологічних наукових і науково-методичних праць базовим функціональним якостям української мови й необхідності дотримання базових мовних норм авторами розвідок. Описано теоретико-методологічні підвалини вивчення мови медицини як однієї з найдавніших сфер людської діяльності. Детально проаналізовано причини й наслідки невмотивованого послуговування паронімами – словами, близькими за звучанням, але різними за значенням і написанням: схожість звучання, семантична близькість, недостатні знання змісту одного чи кількох слів, некомпетентність мовця. З’ясовано, що неправильне послуговування паронімами в проаналізованих дискурсивних зразках спричиняє викривлення смислу висловленого. Крім цього, запропоновано до вжитку правильні, внормовані варіанти вживання термінів-паронімів. Дослідження виконано в межах антропоцентичної наукової парадигми. У праці використано описово-аналітичний метод, загальнолінгвістичний метод наукового опису, метод порівняння, апельовано й до спеціальних лінгвістичних методів і прийомів, зокрема дискурс-аналізу. До аналізу залучено різножанрові зразки наукових текстів – тези, статті, дисертації, монографії, підручники, довідники, лекції, словники, інструкції тощо.

Посилання

1. Zhovnir M, Bondar N. Ukrayinskiy naukoviy stomatologichniy tekst u normativnomu aspekti: gramatichni vadi i praktichni rekomendatsii [Ukrainian academic text in dentistry in terms of linguistic norms: grammar imperfections and some practical recommendations]. Actual Problems of the Modern Medicine. 2019; 2 (66): 186-191 (Ukrainіan).

2. Leshchenko T, Zhovnir M. Zdorov’ya vs. hvoroba v konteksti slovesnoyi reprezentatsiyi tsinnisnoyi kartini svitu suchasnogo likarya [Health vs. Disease іn the context of verbalization of the аxiological picture of the world of a modern doctor]. Psycholinguistics. 2018; 24 (2): 163-180. (Ukrainіan).

3. Leshchenko T. Terminy v stomatolohii: imennyky cholovichoho rodu druhoi vidminy v rodovomu vidminku odnyny [Terms in dentistry: nouns of the masculine form of the second abdication in the generic singular case]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2017; 1: 93-96 (Ukrainіan).

4. Leshchenko T. Ukrayins`ka mova za profesi`jnim spryamuvannyam : navch. posi`b. dlya studenti`v vishhikh medichnikh zakladi`v osvi`ti I`V ri`vnya akreditaczi`yi. [Ukrainian language for professional purposes: textbook. for students of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation]. Poltava: ASMI, 234 p. (Ukrainіan).

5. SUM (1970-1980) Slovnyk ukrainskoi movy : v 11-ty t. [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka, 11 t. (Ukrainіan).
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Zhovnir, M. (2021). ПАРОНІМІЯ В НАУКОВОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: АНОРМАТИВИ Й УНОРМОВАНІ ВАРІАНТИ ВЖИВАННЯ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 123-128. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.123
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ