ДИНАМІКА ЗМІН МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ СИРОВАТКИ КРОВІ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ІЗ ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

  • O.M. Repetska Івано-Франківський національний медичний університет
  • M.M. Rozhko Івано-Франківський національний медичний університет
  • T.M. Dmytryshyn Івано-Франківський національний медичний університет
  • A.B. Kostyshyn Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: гіпотиреоз, молодий вік, генералізований пародонтит, кісткова тканина, мінеральний обмін.

Анотація

На даний момент не існує остаточної думки щодо впливу тиреоїдних гормонів на кістковий метаболізм, оскільки доведено дуалізм їх ефектів. Різні дослідження показують неоднозначні дані щодо метаболічних змін у тканинах пародонта на тлі дисфункції щитоподібної залози. Кістковій тканині належить ключова роль у складній системі механізмів регуляції гомеостазу кальцію та фосфору в організмі. Процеси моделювання і ремоделювання кістки та її мінералізація тісно пов’язані з обміном кальцію. Біохімічним проявом остеопоротичних процесів в комірковій кістці при генералізованому пародонтиті є порушення кальцій-фосфорного гомеостазу на тлі змінених маркерів метаболізму кісткової тканини. Від обміну фосфатами, між кров'ю і кістковою тканиною, залежить підтримка нормальної кісткової структури. Магній поряд з кальцієм необхідний для досягнення оптимальної мінеральної щільності кісткової тканини. З метою встановлення показників, які б відображали особливості метаболічних порушень в органічному матриксі коміркового відростка, який є основною складовою частиною пародонта, нами були проведені біохімічні дослідження, які включали вивчення стану кальцій-фосфорного обміну та вмісту магнію у сироватці крові у хворих на первинний гіпотиреоз та осіб без ендокринної патології. Згідно результатів проведених досліджень, у осіб молодого віку із генералізованим пародонтитом на тлі зниженої функції щитоподібної залози, спостережені порушення кальцій-фосфорного обміну у сироватці крові, які полягали у гіпокальціємії та зниженні кальцій-фосфорного співвідношення. Це може свідчити про наявність відхилень у надходженні та засвоєнні кальцію у хворих на гіпотиреоз. Даний факт ми пов’язуємо з тим, що для нормальної абсорбції та метаболізму кальцію необхідні гормони щитоподібної залози, продукція яких знижена при даній ендокринній патології. Дані про негативні зміни кальцій-фосфорного гомеостазу, а особливо, порушення засвоєння кальцію хворими на генералізований пародонтит особами молодого віку на тлі первинного гіпотиреозу, необхідно враховувати при розробці схем для лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у даної категорії пацієнтів.

Посилання

1. Balabolkyn MI, Klebanova EM, Kremynskaya VM. Fundamentalnaya y klynycheskaya tyroydologyya: rukovodstvo [Fundamental and Clinical Thyroidology: A Guide]. M: Medytsyna; 2007. 816 s. (Russian)

2. Bassett JH, O’Shea PJ, Sriskantharajah S, Rabier B, Boyde A, Howell PGT, et al. Thyroid hormone excess rather than thyrotropin deficiency induces osteoporosis in hyperthyroidism. Mol Endocrinol. 2007; 21(5): 1095–1107.

3. Garasto S, Montesanto A, Corsonello A, Lattanzio F, Fusco S, Passarino G, et al. Thyroid hormones in extreme longevity. Mech Ageing Dev. 2017 Jul; 165(Pt B): 98-106. PMID: 28286215. doi: 10.1016/j.mad.2017.03.002

4. Belaya ZhE, Rozhynskaya LYa, Melnychenko GA. Sovremennye predstavlenyya o deystvyy tyreoydnykh gormonov y tyreotropnogo gormona na kostnuyu tkan [Modern concepts of the action of thyroid hormones and thyroid-stimulating hormone on bone tissue]. Problemy endokrynologyy. 2006; 52(2): 48–54.

5. Christenson RH. Biochemical markers of bone metabolism; an overview. Clin Biochem. 1997; 30(8): 573-693.

6. Dhanwal DK. Thyroid disorders and bone mineral metabolism. Indian J Endocrinol Metab. 2011; 15(Suppl 2): 107–112.

7. Eastell R, Hannon RA. Biomarkers of bone health and osteoporosis risk. Proc Nutr Soc. 2008; 67(2): 157–162.

8. Fall PM, Kennedy D, Smith JA. Comparison of serum and urine assays for biochemical markers of bone resorption in postmenopausal women with and without hormone replacement therapy and in men. Osteoporosis Int. 2000; 11(6): 481-485.

9. Diamanti-Kandarakis E, Dattilo M, Macut D, Duntas L, Gonos ES, Goulis DG, et al. COMBO ENDO TEAM. Mechanisms in endocrinology: Aging and anti-aging: a Combo-Endocrinology overview. Eur J Endocrinol. 2017 Jun; 176(6): R283-R308. PMID: 28264815. doi: 10.1530/EJE-16-1061
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Repetska, O., Rozhko, M., Dmytryshyn, T., & Kostyshyn, A. (2021). ДИНАМІКА ЗМІН МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ СИРОВАТКИ КРОВІ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ІЗ ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 81-84. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.81