ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ COVID-19 ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

  • O.Ye. Akimov Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • S.V. Denysenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • N.V. Solovyova Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • A.V. Mishchenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • V.O. Kostenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: студенти, дистанційне навчання, патофізіологія, зворотній зв’язок, Google Classroom

Анотація

Враховуючи складну епідемічну ситуацію, яка викликана поширенням COVID-19, практичні заняття з 21.10.2020 в Українській медичній стоматологічній академії проводились виключно дистанційно. Дистанційне навчання студентів було організовано із використанням функціоналу Google Classroom. При розробці завдань для дистанційного навчання були враховані попередні напрацювання кафедри патофізіології, пов’язані із розробкою засобів та методів покращення якості навчання та контролю за самостійною роботою студентів. Дослідження проведене на 123 студентах 3 курсу іноземного факультету, що навчаються за програмою ІІ (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 222 «Медицина» з англомовною формою навчання. Студенти були підключені до платформи Google Classroom. Для аналізу був обраний субмодуль «Типові патологічні процеси», оскільки середня успішність за цей модуль виявилась найнижчою (середній бал за всі теми субмодуля складав 3,145). В процесі дослідження через функціонал системи Google Classroom студентам було задано 2 закритих питання та досліджена їх успішність за темами субмодулю. Найважчою для розуміння, за суб’єктивною оцінкою студентами, була остання тема субмодулю – «Патофізіологія тканинного росту. Пухлини», за яку проголосувало 32,5% опитаних. Цікавим є факт, що найнижчий середній бал спостерігався при вирішенні завдань з теми «Гарячка», хоча складною для розуміння її назвали лише 25,2% студентів. Таким чином, за суб’єктивною оцінкою тема «Гарячка» не викликає труднощів у 74,8% опитаних, проте об’єктивна оцінка вказує на те, що це є найскладнішою темою. Зворотній зв’язок із студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 може бути організований за допомогою системи опитування в Google Classroom із послідуючим аналізом відповідей студентів та наданням консультацій через публікацію додаткових матеріалів з теми в Google Classroom. Для зворотного зв’язку із студентами, що мають високі показники успішності слід використовувати індивідуальні коментарі через систему Google Classroom.

Посилання

1. Akimov OYe, Mischenko AV, Solovyova NV, Kostenko VO. Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv pry vyvchenni patofiziolohiyi v umovakh dystantsiynoho navchannya [Organization of independent work of students in the study of pathophysiology in distance learning]. Medychna nauka v praktyku okhorony zdorov'ya [Medical science in health care practice] : materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh, Ukraine, Poltava, 27 November 2020 g.; Poltava: UMSA; 2020. P. 39–40. (Ukrainian).

2. Akimov OYe, Kostenko VO. Optymizatsiya vykladannya dystsypliny «Patofiziolohiya» iz urakhuvannyam vyklykiv suchasnosti [Optimization of teaching the discipline "Pathophysiology" taking into account the challenges of today]. Suchasna medychna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka [Modern medical education: methodology, theory, practice]: materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 19 March 2020 g.; Poltava: UMSA; 2020. P. 7–8. (Ukrainian).

3. Akimov OYe, Denysenko SV, Mischenko AV, Solovyova NV, Nazarenko SN, Kovalova IO. Rolʹ testovoho kontrolyu i yakosti testovykh zavdanʹ u pidhotovtsi fakhivtsiv na kafedri patofiziolohiyi [The role of test control and quality of test tasks in the training of specialists at the Department of Pathophysiology]. Suchasna medychna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka [Modern medical education: methodology, theory, practice] : materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 19 March 2020 g.; Poltava: UMSA; 2020. P. 5–6. (Ukrainian).

4. Akimov OYe, Kostenko VO. Perspektyvy restrukturyzatsiyi patofiziolohiyi yak navchalʹnoyi dystsypliny dlya studentiv medychnoho fakulʹtetu [Prospects for the restructuring of pathophysiology as a discipline for medical students]. Aktualʹni problemy suchasnoyi vyshchoyi medychnoyi osvity v Ukrayini [Current problems of modern higher medical education in Ukraine] : materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 21 March 2019 g.; Poltava: UMSA; 2019. P. 9–10.

5. Akimov OYe, Denysenko SV, Levkov AA, Mischenko AV, Solovyova NV, Kostenko VO. Rolʹ rozvʺyazannya sytuatsiynykh zadach na zanyattyakh iz patofiziolohiyi v pidhotovtsi kompetentnoho medychnoho fakhivtsya [The role of solving situational problems in pathophysiology classes in the training of a competent medical specialist] : Aktualʹni problemy suchasnoyi vyshchoyi medychnoyi osvity v Ukrayini [Current problems of modern higher medical education in Ukraine] : materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 21 March 2019 g.; Poltava: UMSA; 2019. P. 7–8.

6. Akimov OYe, Solovyova NV, Denysenko SV, Mischenko AV, Kovalova IO. Kontrolʹ yakosti samostiynoyi roboty na kafedri patofiziolohiyi - nevid'yemna skladova yakisnoyi osvity [Quality control of independent work at the Department of Pathophysiology is an integral part of quality education]. Aktualʹni pytannya kontrolyu yakosti osvity u vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh [Current issues of quality control of education in higher medical educational institutions] : materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 22 March 2018 g.; Poltava: UMSA; 2018. P. 11–12.

7. Akimov OYe, Kostenko VO. Orhanizatsiya indyvidualʹnoyi naukovoyi roboty pry pidhotovtsi mahistriv na kafedri patofiziolohiyi [Organization of individual scientific work in the preparation of masters at the Department of Pathophysiology]. Aktualʹni pytannya kontrolyu yakosti osvity u vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh [Current issues of quality control of education in higher medical educational institutions] : materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine, Poltava, 22 March 2018 g.; Poltava: UMSA; 2018. P. 9–10.

8. Akimov OYe, Mischenko AV, Levkov AA, Kostenko VO. Rolʹ testovoho kontrolyu v intehratsiyi osvitnʹoho protsesu na kafedri patofiziolohiyi do yevropeysʹkoho osvitnʹoho prostoru [The role of test control in the integration of the educational process at the Department of Pathophysiology to the European educational space]. Intehratyvni mekhanizmy patolohichnykh protsesiv: vid eksperymentalʹnykh doslidzhenʹ do klinichnoyi praktyky [Integrative mechanisms of pathological processes: from experimental research to clinical practice] : materialy VII Plenumu naukovoho tovarystva patofiziolohiv ta naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenykh 110-richchyu z dnya narodzhennya chlena-korespondenta AMN SRSR, profesora M. N. Zayka, Ukraine, Poltava, 11-12 October 2018 g.; Poltava: UMSA; 2018. P. 134–135.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Akimov, O., Denysenko, S., Solovyova, N., Mishchenko, A., & Kostenko, V. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ COVID-19 ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 109-113. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.109
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##