КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ МОЖЛИВОСТІ ІНФІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВРОДЖЕНОЇ ПНЕВМОНІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

  • M. Yе. Fesenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • N. V. Shaposhnikiva Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • L.S. Zyuzina Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • O. A. Kalyuzhka Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • M. M. Fastovets Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: хламідійна інфекція, вроджена пневмонія, новонароджені.

Анотація

Вступ. Питання профілактики виникнення внутрішньоутробних захворювань, зокрема, вродженої пневмонії, у новонароджених з хламідійною інфекцією, залишаються до кінця не вирішеними через недостатнє розроблення критеріїв інфікування та реалізації даної патології. Мета дослідження. Розробити клініко-лабораторно-інструментальні чинники інфікування та реалізації вродженої пневмонії у новонароджених з хламідійною інфекцією. Матеріали і методи. Обстеження (в динаміці) проведено у 77 новонароджених (38 (49,3%) недоношених, 39 (50,7%) доношених). В основній групі з вродженою пневмонією знаходились 54 новонароджених – 25 (46,3%) недоношених, 29 (53,7%) доношених. В контрольній групі – 23 «умовно здорових» новонароджених (недоношених – 13 (56,5%), доношених – 10 (43,5%). Діагноз вродженої пневмонії у новонароджених з хламідійною інфекцією уточнювали на основі даних анамнезу, клінічних критеріїв, факторів ризику, діючих в анте-, інтра- та постнатальному періодах, патологічних змін, виявлених на нейросонографії, порушень мікробіоценозу кишківника. Специфічну діагностику виконували методом полімеразної ланцюгової реакції з виявленням ДНК хламідій в сироватці крові новонароджених дітей. Результати та їх обговорення. Комплексне обстеження новонароджених з вродженою пневмонією дозволило встановити, що всі новонароджені даної групи народилися від матерів, інфікованих хламідіями, з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, ускладненим перебігом вагітності (обумовлено наявністю у вагітних великого відсотку екстрагенітальної і генітальної патології та патологічним перебігом пологів). Виявлено, що вентрикулодилятація, кісти судинних сплетінь та лейкомаляція, рухові порушення та органічні ураження з боку ЦНС мали місце тільки у дітей з вродженою пневмонією. Доведено, що тяжкість перебігу вродженої пневмонії у обстежених новонароджених була обумовлена обсіменінням організму патогенною флорою (Pseudomonas aeruginosa, St. aureus, Klebsiella, Candida). Висновок. Застосування комплексу діагностичних критеріїв інфікування та реалізації вродженої пневмонії у дітей з хламідійною інфекцією дозволить в перші дні життя новонароджених провести верифікацію діагнозу та своєчасно призначити етіотропну терапію.

Посилання

1. Dziadyk TV. Perebih, diahnostyka ta likuvannia vrodzhenykh pnevmonii u novonarodzhenykh vid materiv z TORCH-infektsiiamy [Course, diagnosis and treatment of congenital pneumonia in newborns from mothers with TORCH infections]. [dissertation]. Kyiv; 2018. 22p. (Ukrainian).

2. Zhuk LA. Khlamidiina infektsiia u ditei: suchasnyi stan problemy. [Chlamydial infection in children: the current state of the problem]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;2(147):27-32. (Ukrainian).

3. Znamenska TK, Shevchenko LI, Dziadyk TV, Kylymnyk TM, Kalynovskyi OV. Suchasnyi pohliad na vrodzheni pnevmonii v novonarodzhenykh vid materiv z TORCH-infektsiiamy [A modern view of congenital pneumonia in newborns from mothers with TORCH infections]. Perinatologiya i pediatriya. 2013;3:39-42. (Ukrainian).

4. Matviienko SO, Diachenko MS. Tryherne znachennia persystuiuchykh vnutrishnoklitynnykh zbudnykiv pry tryvalykh lykhomankakh z podalshym rozvytkom somatychnoi patolohii u ditei [Trigger value of persistent intracellular pathogens in prolonged fevers with the subsequent development of somatic pathology in children]. Scientific Journal “ScienceRise: Medical Science”. 2017;9(17):32-36. (Ukrainian).

5. Fesenko MIe, Melashchenko OI, Shaposhnikova NV. Kliniko-instrumentalna kharakterystyka neirosonohrafichnykh zmin u ditei z vrodzhenoiu khlamidiinoiu infektsiieiu ta neonatalnym herpesom [Clinical and instrumental characteristics of neurosonographic changes in children with congenital chlamydial infection and neonatal herpes]. Visnyk Vinnytskoho Natsionalnoho medychnoho universytetu. 2009;13:343. (Ukrainian).

6. Fesenko MIe, Shaposhnikova NV, Fastovets MM, Zhuk LA, Kaliuzhka OO. Kliniko-instrumentalna kharakterystyka neirosonohrafichnykh zmin, vyiavlenykh v dynamitsi u ditei z vrodzhenoiu khlamidiinoiu infektsieiu [Clinical and instrumental characteristics of neurosonographic changes detected in dynamics in children with congenital chlamidia infection]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2020;3(71):36-40. (Ukrainian).

7. Shunko YeIe, Laksha OT. Problema perynatalnykh infektsii u suchasnii neonatolohii [The problem of perinatal infections in modern neonatology]. Nova medytsyna. 2002;1:30-34. (Ukrainian).

8. Kam Lun Hon, Alexander KC Leung. Chlamydial pneumonitis: a creepy neonatal disease. In: Case Reports in Pediatrics. [Internet]; 2013 Feb. Available from http://dx.doi.org/10/1155/2013/549649

9. Kanokkarn Sunkonkit, Sanit Reungrongrat. Early neonatal Chlamydia trachomatis pneumonia: A case report. Chiang Mai Med J. 2019;58(3):177-9.

10. Pellowe C, Pratt RJ. Neonatal conjunctivitis and pneumonia due to chlamydia infection. Infant. 2006;2(1):16-7.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Fesenko, M. Y., Shaposhnikiva, N. V., Zyuzina, L., Kalyuzhka, O. A., & Fastovets, M. M. (2021). КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ МОЖЛИВОСТІ ІНФІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВРОДЖЕНОЇ ПНЕВМОНІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 56-59. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.56