ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ МЕНЕДЖМЕНТІ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ: АСТМА/ХОЗЛ ПЕРЕХРЕСТ

  • M.M. Potyazhenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • T.V. Nastroga Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • N.L. Sokolyuk Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • O.E. Kitura Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • I.M. Horodnytska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: здоровий спосіб життя (ЗСЖ), Астма/ХОЗЛ перехрест (АХП), функція зовнішнього дихання (ФЗД).

Анотація

Вступ. Бронхіальна астма та хронічне обструктивне захворювання легень є серйозними соціальними, епідеміологічними та медичними проблемами охорони здоров’я в усьому світі. Мета дослідження: визначення основних факторів ризику розвитку загострень у пацієнтів на Астма/ХОЗЛ перехрест, з метою розробки персоніфікованого менеджменту хворим. Матеріали і методи. В дослідження включені 35 хворих на Астма/ХОЗЛ перехрест та 35 практично здорових осіб. Для кількісної оцінки самопочуття, пацієнтам пропонувалось заповнювати опитувальники: контролю над астмою (AsthmaControl Questionnaire), Модифікована шкала задишки Медичної дослідницької ради, а для визначення рівня реактивної та особистісної тривожності - опитувальник Ч.Д. Спілбергенра-Ю.М. Ханіна. Проводився аналіз інтегральних показників функції зовнішнього дихання, у тому числі проба з бронхолітиком. Оцінка рівня становлення засад здорового способу життя кожного хворого на Астма/ХОЗЛ перехрест проводилась за допомогою опитувальника Носова А.Г. «Сформованість компонентів здорового способу життя». Оцінювався біоімпедансний аналіз складу тіла. На підставі виявлених порушень, щодо дотримання здорового способу життя, був розроблений оптимізовано-індивідуалізований підхід з визначенням алгоритму дій та особистісної поведінки кожному хворому. Висновки. В комплекс лікувальних заходів хворих на АХП із обтяжливим анамнезом доцільно включати крім базисної комбінованої терапії: інгаляційних глюкокортикостероїдів, β2-агоністів тривалої дії та/або тривалої дії антагоністів мускаринових рецепторів, одночасно персоніфіковані немедикаментозні оздоровчі методи реабілітації (лікувальна гімнастика по Бутейко, загартування організму, врегулювання харчування, обов’язкове припинення паління), що сприяє стабілізації та регресу симптоматики, збільшенню функціональних резервів легень, підвищенню фізичної витривалості, досягненню тривалої ремісії та покращенню якості життя пацієнтів.

Посилання

1. Feshchenko YI, Yashina LO, Boyko DM et al. Adaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazakh:bronkhіal'na astma (Chastina 1) [Adapted evidence-based clinical guideline: bronchial asthma (Part 1)] Аthma and allergy. 2020(2):5-26. DOI:10.31655/2307-3373-2020-2-5-26 (Ukrainian).

2. Feshchenko YI, Yashina LO, Boyko DM et al. Аdaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazakh: bronkhіal'na astma (Chastina 2) [Adapted clinical guidelines based on evidence: bronchial asthma (Part 2)]. Аsthma and allergy. 2020.(2):5-22. DOI:10.31655/2307-3373-2020-3-5-22 (Ukrainian).

3. Global Initiative for Asthma. [Internet] Global strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available from: https://ginasthma.org.

4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Bukovynian Medical Bulletin. 2020. T.24, №3 (95) ISSN 1684-7903 http://e-bmv.bsmu.edu.ua Original research 66 2020. Available from: https://goldcopd.org.

5. Nakaz MOZ Ukraїni vіd 08.10.2013 № 868. Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya mediko-tekhnologіchnikh dokumentіv zі standartizatsії medichnoї dopomogi pri bronkhіal'nіi astmі. [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 08.10.2013 № 868 On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of medical care for bronchial asthma] https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0868282-13#Text (Ukrainian).

6. Nakaz MOZ Ukraїni vіd 27.06.2013 r. № 555. Unіfіkovanii klіnіchnii protokol pervinnoї, vtorinnoї (spetsіalіzovanoї), tretinnoї visokospetsіalіzovanoї) medichnoї dopomogi ta medichnoї reabіlіtatsії “Khronіchne obstruktivne zakhvoryuvannya legen'” [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 27.06.2013 № 555 Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary highly specialized) medical care and medical rehabilitation "Chronic obstructive pulmonary disease".] https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0555282-13. (Ukrainian)

7. Feshchenko YI. Novі pіdkhodi pokrashchennya lіkuvannya bronkhіal'noї astmi u svіtovіi praktitsі. [New approaches to improving the treatment of bronchial asthma in world practice] Asthma and allergy. 2019(4):56-57. (Ukrainian)

8. August Generoso, John Oppenheimer. Perekhrest bronkhіal'na astma / khronіchne obstruktivne zakhvoryuvannya legen [Cross bronchial asthma / chronic obstructive pulmonary disease] Pulmonology, Allergology, Rhinolaryngology. 2020.1 (50):29. Available from: https: // article / 50396-perehrest-bronhalna-asthma - hronchne-obstruktivne-zahvoryuvannya-legen. (Ukrainian)

9. Petrov EE, Treumova SI, Burmak YUG, Borisova ZO. Porіvnyal'na kharakteristika funktsіonal'nikh pokaznikіv endotelіyu u khvorikh na khronіchne obstruktivne zakhvoryuvannya legen' v umovakh komorbіdnostі [Comparative characteristics of endothelial functional parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease in conditions of comorbidity] Bulletin of problems biology and medicine, 2018. 1; 2 (143): 179-84. DOI: 10.29254 / 2077-4214-2018-1-2-143-179-184. (Ukrainian).

10. Nesterovskaya OA, Stupnytska GYa, Fedov OI Osoblivostі poєdnannya bronkhіal'noї astmi ta khronіchnogo obstruktivnogo zakhvoryuvannya legen [Peculiarities of combination of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease] Bukovynian Medical Bulletin. 2020.24;3(95):60-7(Ukrainian).

11. Savchenko LV. Optimіzatsіya lіkuvannya khvorikh na khronіchne obstruktivne zakhvoryuvannya legen' v poєdnannі z ozhirіnnyam na osnovі vivchennya klіnіko-patogenetichnikh osoblivostei.[ Optimization of treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with obesity based on the study of clinical and pathogenetic features]. [dissertation on the internet]. Zaporizhia.2019. Available from: http://zsmu.edu.ua/upload/updisert/d1760002/15604913232.

12. Petrenko LV, Pokropivny OM Bronkhіal'na astma: programa reabіlіtatsії.[ Bronchial asthma: rehabilitation program] Current problems of clinical and preventive medicine. 2016. 4;1:42-5.(Ukrainian).

13. Dykyy BV, Rostoka-Reznikova BV Nemedikamentoznі metodi v reabіlіtatsії khvorikh na bronkhіal'nu astmu: Metodichnі rekomendatsії. [ Non-drug methods in the rehabilitation of patients with bronchial asthma: Guidelines] Uzhhorod, 2013: 37. (Ukrainian).

14. Potyazhenko MM, Ishcheikin KY, Nastroga TV, Kitura O. Ye., Sokolyuk N L Gorodnytska, I. M. Optimization of pathogenetic therapy in patients with chronic obstructive lung disease. Wiad Lek.2020.LXXIII(4):773–6. DOI:10.36740/WLek202004128.

15. Kanishcheva OP, Kabanov VS. Dykhalna himnastyka ta likuvalnyi massazh v reabilitatsii khvorykh na bronkhialnu astmu. [Respiratory gymnastics and therapeutic massage in the rehabilitation of patients with bronchial asthma] Physical rehabilitation and recreational and health technologies. 2016;2:37-8. (Ukrainian).

16. Nastroga TV. Features of therapy of elderly patients with comorbid pathology–arterial hypertension with concomitant chronic obstructive pulmonary disease disease for a family doctor's practice. Problemy ekologii ta medytsyny. 2017. 21(1-2):18–21.

17. Potyazhenko MM, Ischeykin KYe, Nastroga TV, Кitura ОYe, Sokolyuk NL. Evaluation of healthy lifestyling level in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Svit medytsyny ta biolohii. 2020.1(71):99–104. DOI:10.26724/2079-8334-2020-1-71-99-104.

18. Fedov OI, Melnyk OB Vpliv dislіpіdemії ta velichini vіstseral'nogo zhiru na perebіg bronkhіal'noї astmi na tlі nadmіrnoї masi tіla ta ozhirіnnya [Influence of dyslipidemia and the amount of visceral fat on the course of bronchial asthma on the background of overweight and obesity] Bukovynian Medical Bulletin. 2016.20.3(79):187-9 (Ukrainian).

19. Pertseva TO, Konopkina LI, Babenko Perekhrest bronkhіal'noї astmi і khronіchnogo obstruktivnogo zakhvoryuvannya legen': kriterії dіagnostiki ta printsipi lіkuvannya [Crossing of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic criteria and principles of treatment]. Astma ta alergіya 2020(1):43-53.DOI:10.31655/2307-3373-2020-1-43-53.(Ukrainian).

20. Potyazhenko ММ, Nastroga TV, Kitura OYe, Lyulka NA. Evaluation of the healthy lifestyling level in patients with ischemic heart disease.Вісник проблем біології і медицини.2018.4;1(146):115–8. DOI 10.29254/2077-4214-2018-4-1-146-115-118.

21. Potyazhenko MM, Nastroga TV, Sokolyuk NL, Kitura OE, Gorodnytska IM. The influence of rational combination therapy on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Medical and Ecological Problems. 2020. 24 (3–4):11–14. DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2020.24.3-4.03.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Potyazhenko, M., Nastroga, T., Sokolyuk, N., Kitura, O., & Horodnytska, I. (2021). ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ МЕНЕДЖМЕНТІ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ: АСТМА/ХОЗЛ ПЕРЕХРЕСТ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 49-55. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.49